vysazovatimpf, vysaditpf1, vysázetpf2

 1 
 ≈  jen vysazovatimpf, vysaditpf1
 impf: přemísťovat ven (z nějakého prostoru); uvolňovat  pf1: přemístit ven (z nějakého prostoru); uvolnit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:    impf: vysazovat pasažéry z autobusu; vysazovat dveře z pantů  pf1: vysadit pasažéry z autobusu; vysadit dveře z pantů
-rfl:   pass:  impf: tito pasažéři se vysazují až u letiště; před natíráním se dveře vysazují z pantů  pf1: tito pasažéři se vysadí až u letiště; před natíráním se dveře vysadí z pantů
-class:   transport

 2 
 ≈  jen vysazovatimpf, vysaditpf1
 impf: vyzvedávat  pf1: vyzvednout
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: vysazovat dítě na židli  pf1: vysadit dítě na židli
-rfl:   pass:  impf: děti se vysazují na židli  pf1: děti se vysadí na židli
-class:   transport

 3 
 ≈   impf: vytvářet sázením (zejm. o rostlinách)  pf1: vytvořit sázením (zejm. o rostlinách)  pf2: vytvořit sázením (zejm. o rostlinách)
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
14z+2
-example:    impf: vysazovat nový park; vysazovat sad  pf1: vysadit sad; vysadit z keřů sad  pf2: vysázet sad; vysázet z keřů sad
-rfl:   pass:  impf: z jehličnanů se vysazoval nový les  pf1: z keřů se vysadil nový park  pf2: z keřů se vysázel park
-class:   change

 4 
 ≈   impf: umísťovat sázením; vypouštět (o zvěři)  pf1: umístit sázením; vypustit (o zvěři)  pf2: umístit sázením; vypustit (o zvěři)
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  DIR3typ  
14
-example:    impf: vysazovat v horách kamzíky; vysazovat keře do sadu  pf1: vysadit v horách kamzíky; vysadit keře do sadu  pf2: vysázet keře do sadu
-rfl:   pass:  impf: v horách se vysazují kamzíci  pf1: v horách se vysadili rysi  pf2: do sadu se vysázely nové stromy

 5 
 ≈  jen vysazovatimpf, vysázetpf2
 impf: vytvářet sázením  pf2: vytvořit sázením
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14do+2,v+4
-example:    impf: vysazovat kameny do magického kruhu  pf2: vysázet kameny do magického kruhu
-rfl:   pass:  impf: kameny se vysazovaly do magického kruhu  pf2: kameny se vysázely do magického kruhu
-class:   change

 6 
 ≈   impf: zhotovovat sazbu  pf1: zhotovit sazbu  pf2: zhotovit sazbu
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: vysazovat úvodník (SSJČ)  pf1: vysadil titulky odlišným fontem  pf2: vysázel titulky odlišným fontem
-rfl:   pass:  impf: titulky se vysazují odlišným fontem  pf1: titulky se vysadily odlišným fontem  pf2: titulky se vysázejí odlišným fontem

 7 
 ≈  jen vysaditpf1, vysázetpf2
 pf1: vyložit; vsadit  pf2: vyložit; vsadit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
14
-example:    pf1: vysadil záplatu; vysadil rám drahokamy  pf2: vysázet rám obrazu polodrahokamy
-rfl:   pass:  pf1: rukávy se vysazují kůží  pf2: rámy obrazu se vysazovaly polodrahokamy

 8 
 ≈  jen vysázetpf2
vyplatit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  BENtyp  
143
-example:   vysázel peníze na stůl; vysázel mu pět ran rákoskou
-rfl:   pass: peníze se po každé výplatě vysázely na stůl

 9 
 ≈  jen vysazovatimpf, vysaditpf1
 impf: přestávat aplikovat  pf1: přestat aplikovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: vysazovat postupně léky  pf1: vysadit lék; lékaři konečně vysadili antibiotika
-rfl:   pass:  impf: léky se vysazují postupně  pf1: léky se vysadily naráz

 10 
 ≈  jen vysazovatimpf, vysaditpf1
 impf: přerušovat činnost  pf1: přerušit činnost (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1z+2
-example:    impf: postupně vysazoval z tréninku  pf1: vysadit z tréninku
-rfl:   pass:  impf: léky se vysazují postupně  pf1: v zimě se částečně vysadí z tréninku