promíchávat seimpf, promíchat sepf

 1 
 ≈   impf: mísit se  pf: smísit se
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
1s+7do+2,v+4
-example:    impf: sníh se promíchával s blátem v břečku  pf: sníh se promíchal s blátem v břečku
-rcp:   ACT-PAT:  impf: sníh a bláto se spolu promíchávají  pf: sníh a bláto se spolu promíchají
-class:   combining