3.7.13. Volně připojené větné členy

3.7.13.1. Zachycení volně připojených větných členů

Volně připojené členy jsou ve větě odděleny čárkou a bývají uvozeny částicemi a, a sice, a to (tyto částice spadají do kapitoly 3.3.7.7, jsou popsány v části 3.3.7.7.2).

Všechny volně připojené členy dostanou svoji obvyklou funkci a jsou i zavěšeny tak, jak je běžné. Čárky se na ně zavěsí jako závorkovací (tzn. přední na řídící uzel prvního členu, případná zadní na řídící uzel posledního členu, viz část 3.3.8.4.2 v kap. 3.3.8.4). Uvozovací částice (afun AuxY) zavěsíme na první člen (přímo, tzn. ne např. na předložku tak, jako čárku, viz příklady), u dvojslovných (a sice, a to) první na druhou.

Všechny členy, které považujeme za volně připojené, jsou zvýrazněny:

  1. usedl, a to v rohu
    image

  2. darovali knihu, a sice kupodivu Brňanům
    image

  3. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře.
    image