3.7.9.5. Dodatek 3

A návdavkem ještě několik příkladů se spojkou než a správným zachycením těchto srovnávacích obratů:

 1. více piv než tři
  image

 2. více než tři piva
  image

 3. více než šest piv
  image

 4. více než šest piv.
  image

V příkladě 1 je význam jasný - člověk pil piva a těch bylo dohromady více než tři (vypil jich tedy čtyři, pět, deset, patnáct apod.). V příkladě 2 již nejde tolik o piva - věta říká, že člověk vypil tři piva a ještě něco k tomu (tedy k tomu třeba pět becherovek, tři fernety, půllitru podmáslí nebo klidně i dalších deset piv bez čehokoli jiného). Jak je tedy vidět, spojení více než šest piv (pro číslovky větší než čtyři) je syntakticky homonymní. Máme na výběr ze struktur př. 3 a př. 4. Struktura př. 3 odpovídá významu př. 1 a podobně struktura př. 4 odpovídá významu př. 2. Častěji se bude patrně vyskytovat význam podle příkladu 3.

Dodejme ještě, že při složitějších zápisech množství bude na spojce než viset tzv. část vyjadřující počet a přímo na uzlu více tzv. část vyjadřující počítané věci. Rozsah těchto částí je definován v části 3.7.3.1 v kapitole 3.7.3.