3.3.7.5. Reflexívum tantum (se, si) AuxT

Odkaz na Šmilauerovu NS: OČ II. A. DD. 2.

3.3.7.5.1. Částice AuxT

Afun AuxT dostávají částice se, si tehdy, když sloveso bez nich neexistuje. Jde o tantum. Tento případ popisují pravidla SE 1 a SI 1 v kapitole 3.7.8).

  1. bojíse ho
    image

  2. Franta si pospíšil k lékaři.
    image