3.7.7. Doprovod

3.7.7.1. Zachycení doprovodu

Předložkový pád "s + instrumentál" se v mluvnicích označuje jako doprovod. Jeho zachycení bývá různé, závisí na vazbách ve větě (hlavně na dodržení shody).

Za normálních okolností je tento pád vlastně určením způsobu, měl by se tedy zavěsit na přísudek a označit Adv. Tak však učiníme pouze tehdy, je-li dodržena shoda podmětu s přísudkem, tak jako v těchto příkladech:

  1. zpíval Rus s Němcem
    image

  2. zpívali Rusové s Němci
    image

  3. vidíme Rusy s Němci.
    image

Stane-li se, že převáží shoda podle významu, a přísudek je v množném čísle, ačkoli podmět je v čísle jednotném, zavěsíme doprovod jako Atr na podmět (uzel Sb). Tím dosáhneme, že podmět jako celek lze chápat jako entitu jsoucí v množném čísle.

zpívali Rus s Němcem.
image

Za zmínku stojí zachycení konstrukce, kdy oba členy jsou řízeny nějakým společným pojmenováním:

zpívali přátelé Rus s Němcem.
image