3.3.7.4. Emocionální, rytmické částice (mi, vám, si, ...; to, ono) AuxO

Odkazy na Šmilauerovu NS: OČ II. A. DD. 2., OČ II. A. BB. 2.

3.3.7.4.1. Částice AuxO

Afun AuxO dostávají: 1. dativ sdílnosti a dativ emocionální, 2. rytmické částice bez vlastní syntaktické funkce.

1. Dativ sdílnosti má ve větě funkci navazování a udržování kontaktu (to vám byla zábava, včera jsem ti nemohl usnout, on ti byl celý nesvůj). Funkci kontaktovou má i dativ zainteresování, někdy označovaný rovnou jako dativ sdílnosti (kyselina nám začíná reagovat, běží nám osmá minuta, neparkujte nám na trávě). Dativ emocionální citově zabarvuje výpověď (to je mi pěkný pořádek, ty nám tu lenošit nebudeš). O odlišení těchto typů dativů od jiných se píše v kapitole 3.7.5.

nemohl jsem ti usnout.
image

Ve formě zmíněných dativů se může octnout i částice si. Také ta potom dostává afun AuxO (viz pravidlo SI 4 v kapitole 3.7.8).

počkal si na mě.
image

2. Některá slova (to, ono, co, ...) se ve větách vyskytují 'nadbytečně'. V podstatě duplikují nějaký jiný přítomný (naplněný) větný člen. Jde o záležitost rytmickou či citovou. V případě, že ve větě najdeme jiný prvek vystupující ve zdánlivé funkci těchto slov, označíme tato slova afun AuxO. Stane se tak například i tehdy, vystupuje-li takové slovo ve zdánlivé funkci subjektu ve větě jednočlenné (to prší).

Částice s afun AuxO jsou zvýrazněny:

  1. to on tatínek nepřišel
    image

  2. co je to filosofie
    image

  3. sud, co ho Tonda narazil.
    image