vážit siimpf

 1 
 ≈  ctít; mít ve vážnosti
-frame:   ACTobl  PATobl  
12
-example:   vážit si učitele