A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ZNAKY
J
# Já o voze, ty o koze. image
# Já o voze, ty o koze. image
# Bať, největší frajer jsem tady já.. image
Honza je lepší v literatuře než já v matematice (= než jsem já v mat.)
já budu učitelem
jablek
zbývá mu více jablek než hrušek
ze stromů napadalo jablek
jak
cítila, jak na ni jdou mdloby image
cítila, jak na ni jdou mdloby image
činil žalostný dojem, jak tu stál image
dá se vytušit, jak litují image
dá se vytušit, jak litují. image
dnes tě znázorním, jak se rozčiluješ
fotografoval tě, jak sedíš image
jak bláznivě ji měl rád, tak bláznivě žárlil
jak se jmenuješ
jak se usnesli, tak vykonali
plán, jak republiku rozkrást
pracuji tak, jak to umím image
představa muže, jak umírá, byla otřesná image
ráda, bože, jak by ne, ležím image
rozběhl se, jak měl ve zvyku
štve mě, jak to jde pomalu image
vidíme věci, jak jsou image
jako
Bohouš je zdravý jako ryba. image
Bohouš je zdravý jako rychlý image
byly tam špatné podmínky, jako jsou překážky a sníh
dělala kotrmelce, jako když byla málá (= jako je dělala, když byla malá) image
docílil toho formulacemi jako kulatý čtverec image
dostat darem (jako dar)
facka jako vrata
Honza mluvil jako předseda image
houslista, neznámý jako malíř, trpí image
hovořili o ní spíše jako o modelu než jako o konečné pravdě (= spíše než o ní hovořili jako o pravdě) image
chápe vývoj jako jediný správný image
chlapec je jako obrázek
koupili jsme stejný dům jako Karel (= jako koupil Karel) image
kuchyň jako dlaň image
malý jako dlaň (= než je dlaň)
mluví o krystalech jako o individuích image
mluví o vývoji jako o jediném správném image
nastalo něco jako jeho pomalá smrt
některý z členů by mohl dotazník potvrdit jako svědek
odmítá debatu jako druhotnou
odmítl nabídku jako málo atraktivní image
ochutnal Budvar, Plzeň i Kozla stejně jako Krušovice (= stejně jako ochutnal Krušovice) image
on je jako opařený
označil jej jako ignoranta. image
označil návrh jako blbost
připadámi to jako neskutečné. image
sedět modelem (jako model)
slušných lidí (Atr) je jako šafránu (Sb)
stromy jsou jako košťata, jen rozpučet
udělal to jako Tonda image
udělal to rychle jako Tonda image
udělal to stejně jako Tonda image
udělal to stejně kvalitně jako rychle image
udělal to stejně rychle jako Tonda image
udělal to stejně tak jako Tonda image
udělal to úplně stejně tak rychle jako Tonda image
velká jako hrom (= než je hrom)
vezmeme kufry s sebou jako zavazadla
viděl motýla, který byl takový, jako by zářil image
viděl motýla, který jako by zářil image
vypadá, jako by zhubl image
vypadá, jako kdyby zhubl image
vypadá, jako vypadal včera image
vypadá stejně, jako vypadal včera image
zákazník se jeví jako chudý
žebrákem půjdeš světem (jako žebrák)
jakožto
král slíbil Honzovi svou dceru za ženu (jakožto ženu)
miloval Nováka jakožto přítele
jakožtopolitický
jakožtopolitický činitel prosadil kampaň image
jaký
vedoucího nám přidělili takového, jaký se jim hodil. image
jakživa
ty jsi ještě jakživa nikde nebyla
jámu
vykopal jámu
Jan
Jan oslovil docenta zdvořileji než kamaráda (= než oslovil kamaráda)
Jan oslovil docenta zdvořileji než kamarád (= než ho oslovil kamarád)
Jan vstoupil hlavu skloněnou image
Jan vstoupil hlavu skloněnou image
Jana
# Jana zvedla a podala Olze knížku. image
jazykem
plemena příbuzná jazykem
jazyku
vyučování jazyku image
jde
jde jim to těžko, soudíc podle vzdychání
štve mě, jak to jde pomalu image
jděte
jděte všichni do... image
jdou
cítila, jak na ni jdou mdloby image
cítila, jak na ni jdou mdloby image
jdou slavit 1. máj
v kinech se hrálo Cikáni jdou do nebe image
Je
# Je označována za kubismus, což je ignorantství .., image
# Je spokojen s málem. image
# Je vidět Sněžka. image
# Je vidět Sněžku. image
je
ať si prší, ať je mráz, panenka se směje
až umřete - ať je to co nejpozději -, bude po radosti image
Bohouš je zdravý jako ryba. image
Bohouš je zdravý jako rychlý image
cíl je mít ceny nižší než konkurence (= než má konkurence)
co je to filosofie image
co to je za bláznovství
čepice je souseda image
čím je starší, tím je zkušenější image
čím krásnější je sen, tím bolestnější bude procitnutí
dělala kotrmelce, jako když byla málá (= jako je dělala, když byla malá) image
diamant je drahokam image
dnes je slunečno (Adv)
do Prahy je odtud 8 mil - Adv image
eskymácká strava je biologicky hodnotná
fotografování je z důvodů vojenských zakázáno
Franta je vysokého vzrůstu
Honza je lepší v literatuře než já v matematice (= než jsem já v mat.)
chlapec je chytrý, protože nadaný (= protože je nadaný)
chlapec je jako obrázek
je celý rozechvělý image
je cítit síra
je cítit síru
je dobré mysli
je hloupé, aby zůstal
je hloupé odjíždět
# Jeho výklad je, že mají hrát. image
je jich málo (Sb) image
jejich vedoucí je takový, že jim závidíme image
je (jí) těžko (Pnom)
je (mi) nesnadno přijít (Pnom)
je možné, že neodejde
je (mu) zřejmo (Pnom)
je nás pět (Sb)
je nejisté, zda vláda skutečně chce
je nejlepší, protože je nejhodnější
je nesmyslné, půjdou-li tam všichni
jen tam je láska, kde panuje přátelství
# Je označována za kubismus, což je ignorantství .., image
je pozdě litovat
je starostí víc než dost,
je tomu tak
je to podobné image
je to šroubek méně kvalitní než jiné západní šroubky (= než jsou...)
je to tak, že nespím image
je to tím, že trucuje image
je to v podstatě lež
je velmi laskav image
je vidět Sněžka image
je vidět Sněžku image
je zdraví škodlivý image
jídlo je životní úkon
jíst je obřad image
jitro je rozumnější večera
krb je na okrasu
# Letohrádek je letos rozšířen o nové prostory. image
Lukáš je zdravý image
malý jako dlaň (= než je dlaň)
mluveno v duchu typologie je příslušníkem avantgardy
my tam nemůžem, přičemž opačná cesta je volná.
na světě je lidí (Atr)habaděj (Sb)
o Letnou je teď malý zájem image
on je jako opařený
on je marnivec
on je mírně řečeno trouba image
on je vedoucí takový, že jim závidíme image
pacient je sláb
pivo je dobré studené image
# Pivo je zdravé. image
podněcoval je k hledání
# Přijde a hned : Kde je večeře ?. image
# Přijde a hned : Kde je večeře ?. image
radost rodičů je větší o radost dětí
rozkousl je napolo nevědomky
sbor je (co) do počtu slabý
slušných lidí (Atr) je jako šafránu (Sb)
sociologicky vzato, divadlo je soubor lidí
stav je 5 : 1 image
svetr je pouze zelený image
šátek je matčin
tempo je pro nás rychlé
to je jinak
to je k popukání
to je mi fuk
to je moc image
to je otec
to je podstatou problému, srov. příklady na začátku image
to je přímo skandál - AuxZ
to je tragedií tohoto národa. image
už je na cestě
velká jako hrom (= než je hrom)
veselost sama o sobě je přiměřená image
vycházím z domu, pouze když je hezky image
zeleniny (Atr) je málo (Sb)
ztráta větší než miliarda (= než je miliarda) image
# Že je kluk na půdě ? poslouchá. image
# Že je pozdravuji. image
jeden
setrval jeden z řezníků image
jedenáct
odbilo jedenáct image
jedenkrát
jedenkrát ob dva týdny image
jediného
nikde nebylo jediného světla
jediném
mluví o vývoji jako o jediném správném image
jediný
Čech se vydal sám jediný na Říp image
chápe vývoj jako jediný správný image
jedli
Karel a Bohouš a Venca jedli image
jedna
ani jedna ze dvou zón nebyla uzavřena
bariéra bude růst jedna za druhou image
vesta mi stačí jedna image
vesta mi stačí jedna. image
jednali
jednali jsme s a. s. Filutou a firmou Vyšinka image
jednali ohledně dědictví image
jedné
připojení jedné obce k druhé image
vsadím se sto ku jedné. image
vsadím se sto ku jedné. image
jednotka
jednotka zůstala bezbranná
jednou
každý měsíc jen jednou image
jednoznačně
souhlasila - po chvíli váhání jednoznačně - s návrhem. image
Jeho
# Jeho výklad je, že mají hrát. image
jeho
jeho ano neznělo přesvědčivě
jeho blízcí žijí image
nastalo něco jako jeho pomalá smrt
jej
označil jej jako ignoranta. image
vytrhnul jej i s kořeny
její
její (neobyčejně vyvinutá) ňadra. image
jejich
dárek byl jejich image
jejich vedoucí je takový, že jim závidíme image
jel
Karel jel s Pavlem
jen
do divadla chodím jen do loutkového
jen přílišní optimisté vytrvali image
jen tam je láska, kde panuje přátelství
Karel jen spí image
každý měsíc jen jednou image
poslouchá pozorně, jen aby se zavděčil
# Přece jen to uhnilo ! image
stromy jsou jako košťata, jen rozpučet
tak smutně vypadá jen poušť image
tyto kaktusy rostou jen v poušti image
udělal to, přece jen, dobře. image
voják, ačkoli jen poručík, zmizel (= ačkoli byl jen poručíkem) image
vydám to jen na potvrzení
vydrželi jen dva
zařídím to, jen co se usadím
život můžeme zkoumat jen tak, že zkoumáme živou hmotu
Jerichu
působí v Gaze a Jerichu. image
jestli
jestli tomuhle říkáš oddechnout, to tedy promiň
ještě
ještě větší jízlivost
také ji, babičku, malé ještě děvče, mučili image
ty jsi ještě jakživa nikde nebyla
uzavření dohody bude trvat ještě několik týdnů
jev
jev x odpovídá jevu y image
jeví
zákazník se jeví chudým
zákazník se jeví jako chudý
jevu
jev x odpovídá jevu y image
jezdil
sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil image
sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil image
jezem
kousek pod jezem - AtrAdv image
ji
jak bláznivě ji měl rád, tak bláznivě žárlil
jmenovali ji předsedkyní
motiv, proč ji zabil
nenáviděla ji na smrt
potěšení ji vidět
shledal ji nevěrohodnou
spatřivši ji, rozesmála se
také ji, babičku, malé ještě děvče, mučili image
je (jí) těžko (Pnom)
složil jí (na chodbě) poklonu. image
zbyl jí čas na sebe samu image
jídlem
nesmíš plýtvat jídlem image
jídlo
jídlo je životní úkon
jich
je jich málo (Sb) image
jim
jde jim to těžko, soudíc podle vzdychání
jejich vedoucí je takový, že jim závidíme image
on je vedoucí takový, že jim závidíme image
vedoucího nám přidělili takového, jaký se jim hodil. image
jiná
# Avšak převážila tendence jiná. image
jinak
jinak tam bylo pěkně
to je jinak
vypadá jinak, než vypadal včera image
jinde
koupíme to jinde než na trhu.
jiné
je to šroubek méně kvalitní než jiné západní šroubky (= než jsou...)
jmenujme pole, lesy, budovy a jiné image
jiného
nezbývá mu nic jiného než mlčet
jiní
někteří resignují sami, jiní odejdou s ostudou
jiným
důvěřuje magii, mystice a jiným pověrám. image
Jirka
dorazili dříve než Jirka (= než dorazil Jirka)
Jiří
# Kristýna přinesla růži, Jiří fialky. image
Jiřího
báseň Jiřího Palivce
jíst
jíst je obřad image
jistotu
svrchník si vem pro jistotu také
jitro
jitro je rozumnější večera
jízlivost
ještě větší jízlivost
jmenovali
jmenovali ji předsedkyní
jmenuješ
jak se jmenuješ
Jmenujme
# Jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále až do úplného vyčerpání.. image
jmenujme
jmenujme Pepu, Aloise, Antonína a další. image
jmenujme pole, lesy, budovy aj. image
jmenujme pole, lesy, budovy a jiné image
jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále. image
jmenujme pole, lesy, budovy et cetera image
JRR
Pán prstenů, JRR Tolkien, Mladá fronta, Praha 1990 image
Jsem
# Jsem na nervy.. image
jsem
# Bať, největší frajer jsem tady já.. image
byl jsem lidem pro smích
byl jsem se tam podívat
Honza je lepší v literatuře než já v matematice (= než jsem já v mat.)
jsem pro image
jsem schopen nanejvýš ironie
nechť třeba běsy viděla jsem, doufám
nemohl jsem ti usnout. image
# Ne, šel jsem na pivo. image
později - musím se přiznat - jsem se styděl image
prošel jsem Žižkov křížem krážem image
prošel jsem Žižkov křížem krážem image
včera jsem * & byl v té @ * naší + - hospůdce. image
jsi
i když jsi ztratila muže, tak jsi aspoň byla chvíli byla šťastna
jsi hodinu cesty odtud
ty jsi ještě jakživa nikde nebyla
jsme
jednali jsme s a. s. Filutou a firmou Vyšinka image
koupili jsme stejný dům jako Karel (= jako koupil Karel) image
my jsme přišli rádi image
Jsou
# Jsou lidé, kteří nevěří. image
jsou
byly tam špatné podmínky, jako jsou překážky a sníh
děti jsou vzhůru image
dvě partičky mariáše každý měsíc jsou málo image
je to šroubek méně kvalitní než jiné západní šroubky (= než jsou...)
jsou tři image
lidé jsou k smíchu image
od toho jsou chytřejší lidé
stromy jsou jako košťata, jen rozpučet
vidíme věci, jak jsou image
zprávy jsou aspoň v první versi image
JUDr
případ úředníka předúnorového ministerstva vnitra JUDr. Zdeňka Tomana
juliánského
roku 1582 podle juliánského kalendáře image
jxk
Praha (jxk) - President navštívil metropoli.. image

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ZNAKY