3.7.9.2. Syntaktická funkce srovnání

Srovnávací konstrukce po spojkách jako a než pokládáme za adverbiale (Adv), často však dochází k elipsám, potom se používá afun ExD. Viz též část 3.3.5.5.6 v kapitole 3.3.5.

3.7.9.2.1. Konstrukce označované Adv
3.7.9.2.1.1. Úplná vedlejší věta

Pokud je za jako/než úplná vedlejší věta (obsahující určité sloveso), jde o "normální" adverbiální větu závislou na porovnávacích výrazech (stejný/ě jako, velký jako, jinde než, jinak než, ...). Výraz stejný/ě může chybět, potom se věta zavěsí na ten uzel, na kterém by visel tento výraz.

 1. vypadá jinak, než vypadal včera
  image

 2. vypadá, jako vypadal včera
  image

 3. vypadá stejně, jako vypadal včera
  image

 4. vypadá, jako by zhubl
  image

 5. vypadá, jako kdyby zhubl
  image

 6. viděl motýla, který byl takový, jako by zářil
  image

 7. viděl motýla, který jako by zářil
  image

V posledním příkladě je sice úplná vedlejší věta jako by zářil, ale označena bude afun ExD, protože nad ní chybí řídící člen - porovnávací výraz (takový), který je pro ukázku přítomen v příkladě předchozím.

Upozornění

Vyskytuje-li se za jako, než nejprve další podřadicí spojka a teprve poté určité sloveso (přinesl mi jiné knihy, než když tu byl minule), jde o eliptickou větu (ExD) spadající do bodu 3.7.9.2.2.

3.7.9.2.1.2. Syntakticky odpovídající člen

Nenašli-li jsme úplnou vedlejší větu, zbývá rozhodnout, zda člen stojící na jejím místě může dostat afun Adv nebo zda jde o elipsu (ExD). Adv použijeme tehdy, jsou-li oba členy srovnání na stejné úrovni. Poznat to lze podle tří nezávislých kriterií (kriteria jsou patrně ekvivalentní, zvláště pak třetí z nich je vlastně jen reformulací druhého):

 • do srovnávacího obratu nelze nic doplnit (v př. 1 nelze říci pověsil to níž, než to pověsil pod okno),

 • člen po spojce by mohl stát v původní větě na místě (namísto) celého původního srovnání (v př. 1 lze říci pověsil to pod okno),

 • člen po spojce je významově "ekvivalentní" členu před spojkou (je-li člen před spojkou v komparativu, je třeba si ho myslet v základním tvaru; v př. 1 jsou "ekvivalentní" výrazy nízko a pod okno)

 1. pověsil obrázek níž než pod okno
  image

 2. udělal to stejně kvalitně jako rychle
  image

 3. hraje déle než 30 let,

 4. je starostí víc než dost,

 5. koupíme to jinde než na trhu.

3.7.9.2.2. Konstrukce označované ExD

Srovnávací obrat je eliptický. Za spojkou stojí jeden nebo více členů, kterým chybí sloveso a nespadají tak do předchozích bodů (členem může být i další vedlejší věta, která by rozvíjela predikát bezprostředně podřízené věty - upozornění v bodě 3.7.9.2.1.1). Pak použijeme ExD (viz také část 3.4.1.3.3 v kapitole 3.4.1).

 1. ztráta větší než miliarda (= než je miliarda)
  image

 2. velká jako hrom (= než je hrom)

 3. malý jako dlaň (= než je dlaň)

 4. je to šroubek méně kvalitní než jiné západní šroubky (= než jsou...)

 5. cíl je mít ceny nižší než konkurence (= než má konkurence)

 6. dorazili dříve než Jirka (= než dorazil Jirka)

 7. Jan oslovil docenta zdvořileji než kamaráda (= než oslovil kamaráda)

 8. Jan oslovil docenta zdvořileji než kamarád (= než ho oslovil kamarád)

 9. koupili jsme stejný dům jako Karel (= jako koupil Karel)
  image

 10. Honza je lepší v literatuře než já v matematice (= než jsem já v mat.)

 11. dělala kotrmelce, jako když byla málá (= jako je dělala, když byla malá)
  image

 12. ochutnal Budvar, Plzeň i Kozla stejně jako Krušovice (= stejně jako ochutnal Krušovice)
  image

 13. hovořili o ní spíše jako o modelu než jako o konečné pravdě (= spíše než o ní hovořili jako o pravdě)
  image