3.3.6.3. Zaměnitelnost doplňku

Pozor třeba dát, aby se doplněk nezaměňoval s jinými druhy větných členů, jako například se jmenným přísudkem (př. 1), přívlastkem (př. 2) nebo příslovečným určením (př. 3).

Doplněk s afun Atv je zvýrazněn:

  1. pivo je dobré studené
    image

  2. doktor povstává rozrušený
    image

  3. vojsko poraženo ustoupilo rychle ke Skalici
    image

Může se dokonce stát, že doplněk bude viset na sponě (slovesu být) vedle jmenné části přísudku (Pnom). Není-li totiž přítomen druhý řídící člen (zde podmět), postupuje se podle výše uvedeného pravidla - doplněk se zavěsí na sloveso (zde sponu) a označí se AtvV (zvýrazněn).

je celý rozechvělý
image