3.7.4. Odkazovací slova

3.7.4.1. Odkazovací "to"

Odkazovací to před vedlejší větou dostane příslušnou funkci v řídící větě, vedlejší věta je potom Atr a visí na to, bez ohledu na to, odkazuje-li to dopředu (na vedlejší větu, obyčejný odkaz), nebo dozadu (na osobu/událost apod.) Vedlejší věta může být jak spojková (že, aby, zda), tak vztažná.

 1. je to tím, že trucuje
  image

 2. to, co zažil, ho zničilo
  image

 3. mluvila s tím, koho potkala
  image

 4. čím déle přemýšlel, tím méně věděl
  image

 5. čím je starší, tím je zkušenější
  image

 6. vrávoral čím dál tím více.
  image

Stejně zachycujeme i případy, kdy na místě vedlejší věty stojí sloveso v infinitivu.

snil o tom žít u moře.
image

U některých předložek se může stát, že je za nimi odkazovací to vypuštěno a následuje přímo vedlejší věta. Tato věta pak visí bezprostředně na zbylé předložce a přebírá tu afun, kterou by dostalo odkazovací to.

 1. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál
  image

 2. místo aby povstal, seděl nečinně dál.
  image

Zbyde-li však po vedlejší větě jen některý její člen (případně několik), dostane zcela normálně afun ExD z důvodu nepřítomnosti predikátu. Je však třeba rozlišit případy, kdy jde o elipsu (a tedy zbylý člen), jako je tomu v prvních dvou příkladech, a kdy jde o běžný předložkový pád (v příkladě 3 je tvar slova pivo řízen předložkou místo, jde o Adv a nechybí tu ani žádné odkazovací to).

 1. místo ve středu chodil ve čtvrtek
  image

 2. místo pivem ho polil mlékem
  image

 3. místo piva usrkávala vínečko.
  image