utvářet seimpf, utvořit sepf1, utvářit sepf2

 1 
 ≈  jen utvářetimpf se, utvářitpf2 se
formovat se
-frame:   ACTobl  PATopt  
1v+4
-example:    impf: jeho osud se utvářel jinak  pf2: utvářil se Štědrý večer v pravý svátek

 2 
 ≈  jen utvářetimpf se, utvořitpf1 se
 impf: dělat se; vznikat  pf1: udělat se; vzniknout
-frame:   ACTobl  LOCtyp  
1
-example:    impf: kolem osoby nového krále se utvářely legendy  pf1: na mléce se utvořil škraloup; v luskách se utvoří drobná semínka