přerůstatimpf, přerůstpf

 1 
 ≈   impf: růstem převyšovat  pf: růstem převýšit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIFFopt  
14o+4
-example:    impf: syn přerůstá otce  pf: syn přerostl otce o hlavu

 2 
 ≈   impf: růstem přesahovat  pf: růstem přesáhnout
-frame:   ACTobl  DIR2obl  
1
-example:    impf: ostružiní přerůstá přes plot až k sousedům  pf: ostružiní přerostlo přes plot až k sousedům
-class:   expansion

 3 
 ≈   impf: přecházet; vyvíjet se  pf: přejít; vyvinout se
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
1do+2,v+4od+2,z+2
-example:    impf: rozpory přerůstají v ozbrojené konflikty / do ozbrojených konfliktů; přerůstat od slov k fyzickým útokům  pf: rozpory přerostly v ozbrojený konflikt / do ozbrojených konfliktů; přerůst od slov k fyzickým útokům (ČNK)
-class:   change

 4 
 ≈   impf: vymykat se; stávat se nezvladatelným  pf: vymknout se; stát se nezvladatelným (idiom)
-frame:   ACTobl  BENtyp  DPHRobl  
13přes hlavu
-example:    impf: přerůstá mu to přes hlavu  pf: přerostlo mu to přes hlavu