3.3.4.6. Objekt po slovesech sponových a polosponových

Jde o sponová a polosponová slovesa kromě slovesa být. Patří sem objekty chápané Šmilauerem (1947) jako doplněk doplňující (vazebný). Objekt tu je vyjádřen formami: instrumentál, za + akusativ, jako + nominativ, nominativ.

Popisované vyjádření Obj je zvýrazněno:

 1. stane se ovladatelným
  image

 2. stane se odpadlíkem

 3. jmenovali ji předsedkyní

 4. pokládám to za diskriminaci

 5. označila návrh za špatný

 6. označil návrh jako blbost

 7. to mi připadá idealistické

 8. číslo se mi zdá závratné

 9. shledal ji nevěrohodnou

 10. otázka zůstává otevřena

 11. zákazník se jeví chudým

 12. zákazník se jeví jako chudý

U těchto vyjádření objektu uvozených slovem jako se toto slovo s afun AuxY věší na uzel Obj (viz též část 3.3.7.7.3 v kap. 3.3.7.7).

označil jej jako ignoranta.
image