smíchávat seimpf, smíchat sepf

 1 
 ≈   impf: mísit se; utvářet směs  pf: smísit se; utvořit směs
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
1s+7do+2,v+4
-example:    impf: voda se na chodníku smíchávala s prachem v bláto  pf: voda se na chodníku smíchala s prachem v bláto
-rcp:   ACT-PAT:  impf: voda a prach se spolu smíchávaly  pf: voda a prach se spolu smíchaly
-class:   combining