3.3.6.4. Kritéria pro určení doplňku

Všechna zvýrazněná slova v příkladech jsou doplňky.

 1. Pokud se ve větě vyskytne výraz jako ve významu jakožto, v roli apod. (tedy nejde o srovnání popsané v kapitole 3.7.9) a nejde přitom ani o sloveso s valencí (pak by to byl objekt - viz část 3.3.6.1), přiřadíme tomuto spojovacímu výrazu funkci AuxY a příslušnému jménu Atv (AtvV).

  Honza mluvil jako předseda
  image

 2. Můžeme-li do věty slovo jako doplnit a jsou splněny podmínky z odstavce 1, jde rovněž o doplněk.

  1. pěšinky udržoval čisté
   image

  2. budu tě fotografovat nepřipravenou

  1. Vyskytuje se tu shoda se Sb, Obj nebo jiným členem a sloveso není valenční.

   1. chlapec chodí bos

   2. viděl ho nemocného

   3. do divadla chodím jen do loutkového

   4. představme si všechny skvrny odstraněny
    image

  2. Sémantická kriteria: Zobrazit, znázornit, fotografovat, zachovat, udržovat, nechat.

   Jak sedíš - sedícího.

   1. fotografoval tě, jak sedíš
    image

   2. pěšinky udržoval čisté
    image

 3. Typ Máme uvařeno, máme plno (AtvV).

 4. Výrazy rád, sám, samoten, samotný, všechen jsou většinou doplňky (pokud nejsou v postavení Atr hned u jména nebo Pnom - tedy po sponě být).