A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ZNAKY
S
s
bohatství snů roste úměrně s množstvím pocitů
Filuta a. s. image
Filuta s. r. o. image
Filuta s. s r. o. image
Filuta v. o. s.. image
hledí s úžasem
jednali jsme s a. s. Filutou a firmou Vyšinka image
# Je spokojen s málem. image
Karel jel s Pavlem
krajíc chleba s máslem image
krajíc chleba s máslem image
mluvila s tím, koho potkala image
někteří resignují sami, jiní odejdou s ostudou
prohlédneme si s vaším dovolením továrnu
prolínání velmi vznešeného s pokleslým. image
rovnoběžně s dálnicí
s a. s. Filuta image
s a. s. Filutou. image
s názvem Poupě
souhlasila - po chvíli váhání jednoznačně - s návrhem. image
s podnájemníky neměla štěstí
uzavřeli mír s nepřáteli. image
uzavřeli mír s nepřáteli. image
vezmeme kufry s sebou jako zavazadla
vidíme Rusy s Němci. image
vytrhnul jej i s kořeny
zpívali přátelé Rus s Němcem. image
zpívali Rusové s Němci image
zpívali Rus s Němcem. image
zpíval Rus s Němcem image
sálem
sálem zněl smích
sám
bude na světě sám
Čech se vydal sám jediný na Říp image
Přišel sám a hned. image
tázal se sám sebe
sama
sama žena byla sama sama image
veselost sama o sobě je přiměřená image
sami
leželi sami dva
někteří resignují sami, jiní odejdou s ostudou
samu
zbyl jí čas na sebe samu image
Sb
je jich málo (Sb) image
je nás pět (Sb)
na světě je lidí (Atr)habaděj (Sb)
piv (Atr) mi stačí deset (Sb). image
slušných lidí (Atr) je jako šafránu (Sb)
studentů (Atr) přišlo na přednášku pět (Sb)
studentů (Atr) v hospodě bylo pět (Sb) image
zeleniny (Atr) je málo (Sb)
sběratelstvím
zabýval se sběratelstvím image
sbírky
zákon 356 / 1994 - 128 sbírky image
sbor
sbor je (co) do počtu slabý
se
ať si prší, ať je mráz, panenka se směje
ať už se stane cokoli, vyhrajeme image
ať už se stane cokoli, vyhrajeme image
Barbora se cítí být zavázána image
byl jsem se tam podívat
co bych se bála
Čech se vydal sám jediný na Říp image
číslo se mi zdá závratné
# Člověk se po těch schodech utento. image
dá se vytušit, jak litují image
dá se vytušit, jak litují. image
dnes tě znázorním, jak se rozčiluješ
dostávalo se lékařské péče
dostavili se všichni včetně učitele
dovolávala se minulých výkladů
dožil se osmdesáti image
honil se za zvěří
chtělo se mi spát image
# Chtěl se chovat slušně. image
jak se jmenuješ
jak se usnesli, tak vykonali
Karel, podrbal se, nepřišel image
kdo se bojí, nesmí do lesa image
krev se řinula proudem
kymácím se docela vzadu
# Lze se podívat. image
má se dobře image
mistr se rozhlédl dílnou
# Mohlo by se zdát, že odpoví. image
může se diskutovat image
mužsky se zamračil
natáhl se pro čepici
někdo se rád směje
nemocnému se dýchá lépe image
není rozumné, když se nás straní
nerodí se mnoho dětí
nevlídně se dívala kolem
nezměnilo se nic
odešli, aby se už nevrátili
od šesti se chodí do školy image
pamatuj, že ďábel se vrátí
patrně se nikdo z nás nezůčastní
pivo se může vypít různě image
podařilo se odstartovat závod
poslouchá pozorně, jen aby se zavděčil
později - musím se přiznat - jsem se styděl image
pravda se může chápat různě image
pravdu se může chápat různě image
přátelé se vracívají každý zvlášť image
předsedovi se sedí dobře image
při náležité opatrnosti se nic nestane
ptali se na mámu, tátu, psa a včerejší počasí image
romány se rodily závratnou rychlostí
rozběhl se, jak měl ve zvyku
rozplývá se štěstím
# Řeklo se : Prší. image
se žádostí se obrátili na O. Koktana, správce vepřína.
spatřivši ji, rozesmála se
stal se lékařem - Obj
stane se odpadlíkem
stane se ovladatelným image
tancovalo se až do rána. image
tázal se sám sebe
# Tonda se podrbal : Karel zase nepřišel. image
učil se, zatímco Vojta spal
upravíme předpis se zřetelem na noční přepady
Vašek se na něho díval úkosem
vedoucího nám přidělili takového, jaký se jim hodil. image
v kinech se hrálo Cikáni jdou do nebe image
voda se, bych tak řekl, umoudřila image
voda se, bych tak řekl, umoudřila image
vrátil se (včera) z hospody image
vsadím se sto ku jedné. image
vsadím se sto ku jedné. image
# Vyhnali ho, ale proto se nemusíš zlobit. image
výkon se snižuje úměrně podmínkám
vyskytly se klady i úskalí - Coord
vzdálil se, těžce pohybuje nohama image
vzdal se svého práva
vzdal se trůnu ve prospěch své ženy
zabrat se do čeho - Obj
zabývali se postavením UK (University Karlovy) image
zabýval se sběratelstvím image
začíst se do čeho - Obj
zákazník se jeví chudým
zákazník se jeví jako chudý
zaplést se do intrik - Obj
zaplést se do sítě, mezi dráty - kam? - Adv
zařídím to, jen co se usadím
zdá se, že začneme
zeptali se Ali - fattah Bukatelam Hasran Hubejního image
zevnějškem se podobal Pavlovi
z těch 12 statečných se tři rozutekli. image
zvítězil se stem procent hlasů. image
zvláště studenti se výborně projevili - AuxZ
sebe
tázal se sám sebe
zbyl jí čas na sebe samu image
sebou
máme to bohudík za sebou
vezmeme kufry s sebou jako zavazadla
sedával
# Karel by byl sedával na své židli. image
seděl
místo aby povstal, seděl nečinně dál image
místo aby povstal, seděl nečinně dál. image
místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál image
místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál image
seděl modelem image
seděl na zápraží, tichá hromádka neštěstí image
sedět
rozkoš sedět
sedět modelem (jako model)
sedí
předsedovi se sedí dobře image
sedíš
fotografoval tě, jak sedíš image
sedmkrát
sedmkrát každý týden image
sedmu
sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil image
sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil image
semestru
zkouška v zimním semestru
Sen
Kim Ir - Sen image
sen
čím krásnější je sen, tím bolestnější bude procitnutí
set
viděl šest set tisíc vran image
viděl tři miliony čtyři sta pět tisíc pět set třicet dvě vrány image
viděl tři sta padesát čtyři milionů šest set tisíc vran image
setrval
setrval jeden z řezníků image
shledal
shledal ji nevěrohodnou
schodech
# Člověk se po těch schodech utento. image
schopen
jsem schopen nanejvýš ironie
schopna
nebyla schopna zdravého úsudku
si
ať si prší, ať je mráz, panenka se směje
Franta si pospíšil k lékaři. image
namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře. image
namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře. image
počkal si na mě. image
pospěšme si, ať nás nehledá
prohlédneme si s vaším dovolením továrnu
před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku image
před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku image
představme si všechny skvrny odstraněny image
snaha opatřit si krev image
svrchník si vem pro jistotu také
# Už zase hlasovali ... odhlasovali si dovolenou ! image
zeleniny (Atr) si můžeme vzít, co uneseme (Obj)
zeleniny (Atr) si můžeme vzít hodně (Obj)
zvykl si pracovat
ženská si spíš pomůže
živější z mužů si počali pohvizdovat image
sice
darovali knihu, a sice kupodivu Brňanům image
darovaliknihu, a sice kupodivu Brňanům image
sice ... avšak image
# Šel sice pryč, ale darebákem zůstane .. image
síla
síla trpět
silně
byl silně udýchán
síly
bojují dvě síly : Láska čili Harmonie a Nenávist neboli Svár image
síra
je cítit síra
síru
je cítit síru
sítě
zaplést se do sítě, mezi dráty - kam? - Adv
situaci
rozvážné pst zvládlo situaci
sjednocení
daleko upřímnější sjednocení
Skalici
vojsko poraženo ustoupilo rychle ke Skalici image
skandál
to je přímo skandál - AuxZ
sklenkami
cvrnkali sklenkami o mísy
sklepa
přinesla bednu ze sklepa image
přinesla bednu ze sklepa image
přinesla bednu ze sklepa image
ze sklepa přinesla bednu image
sklepeních
noc strávená ve sklepeních
skloněnou
Jan vstoupil hlavu skloněnou image
Jan vstoupil hlavu skloněnou image
skrupulí
býval bez skrupulí
skutečně
je nejisté, zda vláda skutečně chce
skutečnost
# Kdyby to byla skutečnost ! image
Skvělé
Skvělé!
skvělý
# Tonda byl skvělý člověk. image
skvrny
představme si všechny skvrny odstraněny image
sláb
pacient je sláb
slabostí
nohy mu slabostí klesaly
slabý
sbor je (co) do počtu slabý
slavit
jdou slavit 1. máj
slíbil
král slíbil Honzovi svou dceru za ženu (jakožto ženu)
slíbil, že knihu koupí a přítele navštíví. image
slíbil, že knihu koupí a že přítele navštíví image
slibovali
slibovali zůstat do konce
slibovaného
a tak nedosáhli slibovaného vzestupu
slova
neřekl ani slova
Slovenska
přijíždějí ze Slovenska a z východních zemí image
složil
složil jí (na chodbě) poklonu. image
slunečno
dnes je slunečno (Adv)
slušně
# Chtěl se chovat slušně. image
slušných
slušných lidí (Atr) je jako šafránu (Sb)
směje
ať si prší, ať je mráz, panenka se směje
někdo se rád směje
smích
byl jsem lidem pro smích
dívčí smích
sálem zněl smích
smíchu
lidé jsou k smíchu image
smíru
bez pokory není smíru
smrčím
přicházel kryt smrčím
smrt
nastalo něco jako jeho pomalá smrt
nenáviděla ji na smrt
smrt z hladu
vědomí, že smrt nečeká image
smrtí
před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku image
před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku image
smutně
tak smutně vypadá jen poušť image
snadné
kdyby měl aspoň volno, všechno by bylo snadné
snadno
nově (a nečekaně snadno) ustavený. image
snaha
snaha opatřit si krev image
snědl
tisíc lidí snědl desetinu tuny vepřového masa image
sněhu
napadlo přes půl metru sněhu
Sněžka
# Je vidět Sněžka. image
je vidět Sněžka image
Sněžku
# Je vidět Sněžku. image
je vidět Sněžku image
sníh
byly tam špatné podmínky, jako jsou překážky a sníh
snil
snil o tom žít u moře image
snil o tom žít u moře. image
snižuje
výkon se snižuje úměrně podmínkám
snů
bohatství snů roste úměrně s množstvím pocitů
sobě
veselost sama o sobě je přiměřená image
sobotu
upadl v sobotu ráno image
zmrzl v sobotu v šest image
sociologicky
sociologicky vzato, divadlo je soubor lidí
soli
přidal tam soli
soubor
sociologicky vzato, divadlo je soubor lidí
současná
vláda minulá nebo současná image
soudíc
jde jim to těžko, soudíc podle vzdychání
souhlasí
dva tisíce křesťanů souhlasí image
souhlasila
souhlasila - po chvíli váhání jednoznačně - s návrhem. image
souseda
čepice je souseda image
chalupa našeho souseda image
na lyžích přijel od souseda image
přijel na lyžích od souseda image
stál na lyžích od souseda image
spal
učil se, zatímco Vojta spal
spali
nadával proto, že dlouho spali image
nadával proto, že dlouho spali image
spát
chtělo se mi spát image
spatřila
spatřila Vaška vcházet do dveří image
spatřivši
spatřivši ji, rozesmála se
spává
obvykle po obědě spává
spí
Karel jen spí image
muž, který spí image
otec spí image
viděl, že spí image
spíš
ženská si spíš pomůže
spíše
hovořili o ní spíše jako o modelu než jako o konečné pravdě (= spíše než o ní hovořili jako o pravdě) image
splátku
mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme image
mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme image
spokojen
# Je spokojen s málem. image
společnosti
nenávist vůči společnosti
sporu
není sporu o tom, že není vody
spořádaný
co ho pamatuji, byl spořádaný člověk
správce
se žádostí se obrátili na O. Koktana, správce vepřína.
správce vám poradí, takže nezabloudíte
správném
mluví o vývoji jako o jediném správném image
správný
chápe vývoj jako jediný správný image
srdce
srdce bilo na poplach
srov
to je podstatou problému, srov. příklady na začátku image
sta
lampy rozžehlo na sta mušek image
viděl tři miliony čtyři sta pět tisíc pět set třicet dvě vrány image
viděl tři sta padesát čtyři milionů šest set tisíc vran image
stačí
piv (Atr) mi stačí deset (Sb). image
vesta mi stačí jedna image
vesta mi stačí jedna. image
stal
stal se lékařem - Obj
stál
činil žalostný dojem, jak tu stál image
stál na lyžích od souseda image
stálo
na škole stálo napsáno : rychle uteč. image
v knize stálo : miluj
stály
děti stály ztichlé
stane
ať už se stane cokoli, vyhrajeme image
ať už se stane cokoli, vyhrajeme image
stane se odpadlíkem
stane se ovladatelným image
stanovil
stanovil symboly, a to znak a prapor image
stanovil symboly, a to znak a prapor. image
stár
zemřel dědeček, stár 79 let image
starého
čerta starého mi na ní záleží
starostí
je starostí víc než dost,
starší
čím je starší, tím je zkušenější image
Stát
# Stát nemůže ve světě dělat ostudu. image
stát
stát i nadále podporuje bydlení image
stát i nadále podporuje bydlení - AuxZ
statečných
z těch 12 statečných se tři rozutekli. image
stav
stav je 5 : 1 image
stejně
ochutnal Budvar, Plzeň i Kozla stejně jako Krušovice (= stejně jako ochutnal Krušovice) image
udělal to stejně jako Tonda image
udělal to stejně kvalitně jako rychle image
udělal to stejně rychle jako Tonda image
udělal to stejně tak jako Tonda image
udělal to úplně stejně tak rychle jako Tonda image
vypadá stejně, jako vypadal včera image
stejný
koupili jsme stejný dům jako Karel (= jako koupil Karel) image
stem
zvítězil se stem procent hlasů. image
sto
vsadím se sto ku jedné. image
vsadím se sto ku jedné. image
stojany
dělníci nainstalovali dřevěné židle a stojany image
stoje
Karel pije stoje, leže image
stojí
FF stojí proti Mánesovu mostu
otčím stojí bled uprostřed domu
stopy
nenašli ani stopy image
stoupá
za horka stoupá nárok na tekutiny
str
na str. 4 image
strachu
mlčeli ze strachu
strana
liberální strana (LSNS). image
straní
není rozumné, když se nás straní
strategického
svět zajímají z Minska ponejvíce zprávy strategického významu
strava
eskymácká strava je biologicky hodnotná
strávená
noc strávená ve sklepeních
strávil
rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze image
rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze. image
strnul
strnul nad tou drzostí
stromů
ze stromů napadalo jablek
stromy
stromy jsou jako košťata, jen rozpučet
strýc
rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze image
rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze. image
středa
přišli, i když není středa
středu
místo ve středu chodil ve čtvrtek image
stu
bylo nás ke stu
studené
pivo je dobré studené image
studenti
studenti byli tři image
zvláště studenti se výborně projevili - AuxZ
studentů
studentů (Atr) přišlo na přednášku pět (Sb)
studentů (Atr) v hospodě bylo pět (Sb) image
studenty
# Školy chtějí přilákat studenty. image
studovat
poslali ho studovat
styděl
později - musím se přiznat - jsem se styděl image
sud
sud, co ho Tonda narazil image
sud, co ho Tonda narazil. image
Svár
bojují dvě síly : Láska čili Harmonie a Nenávist neboli Svár image
své
# Karel by byl sedával na své židli. image
ochabl ve své činnosti
vypadá proti své choti dost nepatrně
vzdal se trůnu ve prospěch své ženy
svědek
některý z členů by mohl dotazník potvrdit jako svědek
svědomí
kolik z nás má čisté svědomí
svého
vzdal se svého práva
svět
svět zajímají z Minska ponejvíce zprávy strategického významu
světa
vznik světa
světě
bude na světě sám
na světě je lidí (Atr)habaděj (Sb)
# Stát nemůže ve světě dělat ostudu. image
světem
žebrákem půjdeš světem (jako žebrák)
světla
nikde nebylo jediného světla
světlo
# Budiž světlo! image
svetr
svetr je pouze zelený image
svou
král slíbil Honzovi svou dceru za ženu (jakožto ženu)
svrchník
svrchník si vem pro jistotu také
symboly
stanovil symboly, a to znak a prapor image
stanovil symboly, a to znak a prapor. image

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ZNAKY