míchat seimpf, míchávat seiter

 1 
 ≈  prolínat se
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  
1s+7do+2,v+4
-example:   déšť se míchal se sněhem
-rcp:   ACT-ADDR: déšť a sníh se spolu míchají
-class:   combining

 2 
 ≈  vměšovat se; zasahovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
1do+2,mezi+7
-example:   míchal se do sporu; tchyně se jim míchala do manželství; Proč se stále mezi nás mícháš?
-class:   intervention