3.3.7.6. Zvratné pasívum (se), opisné pasívum AuxR

Odkazy na Šmilauerovu NS: OČ II. A. DD. 2., Odd 2 dvojčlenné věty 4 III. C. CC.

3.3.7.6.1. Částice AuxR

Afun AuxR dostává částice se, jde-li o reflexivní pasivum podle pravidla SE 3 (příp. SE 4) v kapitole 3.7.8).

tancovalo se až do rána.
image