vyústitpf

 1 
 ≈  mít ústí; končit (o cestě, řece ...)
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:   stoka vyústila do řeky; chodba vyústila do ulice
-class:   location

 2 
 ≈  vyvinout se
-frame:   ACTobl  PATobl  
17,do+2,v+4
-example:   akce vyústila v neštěstí; historický vývoj vyústil do revoluce / revolucí
-class:   change