3.7.2. Adresy a jména osob a institucí

Varování

Všechna pravidla uvedená v této kapitole platí hlavně pro adresy a jména česká. Při přítomnosti cizojazyčných elementů je třeba respektovat také (a to přednostně) pravidla uvedená v kapitole 3.7.10.

3.7.2.1. Zachycení adresy

Pokud je možnost - je-li adresa je zapsána syntakticky správně, rozebereme ji podle běžných zvyklostí, to znamená, že její části visí zpravidla vedle sebe s funkcí Adv. U jmen osob platí, že hlavní je příjmení, na něj zavěšujeme jméno a všechny případné tituly, které označujeme Atr.

číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově.
image

Netvoří-li adresa syntaktickou součást věty, platí následující pravidla:

 1. Pokud je u adresy uvedeno jméno adresáta (osoby či instituce), visí nejvýše.

 2. Na jméně visí vedle sebe adresa a telefon.

 3. Zvolíme řídící uzel celé adresy. Stane se jím řídící uzel té části adresy, která má nejvyšší prioritu v následujícím seznamu (bez ohledu na vlastní pořadí v textu): stát, země, provincie, kraj, okres, město (obec), čtvrť (část), ulice (náměstí, místo), budova (hotel, úřad, ...), patro, poštovní schránka, odbor. Ostatní části visí všechny na tomto řídícím uzlu a mají afun Atr.

 4. Jednotlivé části adresy (jméno, řídící část i všechny ostatní) rozebereme obvyklým způsobem (Česká je atributem republiky, Králové atributem Hradce, 13 atributem Bořivojovy ulice).

 5. PSČ není samostatnou částí adresy - je jako Atr součástí té části adresy, ke které patří. U nás je to vždy město, i když konkrétní PSČ může mít i menší rozsah.

 6. Interpunkce typu čárky visí vždy na hlavním uzlu té části, které předchází, jen interpunkce závorkovací podle běžných pravidel celá na tom, co uzavírá.

 7. Složená čísla zabírající více než jeden uzel (směrovací či telefonní) se věší pod sebe zleva doprava.

 1. kontakt : Firma Vyšinka, Kubelíkova 9, 13000 Praha 3, tel 6231012
  image

 2. Vřed, tel. / fax : (069) 23 13 98, l. 260.
  image

Jména firem rozebíráme tak, že řídícím uzlem je to slovo, které se skloňuje. U sousloví firma Vyšinka se většinou skloňuje slovo firma, bývá tedy výše. Naproti tomu zkratky (jako sro, as či vos) většinou považujeme za Atr názvu společnosti, vnitřně tyto zkratky rozebíráme také podle jejich syntaxe.

 1. jednali jsme s a. s. Filutou a firmou Vyšinka
  image

 2. Filuta s. s r. o.
  image

 3. Filuta s. r. o.
  image

 4. Filuta a. s.
  image

 5. Filuta v. o. s..
  image

 6. s a. s. Filuta
  image

 7. s a. s. Filutou.
  image

Z uvedeného vyplývá, že řídícím členem může být namísto názvu společnosti i zkratka (uzel s), pokud není název v příslušném pádě. To proto, aby bylo dosaženo shody. Nikdy však nejde o vztah aposiční.