A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ZNAKY
V
v
bydlela na Vyšehradě v Praze image
# Byl v nemocnici. image
číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově. image
Filuta v. o. s.. image
Honza je lepší v literatuře než já v matematice (= než jsem já v mat.)
je to v podstatě lež
letos v únoru zmizel image
lidé, zapsáni v pořadnících, čekají
Mirek, v Klánovicích výčepní, nyní mistr. image
mluveno v duchu typologie je příslušníkem avantgardy
namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře. image
namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře. image
plavat v čem, pod čím, podél čeho - kde? - Adv
pracoval v Bosně u moře image
působí v Gaze a Jerichu. image
rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze image
rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze. image
ředíme v poměru osm ku třem image
ředíme v poměru osm ku třem. image
studentů (Atr) v hospodě bylo pět (Sb) image
tyto kaktusy rostou jen v poušti image
upadl v sobotu ráno image
usedl, a to v rohu image
usedl, a to v rohu image
včera jsem * & byl v té @ * naší + - hospůdce. image
v kinech se hrálo Cikáni jdou do nebe image
v knize stálo : miluj
v létě v roce 1998 image
voják, protože v uniformě, zašel za roh (= protože byl v uniformě)
v Praze bydlela na Vyšehradě image
vyrůst v něco
vyrůst z chlapce v muže
zápas začíná v 10 : 15. image
zkouška v zimním semestru
zmrzl v sobotu v šest image
zpráchnivěl v úterý ve 4 hodiny místního času image
zprávy jsou aspoň v první versi image
vábně
vypadala nepopsatelně vábně
vadis
nesla knihu Quo vadis ? image
# Quo vadis ? image
váhání
souhlasila - po chvíli váhání jednoznačně - s návrhem. image
války
nejtěžší od vypuknutí války
vám
správce vám poradí, takže nezabloudíte
vámi
být vámi, tak tam nejdu
Vánocemi
těsně před Vánocemi image
Vánocích
brzy po Vánocích image
Vašek
Vašek se na něho díval úkosem
vaším
prohlédneme si s vaším dovolením továrnu
Vaška
spatřila Vaška vcházet do dveří image
vážila
kroupa vážila půl kila
Včera
# Včera mělo pršet. image
včera
namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře. image
namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře. image
včera brzy ráno místního času vstal image
včera dosáhl cíle
včera jsem * & byl v té @ * naší + - hospůdce. image
včera večer pil image
vrátil se (včera) z hospody image
vypadá, jako vypadal včera image
vypadá jinak, než vypadal včera image
vypadá stejně, jako vypadal včera image
včerejší
ptali se na mámu, tátu, psa a včerejší počasí image
včetně
dostavili se všichni včetně učitele
ve
číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově. image
místo ve středu chodil ve čtvrtek image
noc strávená ve sklepeních
ochabl ve své činnosti
rozběhl se, jak měl ve zvyku
# Stát nemůže ve světě dělat ostudu. image
ve 4 hodiny místního času image
vzdal se trůnu ve prospěch své ženy
zpráchnivěl v úterý ve 4 hodiny místního času image
věci
vidíme věci, jak jsou image
večer
včera večer pil image
večera
jitro je rozumnější večera
večerem
všechno u mne večerem počíná
večeře
# Přijde a hned : Kde je večeře ?. image
# Přijde a hned : Kde je večeře ?. image
věděl
čím déle přemýšlel, tím méně věděl image
vědět
vědět od někoho
vedle
o metr vedle image
vědomí
vědomí, že smrt nečeká image
vedou
cesty vedou přímo i oklikou - Adv
dveře vlevo vedou ven
vedoucí
jejich vedoucí je takový, že jim závidíme image
on je vedoucí takový, že jim závidíme image
říká Ivan Medek, vedoucí odboru vnitřní politiky presidentské kanceláře
vedoucího
vedoucího nám přidělili takového, jaký se jim hodil. image
věk
věk byl 14
velbloud
velbloud k naší lítosti odklusal
velká
velká jako hrom (= než je hrom)
velmi velká image
5 minut autobusem není žádná velká dálka image
velký
(hodně =) zvláště velký - Adv
velmi
je velmi laskav image
prolínání velmi vznešeného s pokleslým. image
velmi těžký a rozměrný fragment image
velmi velká image
vem
svrchník si vem pro jistotu také
ven
dveře vlevo vedou ven
Venca
Karel a Bohouš a Venca jedli image
zaplatili : Bohouš, Venca ... Karel a Oskar. image
vepřína
se žádostí se obrátili na O. Koktana, správce vepřína.
vepřového
tisíc lidí snědl desetinu tuny vepřového masa image
versi
zprávy jsou aspoň v první versi image
věřím
To věřím ! opáčila Cilka image
veselost
veselost sama o sobě je přiměřená image
vesta
vesta mi stačí jedna image
vesta mi stačí jedna. image
vešel
tatínek vešel zářící radostí
větné
Mirek nenáviděl větné rozbory image
větší
ještě větší jízlivost
radost rodičů je větší o radost dětí
ztráta větší než miliarda (= než je miliarda) image
vězení
# Později utekl z vězení a opustil republiku. image
vezmeme
vezmeme kufry s sebou jako zavazadla
vcházet
spatřila Vaška vcházet do dveří image
víc
je starostí víc než dost,
vypiju víc než pět piv. image
více
řešení více než vyhovuje podmínkám. image
více než šest piv image
více než šest piv. image
více než tisícihlavý zástup image
více než tisícihlavý zástup. image
více než tři piva image
více piv než tři image
vrávoral čím dál tím více. image
zbývá mu více jablek než hrušek
zbývá více než šest mužů
viděl
viděl čtyři vrány image
viděl ho nemocného
viděl ho nemocného - Atv
viděl milion čtyři vran. image
viděl milion čtyři vrány image
viděl motýla, který byl takový, jako by zářil image
viděl motýla, který jako by zářil image
viděl pět vran. image
viděl šest set tisíc vran image
viděl třicet čtyři vran image
viděl třicet čtyři vrány image
viděl třicet pět vran image
viděl tři miliony čtyři sta pět tisíc pět set třicet dvě vrány image
viděl tři sta padesát čtyři milionů šest set tisíc vran image
viděl, že spí image
viděla
nechť třeba běsy viděla jsem, doufám
vidět
# Je vidět Sněžka. image
je vidět Sněžka image
# Je vidět Sněžku. image
je vidět Sněžku image
potěšení ji vidět
vidíme
vidíme Rusy s Němci. image
vidíme věci, jak jsou image
víkend
pěkný víkend
Viktoria
hetriku dosáhl Marek Trval (Viktoria Žižkov) image
Viktorka
Viktorka vyhrála 3 : 0 image
Viktorka vyhrála 3 : 0. image
Viktorka Žižkov image
vínečko
místo piva usrkávala vínečko. image
vínem
rudý vínem pozbyl rovnováhy image
viny
pocit viny
visel
na dveřích visel nápis Neprodejné image
vláda
je nejisté, zda vláda skutečně chce
vláda minulá nebo současná image
vlakem
Kateřina cestuje vlakem do Kolína, my do Kopidlna autobusem
ty dvě hodiny vlakem rychle uběhly image
vlevo
dveře vlevo vedou ven
vnitra
případ úředníka předúnorového ministerstva vnitra JUDr. Zdeňka Tomana
vnitřní
říká Ivan Medek, vedoucí odboru vnitřní politiky presidentské kanceláře
voda
voda se, bych tak řekl, umoudřila image
voda se, bych tak řekl, umoudřila image
vody
není sporu o tom, že není vody
vody přibylo
voják
voják, ačkoli jen poručík, zmizel (= ačkoli byl jen poručíkem) image
voják, protože v uniformě, zašel za roh (= protože byl v uniformě)
vojenských
fotografování je z důvodů vojenských zakázáno
vojně
vyprávění o vojně
vojsko
vojsko poraženo ustoupilo rychle ke Skalici image
Vojta
učil se, zatímco Vojta spal
Vojtěch
Vojtěch házel míčem image
volná
my tam nemůžem, přičemž opačná cesta je volná.
volno
kdyby měl aspoň volno, všechno by bylo snadné
von
baronka von Klos image
baronka von Klosová image
voze
# Já o voze, ty o koze. image
# Já o voze, ty o koze. image
vracívají
přátelé se vracívají každý zvlášť image
vran
viděl milion čtyři vran. image
viděl pět vran. image
viděl šest set tisíc vran image
viděl třicet čtyři vran image
viděl třicet pět vran image
viděl tři sta padesát čtyři milionů šest set tisíc vran image
vrány
viděl čtyři vrány image
viděl milion čtyři vrány image
viděl třicet čtyři vrány image
viděl tři miliony čtyři sta pět tisíc pět set třicet dvě vrány image
vrata
facka jako vrata
vrátí
pamatuj, že ďábel se vrátí
vrátil
vrátil se (včera) z hospody image
vrávoral
vrávoral čím dál tím více. image
Vřed
Vřed, tel. / fax : (069) 23 13 98, l. 260. image
vsadím
vsadím se sto ku jedné. image
vsadím se sto ku jedné. image
vstal
včera brzy ráno místního času vstal image
vstali
otevřeli poté, co vstali image
otevřeli poté, co vstali image
vstoupil
Jan vstoupil hlavu skloněnou image
Jan vstoupil hlavu skloněnou image
všech
nejpřítulnější ze všech zvířátek image
všechno
kdyby měl aspoň volno, všechno by bylo snadné
všechno u mne večerem počíná
zapomněla všechno kromě rumu
všechny
ale všechny lidi oklamat nejde
představme si všechny skvrny odstraněny image
vší
při vší opatrnosti dost hrnců potloukla
všichni
dostavili se všichni včetně učitele
jděte všichni do... image
je nesmyslné, půjdou-li tam všichni
přišli všichni kromě něho
vyváděli tam všichni o Karlovi nemluvě image
vůči
nenávist vůči společnosti
vyběhla
chvílemi vyběhla na pavláčku
výborně
zvláště studenti se výborně projevili - AuxZ
výčepní
Mirek, v Klánovicích výčepní, nyní mistr. image
vyčerpání
# Jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále až do úplného vyčerpání.. image
vydal
Čech se vydal sám jediný na Říp image
vydám
vydám to jen na potvrzení
vydrželi
vydrželi jen dva
vyhlásili
po zločinci vyhlásili pátrání image
Vyhnali
# Vyhnali ho, ale proto se nemusíš zlobit. image
vyhovuje
řešení více než vyhovuje podmínkám. image
vyhovují
boty mi vyhovují kotníčkové
vyhrajeme
ať už se stane cokoli, vyhrajeme image
ať už se stane cokoli, vyhrajeme image
vyhrála
Viktorka vyhrála 3 : 0 image
Viktorka vyhrála 3 : 0. image
vycházím
vycházím z domu, pouze když je hezky image
východních
přijíždějí ze Slovenska a z východních zemí image
vychování
nemohla přes dobré vychování zadržet úsměv
vyjádřil
vyjádřil to hudebně
výklad
# Jeho výklad je, že mají hrát. image
výkladů
dovolávala se minulých výkladů
výkon
výkon se snižuje úměrně podmínkám
vykonali
jak se usnesli, tak vykonali
vykopal
vykopal jámu
vymetá
# Kominík vymetá komíny. image
vynikající
vynikající pivo
vypadá
(hodně =) zvláště přitažlivě vypadá - Adv
tak smutně vypadá jen poušť image
vypadá, jako by zhubl image
vypadá, jako kdyby zhubl image
vypadá, jako vypadal včera image
vypadá jinak, než vypadal včera image
vypadá proti své choti dost nepatrně
vypadá stejně, jako vypadal včera image
vypadal
vypadá, jako vypadal včera image
vypadá jinak, než vypadal včera image
vypadá stejně, jako vypadal včera image
vypadala
vypadala nepopsatelně vábně
vypiju
vypiju víc než pět piv. image
vypil
nejsem tak nepřející, abych to vypil
vypil nápoj až do dna
vypít
pivo se může vypít různě image
vyprávění
vyprávění o vojně
vypuknutí
nejtěžší od vypuknutí války
vyrobit
vyrobit z něčeho
výrobna
výrobna likérů
vyrůst
vyrůst v něco
vyrůst z chlapce v muže
vyrůst z něčeho image
vyskytly
vyskytly se klady i úskalí - Coord
výsledek
výsledek byl w = 5 / 8. image
vysoké
krasavice vysoké postavy
vysokého
Franta je vysokého vzrůstu
vystavěn
# Hrad byl vystavěn. image
# Hrad byl vystavěn. image
Vyšehradě
bydlela na Vyšehradě v Praze image
v Praze bydlela na Vyšehradě image
Vyšinka
jednali jsme s a. s. Filutou a firmou Vyšinka image
kontakt : Firma Vyšinka, Kubelíkova 9, 13000 Praha 3, tel 6231012 image
vyšší
usmrtili ho tajně, např. vyšší dávkou morfia.
vytrhnul
vytrhnul jej i s kořeny
vytrvali
jen přílišní optimisté vytrvali image
vytušit
dá se vytušit, jak litují image
dá se vytušit, jak litují. image
vyučování
vyučování jazyku image
vyváděli
vyváděli tam všichni o Karlovi nemluvě image
vyvinutá
její (neobyčejně vyvinutá) ňadra. image
vývoj
chápe vývoj jako jediný správný image
vývoji
mluví o vývoji jako o jediném správném image
významu
svět zajímají z Minska ponejvíce zprávy strategického významu
výživa
výživa zeleninou
vzadu
kymácím se docela vzadu
vzato
sociologicky vzato, divadlo je soubor lidí
vzdal
vzdal se svého práva
vzdal se trůnu ve prospěch své ženy
vzdálil
vzdálil se, těžce pohybuje nohama image
vzdělání
není třeba ekonomického vzdělání
vzdychání
jde jim to těžko, soudíc podle vzdychání
vzestupu
a tak nedosáhli slibovaného vzestupu
vzhůru
děti jsou vzhůru image
vzít
zeleniny (Atr) si můžeme vzít, co uneseme (Obj)
zeleniny (Atr) si můžeme vzít hodně (Obj)
vznešeného
prolínání velmi vznešeného s pokleslým. image
vznik
vznik světa
vzplane
nespokojenost vzplane požárem
vzpomínáte
# Petr tenkrát řekl (vzpomínáte ?) Potřebuji počítač.. image
vzrůstu
Franta je vysokého vzrůstu
vztahy
česko - německé vztahy. image
vztyk
vztyk.

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ZNAKY