A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ZNAKY
R
r
Filuta s. r. o. image
Filuta s. s r. o. image
rád
jak bláznivě ji měl rád, tak bláznivě žárlil
někdo se rád směje
ráda
ráda, bože, jak by ne, ležím image
rádi
my jsme přišli rádi image
radost
mladost radost
radost rodičů je větší o radost dětí
radosti
až umřete - ať je to co nejpozději -, bude po radosti image
radostí
tatínek vešel zářící radostí
Rána
# Rána musela přijít. image
# Rána musela přijít. image
rána
tancovalo se až do rána. image
ráně
po ráně ani památky nezůstalo image
ráno
brzy ráno image
upadl v sobotu ráno image
včera brzy ráno místního času vstal image
republice
cestovalo nejen po republice, ale i do zahraničí image
republiku
plán, jak republiku rozkrást
# Později utekl z vězení a opustil republiku. image
resignoval
resignoval den ze dne. image
resignují
někteří resignují sami, jiní odejdou s ostudou
roce
v létě v roce 1998 image
ročně
kolikrát ročně image
rodák
rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze image
rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze. image
rodičů
radost rodičů je větší o radost dětí
rodily
romány se rodily závratnou rychlostí
roh
voják, protože v uniformě, zašel za roh (= protože byl v uniformě)
rohu
na každém rohu bylo po hospodě
usedl, a to v rohu image
usedl, a to v rohu image
rok
otec zemřel, když šlo chlapci na 11. rok
roku
přijel tam roku 1918
roku 1582 podle juliánského kalendáře image
23. května roku 1993 image
roky
ty dva roky do dosažení zletilosti profláká - Atr image
zbývají mu do dosažení zletilosti dva roky - Adv image
zbývají mu dva roky do dosažení zletilosti - AtrAdv image
romány
romány se rodily závratnou rychlostí
roste
bohatství snů roste úměrně s množstvím pocitů
obvyklou - li roste rychlostí, nezmrzne image
roste - li obvyklou rychlostí, nezmrzne image
rostou
rostou naprosto nezávisle na podmínkách image
rostou právě uprostřed pralesa image
tyto kaktusy rostou jen v poušti image
rovnoběžně
rovnoběžně s dálnicí
rovnováhy
rudý vínem pozbyl rovnováhy image
rozběhl
rozběhl se, jak měl ve zvyku
rozbory
Mirek nenáviděl větné rozbory image
rozčiluješ
dnes tě znázorním, jak se rozčiluješ
rozechvělý
je celý rozechvělý image
rozesmála
spatřivši ji, rozesmála se
rozhled
rozhled krajinou
rozhlédl
mistr se rozhlédl dílnou
rozhodl
teprve Karel to rozhodl
rozkaz
rozkaz zněl : Neustoupit !. image
rozkoš
rozkoš sedět
rozkousl
rozkousl je napolo nevědomky
rozkrást
plán, jak republiku rozkrást
rozměrný
velmi těžký a rozměrný fragment image
rozplývá
rozplývá se štěstím
rozpučet
stromy jsou jako košťata, jen rozpučet
rozrušený
doktor povstává rozrušený image
rozšířen
# Letohrádek je letos rozšířen o nové prostory. image
rozumné
není rozumné, když se nás straní
rozumnější
jitro je rozumnější večera
rozutekli
z těch 12 statečných se tři rozutekli. image
rozvážné
rozvážné pst zvládlo situaci
rozžehlo
lampy rozžehlo na sta mušek image
ruce
mám ruce ztuhlé tak, že prsty nenarovnám
rudý
rudý vínem pozbyl rovnováhy image
rumu
zapomněla všechno kromě rumu
Rus
zpívali přátelé Rus s Němcem. image
zpívali Rus s Němcem. image
zpíval Rus s Němcem image
Rusové
zpívali Rusové s Němci image
růst
bariéra bude růst jedna za druhou image
Rusy
vidíme Rusy s Němci. image
různě
pivo se může vypít různě image
pravda se může chápat různě image
pravdu se může chápat různě image
růži
# Kristýna přinesla růži, Jiří fialky. image
ryba
Bohouš je zdravý jako ryba. image
rybář
dědeček byl povoláním rybář
rychle
na škole stálo napsáno : rychle uteč. image
ty dvě hodiny vlakem rychle uběhly image
udělal to rychle jako Tonda image
udělal to stejně kvalitně jako rychle image
udělal to stejně rychle jako Tonda image
udělal to úplně stejně tak rychle jako Tonda image
vojsko poraženo ustoupilo rychle ke Skalici image
rychlé
tempo je pro nás rychlé
rychlostí
obvyklou - li roste rychlostí, nezmrzne image
romány se rodily závratnou rychlostí
roste - li obvyklou rychlostí, nezmrzne image
rychlý
Bohouš je zdravý jako rychlý image
ryl
ryl do lidí okolo image

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ZNAKY