A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ZNAKY
D
dá se vytušit, jak litují image
dá se vytušit, jak litují. image
ďábel
pamatuj, že ďábel se vrátí
dál
místo aby povstal, seděl nečinně dál image
místo aby povstal, seděl nečinně dál. image
místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál image
místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál image
vrávoral čím dál tím více. image
dále
a tak dále image
jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále. image
# Jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále až do úplného vyčerpání.. image
daleko
daleko od Moskvy
daleko upřímnější sjednocení
dálka
5 minut autobusem není žádná velká dálka image
dálnicí
rovnoběžně s dálnicí
další
jmenujme Pepu, Aloise, Antonína a další. image
dar
dar zpěvu
dostat darem (jako dar)
darebákem
# Šel sice pryč, ale darebákem zůstane .. image
dárek
dárek byl jejich image
darem
dostat darem (jako dar)
darovali
darovali knihu, a sice kupodivu Brňanům image
darovaliknihu
darovaliknihu, a sice kupodivu Brňanům image
dávkou
usmrtili ho tajně, např. vyšší dávkou morfia.
dceru
král slíbil Honzovi svou dceru za ženu (jakožto ženu)
debata
plodná, byť nudná debata
debatu
odmítá debatu jako druhotnou
dědeček
dědeček byl povoláním rybář
zemřel dědeček, stár 79 let image
dědictví
jednali ohledně dědictví image
děkuji
děkuji za ohřátí
dělala
dělala kotrmelce, jako když byla málá (= jako je dělala, když byla malá) image
děláš
proč to děláš
dělat
# Stát nemůže ve světě dělat ostudu. image
déle
čím déle přemýšlel, tím méně věděl image
hraje déle než 30 let,
dělníci
dělníci nainstalovali dřevěné židle a stojany image
den
o den později
resignoval den ze dne. image
denní
křičela bez ohledu na denní dobu image
deset
piv (Atr) mi stačí deset (Sb). image
desetin
2 celé a 5 desetin procenta zemřelo image
desetinu
tisíc lidí snědl desetinu tuny vepřového masa image
desetiny
5 celých 2 desetiny procenta zemřelo image
děti
čtení pro děti
děti jsou vzhůru image
děti stály ztichlé
dětí
nerodí se mnoho dětí
radost rodičů je větší o radost dětí
devalvací
odpoví běžným řešením : devalvací image
děvče
také ji, babičku, malé ještě děvče, mučili image
devět
o devět minut dříve image
diamant
diamant je drahokam image
díky
díky péči manželky nezemřel
dílnou
mistr se rozhlédl dílnou
diskriminaci
pokládám to za diskriminaci
diskutovat
může se diskutovat image
divadla
do divadla chodím jen do loutkového
divadlo
sociologicky vzato, divadlo je soubor lidí
díval
Vašek se na něho díval úkosem
dívala
nevlídně se dívala kolem
dívčí
dívčí smích
dlaň
kuchyň jako dlaň image
malý jako dlaň (= než je dlaň)
dlouho
nadával proto, že dlouho spali image
nadával proto, že dlouho spali image
dluhu
mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme image
mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme image
dna
vypil nápoj až do dna
dne
neuplyne klidného dne
resignoval den ze dne. image
dnes
dnes je slunečno (Adv)
dnes tě znázorním, jak se rozčiluješ
do
cestovalo nejen po republice, ale i do zahraničí image
do divadla chodím jen do loutkového
do Prahy je odtud 8 mil - Adv image
jděte všichni do... image
# Jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále až do úplného vyčerpání.. image
Kateřina cestuje vlakem do Kolína, my do Kopidlna autobusem
kdo se bojí, nesmí do lesa image
mladíci od 15 do 18 image
mladíci od 15 do 18 let. image
narazit do čeho - kam? - Adv image
od šesti se chodí do školy image
pobízí matku do klusu
přechod z obrany do útoku image
přechod z obrany do útoku image
ryl do lidí okolo image
sbor je (co) do počtu slabý
slibovali zůstat do konce
spatřila Vaška vcházet do dveří image
šel do i z lesa image
šel především do, ale i z lesa. image
tancovalo se až do rána. image
Theofil dojede do lesa image
Theofil dojede do lesa image
ty dva roky do dosažení zletilosti profláká - Atr image
v kinech se hrálo Cikáni jdou do nebe image
vypil nápoj až do dna
zabrat se do čeho - Obj
začíst se do čeho - Obj
zaplést se do intrik - Obj
zaplést se do sítě, mezi dráty - kam? - Adv
zbývají mu do dosažení zletilosti dva roky - Adv image
zbývají mu dva roky do dosažení zletilosti - AtrAdv image
8 mil do Prahy - AtrAdv image
doba
už na to není doba
dobré
je dobré mysli
nemohla přes dobré vychování zadržet úsměv
pivo je dobré studené image
dobrého
Xaver navařil dobrého guláše image
dobře
lépe než dobře
má se dobře image
předsedovi se sedí dobře image
udělal to, přece jen, dobře. image
dobu
křičela bez ohledu na denní dobu image
poslední dobu byla podivná
docela
kymácím se docela vzadu
docenta
Jan oslovil docenta zdvořileji než kamaráda (= než oslovil kamaráda)
Jan oslovil docenta zdvořileji než kamarád (= než ho oslovil kamarád)
docílil
docílil toho formulacemi jako kulatý čtverec image
dohled
na dohled od břehu - Atr image
dohody
uzavření dohody bude trvat ještě několik týdnů
dojede
Theofil dojede do lesa image
Theofil dojede do lesa image
dojem
činil žalostný dojem, jak tu stál image
dokořán
pokoj otevřený dokořán
doktor
doktor povstává rozrušený image
doma
obdobně tomu bude doma image
domovníka
zavolal domovníka
domu
otčím stojí bled uprostřed domu
vycházím z domu, pouze když je hezky image
domů
# Hajdy domů ! image
musím domů image
dopis
ten dopis, co napsal Tonda image
teta píše Emílii dopis image
dopíšu
přijedu tehdy, až to dopíšu image
doprovodné
komora přijala k zákonu doprovodné usnesení
dorazil
dorazili dříve než Jirka (= než dorazil Jirka)
dorazili
dorazili dříve než Jirka (= než dorazil Jirka)
dosáhl
hetriku dosáhl Marek Trval (Viktoria Žižkov) image
včera dosáhl cíle
žák dosáhl cíle image
dosažení
ty dva roky do dosažení zletilosti profláká - Atr image
zbývají mu do dosažení zletilosti dva roky - Adv image
zbývají mu dva roky do dosažení zletilosti - AtrAdv image
dost
je starostí víc než dost,
při vší opatrnosti dost hrnců potloukla
vypadá proti své choti dost nepatrně
dostal
dostal facku
z chování dostal trojku
dostala
dostala po květině image
dostala po květině image
dostanu
sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil image
sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil image
dostat
dostat darem (jako dar)
dostávalo
dostávalo se lékařské péče
dostávám
k tomu účelu dostávám blok
dostavili
dostavili se všichni včetně učitele
dotazník
některý z členů by mohl dotazník potvrdit jako svědek
doufám
nechť třeba běsy viděla jsem, doufám
dovolávala
dovolávala se minulých výkladů
dovolené
zavřeli z důvodu dovolené image
dovolením
prohlédneme si s vaším dovolením továrnu
dovolenou
mám právem nárok na dovolenou
# Už zase hlasovali ... odhlasovali si dovolenou ! image
dovymetal
nevěděl, že dovymetal. image
dožil
dožil se osmdesáti image
drahokam
diamant je drahokam image
dráty
zaplést se do sítě, mezi dráty - kam? - Adv
dravcem
# Byl dravcem. image
druhé
připojení jedné obce k druhé image
druhotnou
odmítá debatu jako druhotnou
druhou
bariéra bude růst jedna za druhou image
drzostí
strnul nad tou drzostí
držel
držel koně na oprati
dřela
dřela za mírku brambor
dřevěné
dělníci nainstalovali dřevěné židle a stojany image
dříve
dorazili dříve než Jirka (= než dorazil Jirka)
o devět minut dříve image
důchodních
přišli k nám důchodních image
duchu
mluveno v duchu typologie je příslušníkem avantgardy
důkazy
nejsou proti němu důkazy
důležitém
mluvili o zajímavém, i když důležitém problému image
dům
dům, který pláče image
koupili jsme stejný dům jako Karel (= jako koupil Karel) image
důvěřuje
důvěřuje magii, mystice a jiným pověrám. image
důvodu
zavřeli z důvodu dovolené image
důvodů
fotografování je z důvodů vojenských zakázáno
dva
dva kilometry od řeky - Atr image
dva tisíce křesťanů souhlasí image
jedenkrát ob dva týdny image
leželi sami dva
od každých dva kusy image
přišli pouze dva image
ty dva roky do dosažení zletilosti profláká - Atr image
vydrželi jen dva
zbývají mu do dosažení zletilosti dva roky - Adv image
zbývají mu dva roky do dosažení zletilosti - AtrAdv image
dvaceti
odešlo ke dvaceti lidem
dvě
bojují dvě síly : Láska čili Harmonie a Nenávist neboli Svár image
dvě partičky mariáše každý měsíc jsou málo image
ty dvě hodiny vlakem rychle uběhly image
viděl tři miliony čtyři sta pět tisíc pět set třicet dvě vrány image
dveře
dveře vlevo vedou ven
dveří
od dveří ztratil klíč
spatřila Vaška vcházet do dveří image
dveřích
na dveřích visel nápis Neprodejné image
dvou
ani jedna ze dvou zón nebyla uzavřena
dýchá
nemocnému se dýchá lépe image

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ZNAKY