3.7.4.2. Odkazovací slova u Adv-vět

Vedlejší věta může být uvozena výrazy tak, ..., (do)tehdy, ..., tolik, ..., poté/mezitím/zatím, co/když/jak ..., odtud, kam/odkud/kde ... , proto/přesto, že ... . Odkazovací slovo i vedlejší věta jsou Adv, visí vedle sebe.

 1. je to tak, že nespím
  image

 2. pracuji tak, jak to umím
  image

 3. přijedu tehdy, až to dopíšu
  image

 4. otevřeli poté, co vstali
  image

 5. nadával proto, že dlouho spali
  image

 6. nadával přesto, že otevřeli.
  image