3.3.2.2. Vyjádření subjektu

Subjekt bývá nejběžněji vyjádřen podstatným jménem nebo zájmenem v nominativu, ale může být vyjádřen i jakýmkoli jiným druhem slovním.

3.3.2.2.1. Subjekt vyjádřený podstatným jménem v nominativu

Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

Tonda nese pivo.
image

3.3.2.2.2. Subjekt vyjádřený přídavným jménem

Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

 1. jeho blízcí žijí
  image

 2. i nejchytřejší může ztratit filipa

3.3.2.2.3. Subjekt vyjádřený zájmenem

Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

 1. je to podobné
  image

 2. někteří resignují sami, jiní odejdou s ostudou

 3. nezměnilo se nic

 4. nastalo něco jako jeho pomalá smrt

 5. někdo se rád směje

 6. ta moje chodí pozdě
  image

3.3.2.2.4. Subjekt vyjádřený vztažným zájmenem

Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

člověk, který nejí, zemře.
image

3.3.2.2.5. Subjekt vyjádřený slovem neohebným

Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

 1. žádné napřesrok už nebude
  image

 2. jeho ano neznělo přesvědčivě

 3. rozvážné pst zvládlo situaci

3.3.2.2.6. Subjekt vyjádřený citátem

Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

 1. v knize stálo : miluj

 2. v kinech se hrálo "Cikáni jdou do nebe"
  image

 3. na škole stálo napsáno : rychle uteč.
  image

3.3.2.2.7. Subjekt vyjádřený genitivem záporovým

Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

 1. po ráně ani památky nezůstalo
  image

 2. neuplyne klidného dne

 3. není třeba ekonomického vzdělání

 4. nikde nebylo jediného světla

 5. není sporu o tom, že není vody

 6. nebýt Honzy, nejedli bychom
  image

3.3.2.2.8. Subjekt vyjádřený genitivem částečným

Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

 1. peněz ubylo
  image

 2. vody přibylo

 3. bylo zapotřebí řady měsíců naléhání

 4. dostávalo se lékařské péče

 5. ze stromů napadalo jablek

Pozor! Genitiv partitivní sice může být Sb, ale je-li ve větě nějaký kvantitativní údaj, který ho řídí, je Sb řídící uzel tohoto údaje a genitiv jeho Atr (srov. ze stromů napadalo hodně jablek). Podrobněji se o tomto problému píše v části 3.7.3.3.

3.3.2.2.9. Subjekt vyjádřený genitivem od původu přivlastňovacím

Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

přišli k nám důchodních
image

3.3.2.2.10. Subjekt vyjádřený předložkovým pádem

Jde o předložkové pády s významem podílnosti, přibližnosti. Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

 1. lampy rozžehlo na sta mušek
  image

 2. na každém rohu bylo po hospodě

 3. odešlo ke dvaceti lidem

 4. napadlo přes půl metru sněhu

 5. kolem třetiny obyvatelstva kouří

3.3.2.2.11. Subjekt vyjádřený číslovkou

Pro podrobnější informace nahlédni do kapitoly 3.7.3 a také do kapitoly 3.7.9. Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

 1. dva tisíce křesťanů souhlasí
  image

 2. ani jedna ze dvou zón nebyla uzavřena

 3. lidí chodí méně než loni

 4. nerodí se mnoho dětí

 5. kolik z nás má čisté svědomí

 6. zbývá více než šest mužů

 7. zbývá mu více jablek než hrušek

 8. nezbývá mu nic jiného než mlčet

3.3.2.2.12. Subjekt vyjádřený infinitivem

Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

 1. jíst je obřad
  image

 2. lze odejít

 3. je hloupé odjíždět

 4. podařilo se odstartovat závod

Poznámka: Slovo lze je syntaktickým slovesem a tvoří přísudek slovesný jednoduchý (část 3.3.1.5), nejde tedy o modální sloveso (část 3.3.1.6) a infinitiv zde může zastávat funkci subjektu.

3.3.2.2.13. Subjekt vyjádřený vedlejší větou se vztažným zájmenem

Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

kdo se bojí, nesmí do lesa
image

3.3.2.2.14. Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou

Subjektová věta může být uvozena spojkami že, aby, -li, zda, jak, když. Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

 1. štve mě, jak to jde pomalu
  image

 2. dá se vytušit, jak litují
  image

 3. je nejisté, zda vláda skutečně chce

 4. není rozumné, když se nás straní

 5. zdá se, že začneme

 6. je nesmyslné, půjdou-li tam všichni

 7. je hloupé, aby zůstal

 8. nelze, aby odešel

 9. je možné, že neodejde

3.3.2.2.15. Subjekt vyjádřený dativem

Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

 1. obdobně tomu bude doma
  image

 2. je tomu tak

3.3.2.2.16. Subjekt vyjádřený zájmenem což v nepravé větě vztažné

Spojení vět, z nichž druhá je uvozena vztažným zájmenem což, považujeme za koordinaci, kde což je ve druhé větě určeno jako větný člen, který zastupuje (viz část 3.5.1.5). Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

ubylo běhání po úřadech, což mnohé zdržovalo
image

3.3.2.2.17. Subjekt uvozený spojkou než

Popisované vyjádření Sb je zvýrazněno:

nezbývá než čekat
image