A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ZNAKY
H
habaděj
na světě je lidí (Atr)habaděj (Sb)
Hajdy
# Hajdy domů ! image
hanebně
Pavel hanebně prohrál
Harmonie
bojují dvě síly : Láska čili Harmonie a Nenávist neboli Svár image
Hasran
zeptali se Ali - fattah Bukatelam Hasran Hubejního image
házel
Vojtěch házel míčem image
házet
# za hodinu možno házet kamením. image
# za hodinu možno házet kamením. image
herečka
od toho byla herečka, aby zachovala klid
hetriku
hetriku dosáhl Marek Trval (Viktoria Žižkov) image
hezky
vycházím z domu, pouze když je hezky image
hladu
smrt z hladu
hlasovali
# Už zase hlasovali ... odhlasovali si dovolenou ! image
hlasů
zvítězil se stem procent hlasů. image
hlavě
po hlavě chodit neumím
hlavně
hlavně ne limonádu image
hlavu
Jan vstoupil hlavu skloněnou image
Jan vstoupil hlavu skloněnou image
hledání
podněcoval je k hledání
hledí
hledí s úžasem
hloupé
je hloupé, aby zůstal
je hloupé odjíždět
hmotu
život můžeme zkoumat jen tak, že zkoumáme živou hmotu
hned
# Přijde a hned : Kde je večeře ?. image
# Přijde a hned : Kde je večeře ?. image
Přišel sám a hned. image
ho
bojíse ho image
co ho pamatuji, byl spořádaný člověk
Jan oslovil docenta zdvořileji než kamarád (= než ho oslovil kamarád)
místo pivem ho polil mlékem image
nazývala ho trubcem image
obrátí - li ho image
poslali ho studovat
sud, co ho Tonda narazil image
sud, co ho Tonda narazil. image
tak ho pokousali, že zemřel
to, co zažil, ho zničilo image
usmrtili ho tajně, např. vyšší dávkou morfia.
viděl ho nemocného
viděl ho nemocného - Atv
# Vyhnali ho, ale proto se nemusíš zlobit. image
zavřeli ho pro potulku
hodil
vedoucího nám přidělili takového, jaký se jim hodil. image
hodinu
jsi hodinu cesty odtud
lhůta hodinu
trvání hodinu
# za hodinu možno házet kamením. image
# za hodinu možno házet kamením. image
hodiny
ty dvě hodiny vlakem rychle uběhly image
ve 4 hodiny místního času image
zpráchnivěl v úterý ve 4 hodiny místního času image
hodna
byla hodna uznání
hodně
(hodně =) zvláště přitažlivě vypadá - Adv
(hodně =) zvláště velký - Adv
zeleniny (Atr) si můžeme vzít hodně (Obj)
hodnotná
eskymácká strava je biologicky hodnotná
Homolka
Homolka : nové oddělení prosperuje ... image
honil
honil se za zvěří
Honza
Honza je lepší v literatuře než já v matematice (= než jsem já v mat.)
Honza mluvil jako předseda image
Honzovi
král slíbil Honzovi svou dceru za ženu (jakožto ženu)
Honzy
nebýt Honzy, nejedli bychom image
horka
za horka stoupá nárok na tekutiny
hospodě
na každém rohu bylo po hospodě
studentů (Atr) v hospodě bylo pět (Sb) image
hospody
vrátil se (včera) z hospody image
hospůdce
včera jsem * & byl v té @ * naší + - hospůdce. image
houslista
houslista, neznámý jako malíř, trpí image
hovořili
hovořili o ní spíše jako o modelu než jako o konečné pravdě (= spíše než o ní hovořili jako o pravdě) image
hráč
hráč golfu
Hrad
# Hrad byl vystavěn. image
# Hrad byl vystavěn. image
hraje
hraje déle než 30 let,
hrálo
v kinech se hrálo Cikáni jdou do nebe image
hrát
# Jeho výklad je, že mají hrát. image
hrnců
při vší opatrnosti dost hrnců potloukla
hrom
velká jako hrom (= než je hrom)
hromádka
seděl na zápraží, tichá hromádka neštěstí image
hru
pro hru zapomínáš na čas
hrušek
zbývá mu více jablek než hrušek
Hubejního
zeptali se Ali - fattah Bukatelam Hasran Hubejního image
hudebně
vyjádřil to hudebně
Husovo
Husovo upálení
chalupa
chalupa našeho souseda image
chápat
pravda se může chápat různě image
pravdu se může chápat různě image
chápe
chápe vývoj jako jediný správný image
chce
je nejisté, zda vláda skutečně chce
ústav chce podle ředitele přežít
chlapce
vyrůst z chlapce v muže
chlapci
otec zemřel, když šlo chlapci na 11. rok
chlapec
chlapec chodí bos
chlapec je chytrý, protože nadaný (= protože je nadaný)
chlapec je jako obrázek
chlapec ležel nemocen - Atv
chytrý, protože nadaný chlapec image
chleba
krajíc chleba s máslem image
krajíc chleba s máslem image
chodbě
složil jí (na chodbě) poklonu. image
chodbou
prošli chodbou
chodí
chlapec chodí bos
lidí chodí méně než loni
od šesti se chodí do školy image
ta moje chodí pozdě image
chodil
místo ve středu chodil ve čtvrtek image
chodím
do divadla chodím jen do loutkového
chodit
po hlavě chodit neumím
choti
vypadá proti své choti dost nepatrně
chování
z chování dostal trojku
chovat
# Chtěl se chovat slušně. image
chrám
chrám přeplněný tak, až lidé omdlévali
chtějí
# Školy chtějí přilákat studenty. image
Chtěl
# Chtěl se chovat slušně. image
chtěl
šel, protože a poněvadž chtěl image
šel, především protože, ale i poněvadž chtěl. image
chtělo
chtělo se mi spát image
chudý
zákazník se jeví jako chudý
chudým
zákazník se jeví chudým
chvílemi
chvílemi vyběhla na pavláčku
chvíli
i když jsi ztratila muže, tak jsi aspoň byla chvíli byla šťastna
souhlasila - po chvíli váhání jednoznačně - s návrhem. image
chybí
chybí mi, bohužel, peníze image
chytrý
chlapec je chytrý, protože nadaný (= protože je nadaný)
chytrý, protože nadaný chlapec image
chytřejší
od toho jsou chytřejší lidé

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ZNAKY