A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ZNAKY
L
l
Vřed, tel. / fax : (069) 23 13 98, l. 260. image
lampy
lampy rozžehlo na sta mušek image
Láska
bojují dvě síly : Láska čili Harmonie a Nenávist neboli Svár image
láska
jen tam je láska, kde panuje přátelství
# Nemůže přijít štěstí, kam nevešla láska. image
laskav
je velmi laskav image
legalisovala
legalisovala euthanasii, tj. usmrcení image
Lékaře
# Lékaře ! image
lékaře
návštěva lékaře
lékařem
stal se lékařem - Obj
lékaři
Franta si pospíšil k lékaři. image
lékařské
dostávalo se lékařské péče
lépe
lépe než dobře
nemocnému se dýchá lépe image
lepší
Honza je lepší v literatuře než já v matematice (= než jsem já v mat.)
lesa
kdo se bojí, nesmí do lesa image
šel do i z lesa image
šel především do, ale i z lesa. image
Theofil dojede do lesa image
Theofil dojede do lesa image
Lesy
Kostelec nad Černými Lesy image
lesy
jmenujme pole, lesy, budovy aj. image
jmenujme pole, lesy, budovy a jiné image
jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále. image
# Jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále až do úplného vyčerpání.. image
jmenujme pole, lesy, budovy et cetera image
let
hraje déle než 30 let,
mladíci od 15 do 18 let. image
zemřel dědeček, stár 79 let image
léta
bylo to na počátku léta
létě
v létě v roce 1998 image
Letnou
o Letnou je teď malý zájem image
Letohrádek
# Letohrádek je letos rozšířen o nové prostory. image
letos
# Letohrádek je letos rozšířen o nové prostory. image
letos v únoru zmizel image
lež
je to v podstatě lež
leže
Karel pije stoje, leže image
ležel
chlapec ležel nemocen - Atv
leželi
leželi sami dva
ležím
ráda, bože, jak by ne, ležím image
lhát
nedovede lhát image
lhůta
lhůta hodinu
li
je nesmyslné, půjdou-li tam všichni
obrátí - li ho image
obvyklou - li roste rychlostí, nezmrzne image
roste - li obvyklou rychlostí, nezmrzne image
liberální
liberální strana (LSNS). image
lidé
chrám přeplněný tak, až lidé omdlévali
# Jsou lidé, kteří nevěří. image
lidé jsou k smíchu image
lidé ovdoví, ztratí partnera a přežívají opuštěni. image
lidé, zapsáni v pořadnících, čekají
od toho jsou chytřejší lidé
lidem
byl jsem lidem pro smích
odešlo ke dvaceti lidem
lidi
ale všechny lidi oklamat nejde
lidí
lidí chodí méně než loni
na světě je lidí (Atr)habaděj (Sb)
ryl do lidí okolo image
slušných lidí (Atr) je jako šafránu (Sb)
sociologicky vzato, divadlo je soubor lidí
tisíc lidí snědl desetinu tuny vepřového masa image
uvidíš mnohem méně lidí image
Lidové
Nedělní Lidové noviny.
# Nedělní Lidové noviny ... image
likérů
výrobna likérů
limonádu
hlavně ne limonádu image
literatuře
Honza je lepší v literatuře než já v matematice (= než jsem já v mat.)
lítosti
velbloud k naší lítosti odklusal
litovat
je pozdě litovat
litují
dá se vytušit, jak litují image
dá se vytušit, jak litují. image
loni
lidí chodí méně než loni
loutkového
do divadla chodím jen do loutkového
LSNS
liberální strana (LSNS). image
Lukáš
Lukáš je zdravý image
lyžích
na lyžích přijel od souseda image
přijel na lyžích od souseda image
stál na lyžích od souseda image
Lze
# Lze se podívat. image
lze
lze odejít

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ZNAKY