3.3.4.5. Objekt typu původ a výsledek

Původ a výsledek jsou Šmilauerem chápány jako zvláštní typy příslovečných určení. My je však řadíme k objektům a přidělujeme jim tedy funkci Obj.

Popisované vyjádření Obj je zvýrazněno:

 1. vyrůst z něčeho
  image

 2. vyrůst v něco

 3. vyrobit z něčeho

 4. předělat z něčeho

 5. předělat na něco

 6. vědět od někoho

 7. získat od někoho

 8. změnit z něčeho

 9. změnit na něco