Frames containing form "v+4"
balit, balívat 1
dorůstat, dorůst 1
dospívat, dospět 1
doufat 1
důvěřovat 2
formovat 1
hrabat, hrábnout, hrabávat 2
hrát, hrávat 1
hrnout 1
integrovat 1
integrovat 2
integrovat se 1
integrovat se 2
ladit, ladívat 2
měnit, měnívat 1
měnit se, měnívat se 1
míchat, míchávat 2
míchat se, míchávat se 1
mísit, mísívat 2
mísit se, mísívat se 1
narovnávat, narovnat 2
nastupovat, nastoupit 2
obracet, obrátit 2
obracet, obrátit 6
obracet se, obrátit se 2
obracet se, obrátit se 6
opravovat, opravit 2
pojit, pojívat 1
pojit se, pojívat se 1
pozměňovat, pozměnit 1
pozměňovat se, pozměnit se 1
prolínat, prolnout 3
prolínat se, prolnout se 1
proměňovat, proměnit 1
proměňovat se, proměnit se 1
promíchávat, promíchat 1
promíchávat se, promíchat se 1
propojovat, propojit 1
propukávat/propukovat, propukat, propuknout 2
přecházet, přejít, přechodit 3
přeměňovat, přeměnit 1
přeměňovat se, přeměnit se 1
přerůstat, přerůst 3
převádět, převést 4
převracet, převrátit 2
převracet se, převrátit se 2
rozdělovat se, rozdělit se 1
rozpadávat se, rozpadatI se, rozpadnout se 1
rozrůstat se, rozrůst se 1
rozšiřovat, rozšířit 1
rozšiřovat se, rozšířit se 1
rozvádět, rozvést 2
růst 2
řadit, řadívat 1
řadit se 1
řezat, řezávat 1
sbalovat, sbalit 1
sdružovat, sdružit 1
sdružovat se, sdružit se 1
sestavovat, sestavit 2
svírat, sevřít 1
svírat se, sevřít se 1
sjednocovat, sjednotit 1
sjednocovat se, sjednotit se 1
skládat, složit 10
skládat se, složit se 2
slaďovat, sladitI 1
slepovat, slepit 2
slepovat se, slepit se 1
slučovat, sloučit 1
slučovat se, sloučit se 1
smíchávat, smíchat 1
smíchávat se, smíchat se 1
spalovat, spálit 1
spalovat se, spálit se 1
splétat se, splést se 1
splývat, splynout, splývávat 1
spojovat, spojit 1
spojovat se, spojit se 1
srážet, srazit 2
srážet se, srazit se 2
srážet se, srazit se 3
stáčet, stočit 1
stáčet se, stočit se 1
stahovat, stáhnout 7
stavětI se 1
stupňovat 1
stupňovat se 1
svazovat, svázat 1
svazovat, svázat 2
transformovat 1
transformovat se 1
trhat, trhnout, trhávat 2
třídit, třídívat 1
upadatI, upadávat, upadnout, upadatII 2
upravovat, upravit 2
ústit 2
utvářet, utvořit, utvářit 1
utvářet se, utvořit se, utvářit se 1
uvádět, uvést 4
uvěřit 3
válet 1
vázat 2
vázat se 1
věřit, věřívat 3
vložit se 1
vstupovat, vstoupit 4
vybuchovat/vybuchávat/vybuchat, vybuchnout/vybouchnout 2
vyhánět, vyhnat 3
vypuknout 2
vyrovnávat, vyrovnat 1
vyrůstat, vyrůst 2
vysazovat, vysadit, vysázet 5
vyústit 2
vyvíjet se, vyvinout se 2
vzrůstat, vzrůst, vzrůstávat 2
vzrůstat, vzrůst, vzrůstávat 3
zabalovat, zabalit 1
zahýbatI, zahnout 2
zamíchávat, zamíchat 2
zaplétat, zaplést 1
zavazovat, zavázat 2
změnit 1
změnit se 1
zmírňovat se, zmírnit se 1
zpracovávat, zpracovat 1
zrychlovat, zrychlit 1
zrychlovat, zrychlit 2
zrychlovat se, zrychlit se 1
ztuhnout 1
ztvárňovat, ztvárnit 1
zužovat, zúžit 1
zužovat se, zúžit se 1
zvracet, zvrátit 2
zvracet se, zvrátit se 2