#0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7
a#1 | a#2 | a#4 | a#7
a_a_a#X
a#adv
a_a#X
aby#0 | aby#adv
abych#0
abychom#0
abychom_na_to#vfin | abychom_než#vfin | abychom_to#vfin
abychom#vfin
abych_to#vfin
abych#vfin | abych#vinf
aby_o_to#vfin
abys#0
abysme#vfin
abyste#vfin
abys#vfin | abys#vinf
aby_to#0 | aby_to#vfin
aby#vfin | aby#vinf
ač#0
ačkoliv#0
ačkoli#vfin | ačkoli#vinf
ačkoliv_s#7
ačkoliv#vfin
ač#vfin | ač#vinf
ad#1
#adv
a_kdyby#vfin
ala#1
ale#4 | ale#X
anebo#X
ani_ani#6 | ani_ani#X | ani_přes#4
ani#X
a_pokud#vfin
ať#0 | ať#4 | ať#6 | ať#7
a_ta#1 | a_ti#1
ať_s#vfin
ať#vfin | ať#vinf | ať#X
a#X
a_že#vfin
až_když#vfin
až#vfin
během#0 | během#1 | během#2 | během#4 | během#6
během_než#2 | během_toho_co#vfin | během_toho#vfin
během#X
bez#0 | bez#1 | bez#2
beze#2
bez_ohledu_na#1 | bez_ohledu_na#4 | bez_ohledu_na_to_jestli#vfin | bez_ohledu_na_to#vfin | bez_ohledu_na_to_zda#vfin | bez_ohledu_na_to_že#vfin | bez_ohledu_na#vfin | bez_toho_abychom#vfin | bez_toho_aby#vfin | bez_toho_aniž#vfin | bez_toho_že#vfin
bez#vfin | bez#X
blízko#2 | blízko#3
bok_po_boku_s#7
buď_a#X | buď_nebo#X
buďto_a#X | buďto_buďto_buďto_a#X | buďto_nebo#X
buďto#X
buď#vfin | buď#X
byť#0 | byť#1 | byť#2 | byť#4 | byť#6 | byť#7 | byť#adv
byť_na#6
byť#vfin | byť#vinf
či#adv
čím#adv | čím#vfin
či#X
co#1 | co#4 | co#7 | co#adv
coby#0 | coby#1 | coby#2 | coby#3 | coby#4 | coby#6 | coby#7 | coby#X
co_do#2 | co_jako#1
co#vfin | co#vinf | co#X
což#vfin
da#1 | da#X
de#1 | de#2 | de#3 | de#4 | de#7 | de#X
di#1 | di#5
dík#3
díky#2 | díky#3 | díky#4 | díky#6 | díky#7 | díky#adv
díky_tomu#vfin | díky_tomu_že#vfin
díky#vfin | díky#X
dle#2
do#0 | do#1 | do#2 | do#3 | do#4 | do#5 | do#6 | do#7 | do#adv
do_čela#2 | do_do#2 | do_doby_než#vfin | do_kapsy#X | do_klína#4
dokud#vfin
do_ohně#1 | do_ohně#4 | do_sebe#0 | do_svých#2 | do_toho_aby#vfin | do_toho#vfin
do#vfin | do#X
do_začátku#2
flintu_do#2
hrůzou_na_hlavě#1
i_kdybychom#vfin | i_kdybych#vfin | i_kdyby_tak#vfin | i_kdyby#vfin | i_když#0 | i_když#1 | i_když#2 | i_když#3 | i_když#4 | i_když#7 | i_když_na#4 | i_když_to#vfin | i_když#vfin | i_když#vinf | i_když#X | i_mimo#2
in#2
i_na_to_že#vfin | i_přes#4 | i_přes_to_že#vfin
i#vfin | i#X
i_že#vfin
jak#0 | jak#1 | jak#adv
jakmile#vfin
jako#0 | jako#1 | jako#2 | jako#3 | jako#4 | jako#6 | jako#7 | jako#adv
jakoby#1
jako_jako#1 | jako_k#3 | jako_kdybych#vfin | jako_kdyby#vfin | jako_když#vfin | jako_na#4 | jako_na#6 | jako_na_toho#vfin | jako_o#0 | jako_o#1 | jako_o#6 | jako_o#X | jako_po#6 | jako_po_dešti#1 | jako_pro#4 | jako_proti#3 | jako_s#1 | jako_s#7 | jako_to#vfin | jako_v#6
jako#vfin | jako#vinf | jako#X
jako_z#2 | jako_za#7 | jako_že#vfin
jakožto#1 | jakožto#2 | jakožto#3 | jakožto#4 | jakožto#7
jakož#X
jak_tak#X
jak#vfin | jak#vinf | jak#X
jednak#X
jelikož#0 | jelikož#vfin | jelikož#vinf
jesli#vfin
jestli#0 | jestli#adv
jestli_o_tom#vfin | jestli_to#vfin
jestli#vfin | jestli#vinf | jestli#X
jestliže#vfin
je#vinf
ježto#vfin
k#0 | k#1 | k#2 | k#3 | k#4 | k#6 | k#7 | k#adv
k_době#2
kdo_jámu_sám_do_ní#X
kdyby#0
kdybychom#vfin
kdybych_to#vfin
kdybych#vfin
kdybysme#vfin
kdybyste#vfin
kdybys#vfin
kdyby_to#vfin
kdyby#vfin | kdyby#vinf | kdyby#X
když#0 | když#adv
když_na#4 | když_to#vfin
když#vfin | když#vinf | když#X
když_že#vfin
ke_konci#2
k_k#3 | k_na#3
kočku_za#4
kol#2
kolem#0 | kolem#1 | kolem#2 | kolem#4 | kolem#6 | kolem#7 | kolem#adv
kolem_toho#vfin | kolem_toho#vinf | kolem_toho_že#vfin
kolem#vfin | kolem#X
krát#X
krom#2
kromě#0 | kromě#1 | kromě#2 | kromě#4 | kromě#adv
kromě_těch#vfin | kromě_toho#vfin | kromě_toho_že#vfin | kromě_toho_že#vinf
kromě#vfin | kromě#X
k_sobě#0 | k_těm#3 | k_těm#vfin | k_tomu_aby#0 | k_tomu_abychom#vfin | k_tomu_abych#vfin | k_tomu_aby_než#vfin | k_tomu_abyste#vfin | k_tomu_aby#vfin | k_tomu_aby#vinf | k_tomu_když#vfin | k_tomu#vfin | k_tomu#vinf | k_tomu_zda#vfin | k_tomu_že#0 | k_tomu_že#vfin
ku#3
ku_prospěchu#2
k#vfin | k#vinf
kvůli#0 | kvůli#1 | kvůli#2 | kvůli#3 | kvůli#4 | kvůli#6 | kvůli#7
kvůli_tomu#vfin | kvůli_tomu_že#vfin
kvůli#vfin
kvůli_že#vfin
k#X
ledaže#vfin
li#vfin
ltd.v_souvislosti_s#7
mezi#0 | mezi#1 | mezi#2 | mezi#3 | mezi#4 | mezi#6 | mezi#7 | mezi#adv
mezi_sebou#0 | mezi_tím#vfin | mezi_ty#vfin
mezi#vfin | mezi#X
mimo#0 | mimo#1 | mimo#2 | mimo#4 | mimo#6
mimo_to#vfin | mimo_to_že#vfin
mimo#vfin | mimo#X
místo#0 | místo#1 | místo#2 | místo#3 | místo#4 | místo#7
místo_abych#vfin | místo_aby#vfin | místo_do#2 | místo_na#4 | místo_na#X | místo_po#6 | místo_toho_aby#vfin | místo_v#4
místo#vfin | místo#vinf
místo_v#X
místo#X
místo_z#2
n#7
na#0 | na#1 | na#2 | na#3 | na#4 | na#5 | na#6 | na#7 | na#adv
na_čele#2
nad#0 | nad#1 | nad#2 | nad#4 | nad#6 | nad#7
nad_čím_že#vfin | nad_de#X
nade#4 | nade#7
nad_hlavou#4
na_dne#4
nad_tím_jestli#vfin | nad_tím#vfin | nad_tím_zdali#vfin | nad_tím_zda#vfin | nad_tím_že#vfin
nad#vfin | nad#X
na_hlavičku#4 | na_jako#1 | na_jako#4 | na_kameni#4 | na_konci#2 | na_místo#2
namísto#2 | namísto#3 | namísto#4 | namísto#7
namísto_aby#vfin | namísto_do#2 | namísto_na#4 | namísto_s#7 | namísto_toho_aby#vfin | namísto_toho#vfin | namísto_v#0 | namísto_v#6
namísto#vfin | namísto#X
na_na#2 | na_na#4 | na_nože#6 | na_o#4 | na_ostří#2 | na_po#4 | na_počátku#2 | na_počest#2 | na_počest#3 | na_počest#4
napospas#3
napříč#7
naproti#3
naproti_sobě#0
na_ramena#4
narodíl_od#2
na_roveň#2 | na_rozdíl_od#0 | na_rozdíl_od#1
narozdíl_od#1
na_rozdíl_od#2
narozdíl_od#2
na_rozdíl_od#6 | na_rozdíl_od_de#2 | na_rozdíl_ode#2 | na_rozdíl_od_toho_co#vfin | na_rozdíl_od#X | na_sebe#0 | na_sebe#X | na_sobě#0 | na_straně#2 | na_stůl#4 | na_svá#4 | na_svých#6 | na_téma#1 | na_téma#2 | na_téma#4 | na_to#0 | na_to_abychom#0 | na_to_abychom#vfin | na_to_abych#vfin | na_to_abyste#vfin | na_to_abys#vfin | na_to_aby#vfin | na_to_až#vfin | na_to_jestli#vfin | na_to_když#vfin | na_tom#0 | na_tom_abychom#vfin | na_tom_aby#vfin | na_tom_jestli#vfin | na_tom_když#vfin | na_tom#vfin | na_tom#vinf | na_tom_zda#vfin | na_tom_že#0 | na_tom_že#vfin | na_tom_z#vfin | na_to#vfin | na_to#vinf | na_to_zda#vfin | na_to_že#0 | na_to_že#adv | na_to_že#vfin | na_účet#2 | na_účet#4 | na_úkor#2 | na_úkor#4 | na_úkor#X | na_úrovni#2 | na_úrovní#2 | na_úrovni_okolo#2
na#vfin | na#vinf
na_vrub#2
navzdory#3
na#X
na_začátku#2 | na_základě#0 | na_základě#1 | na_základě#2 | na_základě#4 | na_základě#6 | na_základě_toho#vfin | na_základě_toho_že#vfin | na_základě#X | na_závěr#2
nebo_a#X | nebo_nebo_nebo#X | nebo_nebo#X
neboť#vfin
nebo#X
něco_do#2
něco#vfin
nedaleko#0 | nedaleko#2 | nedaleko#X
nehledě_na#4
než#0 | než#1 | než#2 | než#3 | než#4 | než#6 | než#7
než_abychom#vfin | než_abych#vfin | než_abys#vfin | než_aby#vfin
než#adv
než_jako#vfin | než_kdyby#vfin | než_když#vfin
nežli#0 | nežli#2 | nežli#4
nežli_abych#vfin
nežli#vfin | nežli#vinf
než_o#2 | než_o#4 | než_o#X | než_před#7 | než_v#6
než#vfin
něž#vfin
než#vinf | než#X
než_za#2 | než_že#vfin
nic#2
nic_co_do#2
ni#X
nůž_do#2
n#X
o#0 | o#1 | o#2 | o#3 | o#4 | o#6 | o#7 | o#adv
ob#4
o_byť#4
od#0 | od#1 | od#2 | od#3 | od#4 | od#5 | od#6 | od#7 | od#adv
od_den#1 | od_do#2 | od_doby#vfin
ode#2 | ode#4
od_k#3 | od_po_a#4 | od_přes#3 | od_přes#4 | od_přes#6 | od_přes_a#4 | od_sebe#0 | od_těch#vfin | od_té_doby_co#vfin | od_toho_abychom#vfin | od_toho_aby#vfin | od_toho#vfin | od_toho#vinf | od_toho_že#vfin | od_van#2
od#vfin | od#vinf | od#X
ohledně#0 | ohledně#1 | ohledně#2 | ohledně#4 | ohledně#6 | ohledně#7
ohledně_toho#vfin | ohledně_toho#vinf | ohledně_toho_zda#vfin | ohledně_toho_že#vfin
ohledně#X
o_jako#6
okolo#0 | okolo#2 | okolo#X
o_kromě#2
olej_do#2
o_než#2 | o_o#4 | o_o#6
oproti#0 | oproti#1 | oproti#2 | oproti#3 | oproti#4 | oproti#6 | oproti#7 | oproti#adv
oproti_tomu#vfin | oproti_tomu#vinf
oproti#X
o_sto_stupňů#4 | o_to#0 | o_to_abychom#vfin | o_to_abych#vfin | o_to_aby#vfin | o_to_jestli#vfin | o_tom#0 | o_tom#1 | o_tom#6 | o_tom_aby#vfin | o_tom_jestli#vfin | o_tom_když#vfin | o_tom#vfin | o_tom#vinf | o_tom#X | o_tom_zdali#vfin | o_tom_zda#vfin | o_tom_zda#vinf | o_tom_že#vfin | o_tom_že#vinf | o_to#vfin | o_to#vinf | o_to_zda#0 | o_to_zdali#vfin | o_to_zda#vfin | o_to_zda#vinf | o_to_že#vfin
o#vfin | o#vinf | o#X
o_y#4 | o_zda#vfin | o_že#vfin
pakliže#vfin
plus#1
po#0 | po#1 | po#2 | po#3 | po#4 | po#6 | po#7 | po#adv
poblíž#0 | poblíž#2 | poblíž#X
po_bok#2 | po_boku#2
pod#0 | pod#1 | pod#2 | pod#4 | pod#6 | pod#7
pode#7
podél#0 | podél#2
podle#0 | podle#1 | podle#2 | podle#4 | podle#6 | podle#adv
podle_de#2 | podle_těch#vfin | podle_toho#0 | podle_toho_jestli#vfin | podle_toho#vfin | podle_toho_zda#vfin
podle#vfin | podle#vinf | podle#X
pod_nohy#4
po_dobu#2 | po_dobu#4
pod_sebou#4
pod#vfin
pod_vlivem#2
pod#X
pokud#0
pokud_o#4 | pokud_pokud#vfin | pokud_tak#vfin | pokud_tak#vinf
pokud#vfin | pokud#vinf
pomocí#0 | pomocí#1 | pomocí#2 | pomocí#3 | pomocí#vinf | pomocí#X
poněvadž#0 | poněvadž#vfin
po_než#6 | po_sobě#0 | po_stránce#2 | po_té_co#vfin | po_tom_aby#vfin | po_tom_co#vfin | po_tom#vfin | po_tom#vinf | po_v#6
po#vfin
po_vzoru#2
po#X
po_zádech#1
před#0 | před#1 | před#2 | před#3 | před#4 | před#6 | před#7 | před#adv
před_da#7
přede#7
před_koncem#2 | před_než#7 | před_tím_aby#vfin | před_tím_než#vfin | před_tím_že#vfin | před_to#vfin
před#vfin | před#X
přes#0 | přes#1 | přes#2 | přes#4 | přes#6 | přes#adv
přese#1 | přese#4
přes_k#2 | přes_k#X | přes_po#2 | přes_po#X | přes_to#vfin
přestože#0
přes_to_že#vfin
přestože#vfin | přestože#vinf
přes#X
při#0 | při#1 | při#2 | při#3 | při#4 | při#5 | při#6 | při#7 | při#adv
přičemž#vfin
při_příležitosti#2 | při_sobě#0 | při_tom#vfin | při_tom_že#vfin
při#vfin | při#X
pro#0 | pro#1 | pro#2 | pro#3 | pro#4 | pro#6 | pro#7
pro_abychom#vfin
pro#adv
pro_de#4 | pro_případ#1 | pro_případ#2 | pro_případ_že#vfin | pro_pro#4 | pro_rány#adv
prostřednictvím#0 | prostřednictvím#1 | prostřednictvím#2 | prostřednictvím#4 | prostřednictvím#7 | prostřednictvím#vfin | prostřednictvím#X
proti#0 | proti#1 | proti#2 | proti#3 | proti#4 | proti#6 | proti#7 | proti#adv
proti_sobě#0 | proti_tomu_abych#vfin | proti_tomu_aby#vfin | proti_tomu_když#vfin | proti_tomu_o#4 | proti_tomu#vfin | proti_tomu_že#vfin
proti#vfin | proti#X
pro_to_abychom#vfin | pro_to_abych#vfin | pro_to_aby#vfin
proto_aby#vfin
pro_toho#vfin
proto_protože#vfin
pro_to#vfin
proto#vfin
pro_to#vinf
proto#X
protože#0 | protože#adv
protože_pokud#vfin | protože_s#vfin | protože_tím_že#vfin
pro_to_že#vfin
proto_že#vfin
protože#vfin | protože#vinf | protože#X
pro_ty#1 | pro_ty#vfin
pro#vfin | pro#X
ruku_do#2 | ruku_v#6 | ruku_v_ruce_s#7
s#0 | s#1 | s#2 | s#3 | s#4 | s#5 | s#6 | s#7
s_ač#1
s#adv
samo#7
s_cílem#vinf | s_de#X
sebe#0
sebou#7
se_jako#vfin
skrz#2 | skrz#4
skrze#0 | skrze#1 | skrze#2 | skrze#4 | skrze#X
směrem_do#2 | směrem_k#3 | směrem_ku#3 | směrem_k#X | směrem_na#0 | směrem_na#1 | směrem_na#4 | směrem_na#X | směrem_od#2 | směrem_z#0
s_na_trh#7 | s_než#7
sobě#0
s_ohledem_na#0 | s_ohledem_na#1 | s_ohledem_na#2 | s_ohledem_na#4 | s_ohledem_na#6 | s_ohledem_na_to#vfin | s_ohledem_na_to_že#vfin | s_pomocí#0 | s_pomocí#2 | s_pomocí#X | s_postupem#2 | s_pravdou#adv | s_přihlédnutím_k#3 | s_r#6
srovnání_s#vfin
s_tím_aby#vfin | s_tím#adv | s_tím_jestli#vfin | s_tím_kdyby#vfin | s_tím#vfin | s_tím#vinf | s_tím#X | s_tím_zda#vfin | s_tím_že#0 | s_tím_že#vfin
s#vfin | s#vinf
svojí#7
svou#4
s_v_rozporu#7 | s_výjimkou#0 | s_výjimkou#1 | s_výjimkou#2 | s_výjimkou_těch#vfin | s_výjimkou#X | s_výjimkou_z#2 | s_výjimkou_že#vfin
s#X
ta#1
tací#vfin
ta_co#vfin | ta_jak#vfin
taková#vfin
taková_že#vfin
takového#vfin
takové#vfin
takové_že#vfin
takovou#4 | takovou#vfin
takovou_že#vfin
takových#vfin
takový_když#vfin
takovým_aby#vfin
takovými#vfin
takovým#vfin
takovým_že#vfin
takový#vfin
takový_že#vfin
tak#vfin | tak#X
takže#vfin
ta#vfin
ta_že#vfin
té#6
těch#vfin
těmi#vfin
těm#vfin
ten#vfin
ten_že#vfin
té#vfin
tě#X
tím#0
tím_aby#vfin
tím#adv | tím#vfin | tím#X
tím_zda#vfin | tím_že#0 | tím_že#vfin | tím_že#vinf
ti#vfin
to#0 | to#1 | to#2 | to#3 | to#7
to_abychom#vfin | to_abych#vfin | to_aby#vfin
to#adv
to_co#vfin
tohle#1
tohleto#vfin
toho#0 | toho#2 | toho#4
toho_abychom#vfin | toho_aby#vfin | toho_až#vfin | toho_jak#vfin | toho_když#vfin
toho#vfin | toho#vinf
toho_zda#vfin | toho_že#vfin
to_jak#vfin | to_jestli#vfin | to_kdybych#vfin | to_kdyby#vfin | to_když#vfin | to_kolem#2
tomu#0 | tomu#4
tomu_abych#vfin | tomu_aby#vfin | tomu_co#vfin | tomu_jestli#vfin | tomu_když#vfin
tomu#vfin
tomu_že#0 | tomu_že#vfin
tom#vfin
tom_že#vfin
to_než#vfin | to_pokud#vfin | to_pokud#X
to#vfin | to#vinf | to#X
to_zda#vfin | to_že#vfin | to_že#vinf | to_že#X | to_že_že#vfin
třebaže#0 | třebaže#2 | třebaže#vfin | třebaže#X
tu#4 | tu#vfin
tu_že#vfin
tváří_v_tvář#2 | tváří_v_tvář#3 | tváří_v_tvář#4 | tváří_v_tvář#7 | tváří_v_tvář#X
ty#vfin
u#0 | u#1 | u#2 | u#3 | u#4 | u#5 | u#6 | u#7
u_příležitosti#2
uprostřed#2
u_toho_když#vfin | u_toho#vfin | u_u#2 | u_van#2
u#vfin
uvnitř#2 | uvnitř#X
u#X
v#0 | v#1 | v#2 | v#3 | v#4 | v#5
v #6
v#6 | v#7 | v#adv
van#1 | van#2 | van#4 | van#5 | van#7 | van#X
vás#X
v_blízkosti#0 | v_blízkosti#2 | v_čele#2 | v_čele_s#0 | v_čele_s#1 | v_čele_s#7 | v_čele#X
včetně#0 | včetně#1 | včetně#2 | včetně#4 | včetně#6 | včetně#7 | včetně#adv
včetně_kolem#2 | včetně_o#2 | včetně_těch#vinf | včetně_toho#vfin | včetně_toho#vinf | včetně_toho_že#vfin
včetně#vfin | včetně#X
v_dobách#2 | v_dobe#2 | v_době#2 | v_době#6 | v_době#vfin | v_době#X | v_duchu#2 | v_duchu#vfin | v_důsledku#0 | v_důsledku#1 | v_důsledku#2 | v_důsledku#6 | v_důsledku#7 | v_důsledku_toho_že#vfin | v_důsledku#X | v_důsledky#2
vedle#0 | vedle#1 | vedle#2 | vedle#3 | vedle#4
vedle_sebe#0 | vedle_toho_že#vfin
vedle#vfin | vedle#X
ve_formě#2 | ve_než#6 | ve_oblasti#2 | ve_prospěch#0 | ve_prospěch#1 | ve_prospěch#2 | ve_prospěch#4 | ve_shodě_s#7 | ve_smyslu#0 | ve_smyslu#2 | ve_smyslu#vinf | ve_snaze#vinf | ve_spojení#7 | ve_spojení_s#2 | ve_spojení_s#7 | ve_spojení_s_tím_že#vfin | ve_spojení_s#X | ve_spojitosti_s#7 | ve_spolupráci_s#7 | ve_srovnáním_s#7 | ve_srovnání_s#0 | ve_srovnání_s#1 | ve_srovnání_s#2 | ve_srovnání_s#4 | ve_srovnání_s#6 | ve_srovnání_s#7 | ve_srovnání_s#adv | ve_srovnání_s_s#7 | ve_srovnání_s_tím#vfin | ve_srovnání_s#vfin | ve_srovnání_s#X | ve_světle#1 | ve_světle#2 | ve_svých#6 | ve_věcech#2 | ve_věci#0 | ve_věci#2 | ve_věci#6 | ve_věci#X | ve_vztahu_k#2 | ve_vztahu_k#3 | ve_vztahu_k#X | ve_z#2 | ve_znamení#2
#vfin
vhledem_k#3
#vinf
vítr_v#6
v_na#6
vně#0 | vně#2
v_něčem#vfin | v_neprospěch#0 | v_neprospěch#2 | v_neprospěch#X | v_období#2 | v_oblastech#2 | v_oblasti#0 | v_oblasti#1 | v_oblasti#2 | v_oblasti#4 | v_oblasti#6 | v_oblasti#7 | v_oblasti#vfin | v_oblasti#X | v_oboru#2 | v_oboru#6 | v_oboru#X | v_odvětví#2
von#1 | von#2 | von#3 | von#X
v_otázce#2 | v_podobě#2 | v_podobě#4 | v_podobě#X | v_poměru_k#3 | v_poměru_k#X | v_porovnání_k#3 | v_porovnání_s#0 | v_porovnání_s#1 | v_porovnání_s#2 | v_porovnání_s#6 | v_porovnání_s#7 | v_porovnání_s#adv | v_porovnání_s_tím#vfin | v_porovnání_s#X | v_porovnání#X | v_přes#6 | v_případě#0 | v_případě#1 | v_případě#2 | v_případě#6 | v_případech#2 | v_případě_kdyby#vfin | v_případě_toho_že#vfin | v_případě#X | v_případě_že#vfin | v_případu#2 | v_procesu#2 | v_prospěch#4 | v_prospěch#X | v_protikladu_k#2 | v_protikladu_k#3 | v_protikladu_k#X | v_průběhu#1 | v_průběhu#2 | v_průběhu#adv | v_řadě#2 | v_rámci#0 | v_rámci#1 | v_rámci#2 | v_rámci#3 | v_rámci#4 | v_rámci#6 | v_rámci#vfin | v_rámci#X | v_rozporu_s#7 | v_rozporu_s_tím#vfin | v_ruce#4 | v_rukávu#1 | v_rukou#4 | v_s#6
však#X
vše#adv
v_souladu_s#7 | v_souladu_s_tím#vfin | v_souladu_s#X | v_souvislosti#7 | v_souvislosti#adv | v_souvislosti_s#0 | v_souvislosti_s#2 | v_souvislosti_s#7 | v_souvislosti_s_tím_že#vfin | v_souvislosti_s#X | v_tom#0 | v_tom_aby#0 | v_tom_aby#vfin | v_tom#adv | v_tom_jak#X | v_tom_kdyby#vfin | v_tom#vfin | v_tom#vinf | v_tom_zda#vfin | v_tom_že#vfin | v_tom_že_že#vfin | v_to#vfin | v_to_že#vfin | v_ty#vfin
vůči#0 | vůči#1 | vůči#2 | vůči#3 | vůči#6 | vůči#adv
vůči_tomu#vfin | vůči_tomu_že#vfin
vůči#X
v_v#6
v#vfin | v#vinf | v#X
vyjma#2 | vyjma#4 | vyjma#X
výměnou_za#1 | výměnou_za#2 | výměnou_za#4 | výměnou_za#vfin | výměnou_za#X
v_zájmu#0 | v_zájmu#2 | v_zájmu#X | v_zastoupení#2 | v_závěru#2 | v_závislosti_na#1 | v_závislosti_na#4 | v_závislosti_na#6 | v_závislosti_na_tom#vfin | v_závislosti_na_tom#vinf | v_závislosti_na_tom_zda#vfin
vzhledem_k#2 | vzhledem_k#3 | vzhledem_k#4 | vzhledem_k#6 | vzhledem_k#7 | vzhledem_k_tomu#vfin | vzhledem_k_tomu_že#vfin | vzhledem_k_tomu_že#vinf | vzhledem_k_tomu_že_že_s#vfin | vzhledem_k#X
#X
x#X
z#0 | z#1 | z#2 | z#3 | z#4 | z#5 | z#6 | z#7
za#0 | za#1 | za#2 | za#3 | za#4 | za#6 | za#7 | za#adv
za_cenu#2
z#adv
za_než#vfin | za_pomoci#2 | za_pomocí#2 | za_předpokladu_že#vfin | za_svými#7 | za_těmi#vfin
zatímco_s#vfin
zatímco#vfin | zatímco#vinf
za_tím_že#vfin | za_to_abychom#vfin | za_to_aby#vfin | za_to#adv | za_to_kdyby#vfin | za_to#vfin
zato#vfin
za_to_zda#vfin | za_to_že#vfin | za_ty#vfin | za_účelem#2 | za_účelem#vinf
za#vfin | za#X
za_za#4
zda#0
zdali#vfin
zda_na_to#vfin | zda_o_tom#vfin | zda_s#7 | zda_to#vfin
zda#vfin | zda#vinf
zda_zda#vfin
z_do#0 | z_doby#2 | z_důvodu#1 | z_důvodu#2 | z_důvodů#2 | z_důvodu#X
že#0 | že#1 | že#7
že_abych#vfin | že_aby#vfin
že#adv
že_ať#vfin | že_až#vfin | že_kdyby#vfin | že_k_tomu#vfin | že_má#vinf | že_než#vfin | že_o#0 | že_o_tom#vfin | že_o_to#vfin | že_s_tím#vfin
ze_strany#0 | ze_strany#1 | ze_strany#2 | ze_strany#6 | ze_strany#vfin | ze_strany#X
že_s#vfin | že_tím#vfin | že_to#vfin
že#vfin | že#vinf | že#X
ze_z#2 | ze_začátku#2
že_zatímco#vfin | že_že#vfin | že_že_že#vfin
z_hlediska#2 | z_hlediska#X | z_kolem#2 | z_než#2 | z_oblasti#2 | z_plachet#4 | z_počátku#2
zpod#2
zpoza#2
z_řad#2 | z_ruky_do#2 | z_strany#X | z_těch#vfin | z_těla#4 | z_titulu#2 | z_toho_aby#vfin | z_toho_kdyby#vfin | z_toho_když#0 | z_toho_když#vfin | z_toho#vfin | z_toho_zda#vfin | z_toho_že#vfin
zum#1
z#vfin | z#vinf | z#X
z_z#2