3.5.2.3. Odlišení aposice od jiných vztahů

Aposice má styčné body s jinými větnými vztahy --- s determinací, koordinací a parentesí.

Je-li při určení aposičního vztahu možné atributivní pojetí, pak má přednost před pojetím aposičním. Srovnej:

  1. případ úředníka předúnorového ministerstva vnitra JUDr. Zdeňka Tomana

    (vztah atributivní - těsný)

  2. říká Ivan Medek, vedoucí odboru vnitřní politiky presidentské kanceláře

    (vztah aposiční - volný)

Kriteriem pro rozlišení obou vztahů --- atributivního a aposičního --- je skutečnost, že v aposičním vztahu jsou obě představy odděleny nějakým formálním (grafickým) znakem. V uvedeném příkladě je dělícím znakem čárka.

Od koordinace se aposice liší tím, že oba (či všechny) členy aposice zpravidla vyjadřují významově tutéž představu (popř. její specifikaci ap.). O rozdílu mezi aposicí a parentesí se píše podrobněji v části 3.6.1.3.

Je také třeba odlišit vztah aposiční od tzv. volného připojení (viz kap. 3.7.13), i když jsou někdy gramatické prostředky stejné. Srovnej: