3.7.11. Bibliografické údaje

3.7.11.1. Zachycení bibliografických údajů

Všechny heslovité údaje rozebíráme v souladu s pravidly o ExD. Protože totiž taková hesla nemají viditelnou syntaktickou strukturu, zachytíme je v podstatě jako koordinaci neslovesných vět, což znamená, že řídící člen každé součásti údaje dostane afun ExD_Co a zbytek této součásti případně rozebereme běžným způsobem, je-li to možné (tuto situaci zachycuje př. 1). Jestliže je však část tohoto údaje syntakticky začleněna, rozebereme ji podle obvyklých pravidel a heslovitý vydělený "zbytek" zavěsíme na řídící uzel údaje. Přidělíme mu funkci ExD_Pa (případně koordinovanou, jak ukazuje př. 2). Tento přístup je v souladu s pravidly o parentesi, zvláště o afun ExD_Pa v kapitole 3.6.5. Přidané údaje vlastně tvoří neúplnou atributivní klausi (je vynechán její predikát a zbývají jen hesla).

  1. Pán prstenů, JRR Tolkien, Mladá fronta, Praha 1990
    image

  2. četl Tolkienova Pána prstenů (Mladá fronta, 1990).
    image