ústitimpf

 1 
 ≈  mít ústí; končit (o cestě, řece ...)
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:   stoka ústí do řeky; do kanálu ústila odpadová šachta; chodba ústí do ulice
-class:   location

 2 
 ≈  vyvinout se
-frame:   ACTobl  PATobl  
17,do+2,v+4
-example:   nespokojenost ústí v revoluci
-class:   change