3.3.5.5. Vyjádření adverbiale

3.3.5.5.1. Adverbiale vyjádřené substantivem

Adverbiale může být vyjádřeno substantivem, a to v pádě nepřímém prostém či předložkovém.

Poznámka

Poznámka: u předložkového pádu jde o Adv jen tehdy, když se nejedná o slovesnou rekci (nesouhlasil se smlouvou - Obj).

Popisované vyjádření Adv je zvýrazněno:

 1. Aloisie pobíhala kuchyní
  image

 2. Theofil dojede do lesa
  image

3.3.5.5.2. Adverbiale vyjádřené příslovcem

Kromě běžných příslovcí (př. 1) určujeme jako Adv také absolutní (nespojité) přechodníkové konstrukce (tj. takové, které nemají shodu ani podmět společný se slovesem, př. 2). Běžné přechodníky však plní funkci doplňku (viz část 3.3.6.5.7 v kap. 3.3.6).

Zmíněné absolutní přechodníkové konstrukce bývají většinou odděleny čárkou, pak je považujeme za parentesi s afun Adv_Pa (viz 3.6.4).

Popisované vyjádření Adv je zvýrazněno:

 1. má se dobře
  image

 2. vyváděli tam všichni o Karlovi nemluvě
  image

3.3.5.5.3. Adverbiale vyjádřené příslovečným souslovím

V kapitole 3.7.6 je popsáno, jak se zachycují sousloví a co v našem pojetí za sousloví považujeme. Protože většina sousloví plní ve větách funkci příslovečného určení, je tento jev zmíněn i na tomto místě.

Slovosledně poslední slovo nalezeného sousloví se stává 'representantem' a v tomto případě se označí afun Adv. Ostatní slova visí na něm a dostávají afun AuxY.

Popisované vyjádření Adv je zvýrazněno:

prošel jsem Žižkov křížem krážem
image

3.3.5.5.4. Adverbiale vyjádřené infinitivem

Infinitiv vyjadřuje zejména podmínku. Většinou bývá oddělen čárkou, pak jej považujeme za parentesi s afun Adv-Pa (viz 3.6.4).

Popisované vyjádření Adv je zvýrazněno:

nebýt nás by nepřežil
image

Do této kategorie patří i vyjádření Adv příčestím nespojitým. I ono bývá oddělováno čárkami a jde potom o parentesi (Adv-Pa - př. 2). Hranice mezi nespojitým příčestím a neúplnou (parentetickou) větou s elipsou spony je nejistá. Druhý případ je popsán v kapitole 3.6.3, jde např. o větu před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku.

Popisované vyjádření Adv je zvýrazněno:

 1. on je mírně řečeno trouba
  image

 2. po pravdě řečeno, neumím to
  image

3.3.5.5.5. Adverbiale vyjádřené vedlejší větou

Popisované vyjádření Adv je zvýrazněno:

pokud budu živ, nepůjdu tam
image

3.3.5.5.6. Adverbiale vyjádřené členem či klausí se spojkami jak(o), než(li)

Úplná vedlejší věta (se slovesem) po těchto spojkách je Adv. Větný člen je však Adv pouze tehdy, když se určitým úzkým způsobem vztahuje k uzlu bezprostředně nad spojkou - je téhož druhu a mohl by tedy sám vystupovat ve větě namísto toho, co rozvíjí (lépe než dobře, více než pět, široký jako vysoký). V jiných případech (zdravý jako ryba) jde o elipsu (zdravý jako je zdravá ryba) a použijeme afun ExD.

Podrobně je tento problém rozebrán v kapitole 3.7.9. O použití afun ExD je zmínka v kapitole 3.4.1 v části 3.4.1.3.3.

Popisované vyjádření Adv je zvýrazněno:

 1. Bohouš je zdravý jako rychlý
  image

 2. zavěsil to níž než nad křeslo
  image