mísit seimpf, mísívat seiter

 1 
 ≈  prolínat se
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  
1s+7do+2,v+4
-example:   výfukové plyny se mísily s mlhou ve smog
-rcp:   ACT-ADDR: plyny a mlha se spolu mísí
-class:   combining

 2 
 ≈  plést se; vměšovat se
-frame:   ACTobl  PATobl  
1do+2,mezi+7
-example:   stále se jim mísil do řeči; mísil se mezi ně
-class:   intervention