3.3.6.2. Zavěšení doplňku

Doplněk se z technických důvodů zavěšuje na ten ze svých řídících členů, který není slovesem (tedy na subst., adj.), pokud je tento člen ve větě přítomen. Tento člen totiž určuje shodu. Doplněk dostává funkci Atv, z níž plyne i jeho závislost na slovese.

Doplněk s afun Atv je zvýrazněn:

 1. my jsme přišli rádi
  image

 2. peníze má uloženy
  image

Pokud ale ve větě druhý člen není (není vůbec nebo je elidován), zavěsí se doplněk na sloveso (přísudek) a dostane funkci AtvV.

Doplněk s afun AtvV je zvýrazněn:

 1. uvařeno
  image

 2. přiběhl bos
  image