spojovat seimpf, spojit sepf

 1 
 ≈   impf: vytvářet celek  pf: vytvořit celek
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  BENtyp  
1s+7do+2,v+4proti+3
-example:    impf: spojoval se s matkou proti sestře  pf: spojil se s matkou proti sestře
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: spojili se spolu  pf: spojili se spolu
-class:   combining

 2 
 ≈   impf: navazovat kontakt / komunikaci; telefonovat  pf: navázat kontakt / komunikaci; zatelefonovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
1s+77
-example:    impf: robot se spojuje s řídícím centrem pomocí povelů; spojuje se s matkou denně  pf: robot se spojil s řídícím centrem během několika sekund; spojil se s matkou telefonem
-rcp:   ACT-PAT:  impf: spojují se spolu telefonicky denně  pf: spojili se spolu telefonicky