3.7.3.3. Genitiv ve funkci Sb, Obj ve funkci jejich Atr

U číslovek jedna až čtyři platí běžná pravidla napsaná v kapitolách o jednotlivých větných členech. Závislost i shoda u nich funguje zcela přirozeně.

 1. studenti byli tři
  image

 2. vesta mi stačí jedna.
  image

U číslověk větších (od pěti výš) však nastávají problémy. Jde-li o nominativ (u subjektu) či akusativ (u objektu), je počítaná věc ve formě genitivu a shoda přejde na číslovku. Protože tento jev je značně problematický, dohodli jsme se na řešení, které není zcela jazykově čisté. Genitiv partitivní tedy sice může být Sb nebo Obj, ale je-li ve větě nějaký kvantitativní údaj, který ho řídí, je Sb nebo Obj řídící uzel tohoto údaje a genitiv jeho Atr. Genitiv je Sb pouze ve větách typu tam je lidí, přibývá jich.

 1. studentů (Atr) v hospodě bylo pět (Sb)
  image

 2. studentů (Atr) přišlo na přednášku pět (Sb)

 3. na světě je lidí (Atr)habaděj (Sb)

 4. zeleniny (Atr) je málo (Sb)

 5. zeleniny (Atr) máme málo (Obj)

 6. zeleniny (Atr) si můžeme vzít hodně (Obj)

 7. zeleniny (Atr) si můžeme vzít, co uneseme (Obj)

 8. slušných lidí (Atr) je jako šafránu (Sb)

 9. piv (Atr) mi stačí deset (Sb).
  image