ZPĚT
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ľ] [Znaky1]                       
Jiné znaky.<   =Dvojtečka=.   >Čárka.
 
:  sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. na škole stálo napsáno: rychle uteč  
auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. # Foto: Přemysl Toníček  
auxgpzav Závorkovací interpunkce. # Přijde a hned: ''Kde je večeře?''  
auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka). řekla: ''zítra tady končíme.''  
exdnepom Zachycení určení poměru. Viktorka vyhrála 3:0  
cozavice Vícenásobná koordinace. zaplatili: Bohouš, Venca ... Karel a Oskar  
cozadvoj Koordinace dvojtečkou. Viktorka vyhrála 3:0  
apzachyc Zachycení aposice. odpoví běžným řešením: devalvací  
prreczac Zachycení přímé řeči. # Řeklo se: ''Prší.''  
adresyza Zachycení adresy. kontakt: Firma Vyšinka, Kubelíkova 9, 13000 Praha 3, tel 6231012  
cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. řekl: ''Čo bolo, to bolo.'' 
 
Dvojtečka.<   =Čárka=.   >Tečka.
 
,  predzave Zavěšení přísudku. nevěděl, kdy usne  
predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Jsou lidé, kteří nevěří.  
prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Mohlo by se zdát, že odpoví.  
prslslos Problém subjektu a objektu u složeného přísudku. dá se vytušit, jak litují  
pnomvedl Vyjádření Pnom vedlejší větou. # Jeho výklad je, že mají hrát.  
sbvzzajm Subjekt vyjádřený vztažným zájmenem. člověk, který nejí, zemře  
sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. nebýt Honzy, nejedli bychom  
sbvvvzta Subjekt vyjádřený vedlejší větou se vztažným zájmenem. kdo se bojí, nesmí do lesa  
sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. štve mě, jak to jde pomalu  
sbzajcoz Subjekt vyjádřený zájmenem což v nepravé větě vztažné. ubylo běhání po úřadech, což mnohé zdržovalo  
sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem.  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. poslední ťuhýk z těch, kteří přežili  
atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. muž, který spí  
objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou. cítila, jak na ni jdou mdloby  
advprisl Adverbiale vyjádřené příslovcem. vyváděli tam všichni o Karlovi nemluvě  
advinfin Adverbiale vyjádřené infinitivem. nebýt nás by nepřežil  
advvedve Adverbiale vyjádřené vedlejší větou. pokud budu živ, nepůjdu tam  
advmista Adv místa.  
advczasu Adv času. 
advzpuso Adv způsobu. 
advmiiry Adv míry. 
advprost Adv prostředku. 
advzrete Adv zřetele. 
advprici Adv příčiny. 
advdusle Adv důsledku. 
advucelu Adv účelu. 
advpodmi Adv podmínky. 
advpripu Adv přípustky. 
atvkrite Kritéria pro určení doplňku. fotografoval tě, jak sedíš  
atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. zemřel dědeček, stár 79 let  
atvprech Doplněk vyjádřený přechodníkem. vzdálil se, těžce pohybuje nohama  
atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. seděl na zápraží, tichá hromádka neštěstí  
atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou. činil žalostný dojem, jak tu stál  
atvtrans Doplněk u transformovaného predikátu. představa muže, jak umírá, byla otřesná  
auxcvyme Vymezení AuxC. cítila, jak na ni jdou mdloby  
auxczali Zachycení spojky li. roste-li obvyklou rychlostí, nezmrzne  
auxcnapo Napojení vedlejších vět. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál  
auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil  
auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. chytrý, protože nadaný chlapec  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. cestovalo nejen po republice, ale i do zahraničí  
auxocast Částice AuxO. sud, co ho Tonda narazil  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. usedl, a to v rohu 
auxypodr Složené podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil  
auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. stanovil symboly, a to znak a prapor  
auxsposi Posice kořene stromu. # Já o voze, ty o koze.  
auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. dům, který pláče viděl, že spí voda se, bych tak řekl, umoudřila před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku důvěřuje magii, mystice a jiným pověrám  
auxgpzav Závorkovací interpunkce. ''Borůvky,'' odpověděla  
auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka). zasadili: brambory, cibuli a česnek  
auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). uzrály a) švestky, b) meruňky  
exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování. # Kristýna přinesla růži, Jiří fialky.  
exdprpri Elipsa predikátu v příslovích a rčeních. # Já o voze, ty o koze.  
exdprkom Elipsa komponenty složených slovesných tvarů.  
exdprdop Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze  
exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. # Ne, šel jsem na pivo.  
cozachyc Zachycení koordinace. uzrály a) švestky, b) meruňky  
cozavice Vícenásobná koordinace. ptali se na mámu, tátu, psa a včerejší počasí  
cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme pole, lesy, budovy aj. jmenujme pole, lesy, budovy et cetera jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále jmenujme pole, lesy, budovy a jiné jmenujme Pepu, Aloise, Antonína a další # Jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále až do úplného vyčerpání.  
cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. # Je označována za kubismus, což je ignorantství.  
cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy. # Vyhnali ho, ale proto se nemusíš zlobit.  
copredpa Koordinované předložkové pády. šel především do, ale i z lesa  
covedlve Koordinované vedlejší věty. slíbil, že knihu koupí a že přítele navštíví  
corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. lidé ovdoví, ztratí partnera a přežívají opuštěni  
apvymeze Vymezení aposice.  
apzachyc Zachycení aposice. legalisovala euthanasii, tj. usmrcení  
apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů.  
auxcnapo Napojení vedlejších vět. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. chybí mi, bohužel, peníze  
predpaza Zachycení Pred_Pa. až umřete - ať je to co nejpozději -, bude po radosti  
exdpazac Zachycení ExD_Pa. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa.  
prreczac Zachycení přímé řeči. ''Karel,'' řekl Tonda, ''nepřišel'' ''Karel nepřišel,'' řekl Tonda, ''neměl čas'' ''Borůvky,'' odpověděla to bude špatné, zapochyboval ''Karel,'' podrbal se, ''nepřišel''  
adresyza Zachycení adresy. kontakt: Firma Vyšinka, Kubelíkova 9, 13000 Praha 3, tel 6231012  
cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. 2,2 procenta zemřelo  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr.  
toodkazo Odkazovací to. je to tím, že trucuje to, co zažil, ho zničilo mluvila s tím, koho potkala čím déle přemýšlel, tím méně věděl čím je starší, tím je zkušenější místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál místo aby povstal, seděl nečinně dál  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. je to tak, že nespím pracuji tak, jak to umím přijedu tehdy, až to dopíšu otevřeli poté, co vstali nadával proto, že dlouho spali nadával přesto, že otevřeli  
takovyod Odkazovací takový. on je vedoucí takový, že jim závidíme  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). vypadá jinak, než vypadal včera vypadá, jako vypadal včera vypadá stejně, jako vypadal včera vypadá, jako by zhubl vypadá, jako kdyby zhubl viděl motýla, který byl takový, jako by zářil viděl motýla, který jako by zářil dělala kotrmelce, jako když byla málá ochutnal Budvar, Plzeň i Kozla stejně jako Krušovice  
cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. řekl: ''Čo bolo, to bolo.''  
biblzach Zachycení bibliografických údajů. Pán prstenů, JRR Tolkien, Mladá fronta, Praha 1990 
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. usedl, a to v rohu 
 
Čárka.<   =Tečka=.   >Vykřičník.
 
.  predzave Zavěšení přísudku. # Kominík vymetá komíny.  
predrozv Rozvíjení přísudku. # Odlehlo mu na prsou.  
predsloz Složené slovesné tvary. # Karel by byl sedával na své židli.  
predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Matka pláče. # Byl v nemocnici. # Jsou lidé, kteří nevěří. # Člověk se po těch schodech utento. # Lze se podívat.  
prslslst Struktura slovesného přísudku složeného. # Včera mělo pršet.  
prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Franta nechtěl upadnout. # Mohlo by se zdát, že odpoví. # Školy chtějí přilákat studenty. # Nemohla poznat, kdo to byl. # Chtěl se chovat slušně. # Stát nemůže ve světě dělat ostudu. # Nemůže přijít štěstí, kam nevešla láska.  
prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku. # Pivo je zdravé.  
pnomvedl Vyjádření Pnom vedlejší větou. # Jeho výklad je, že mají hrát.  
pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. je vidět Sněžka  
prstapas Rozlišení stavu a pasíva. # Hrad byl vystavěn.  
objinfin Vyjádření objektu infinitivem. # Rána musela přijít.  
advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. 23. května roku 1993  
advczasu Adv času. 
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. # Prý nikdo nepřišel.  
auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. 
auxsposi Posice kořene stromu. # Odstoupil.  
auxkbezn Běžné věty. # Pracuje.  
auxknadp Nadpisy a šifry. Praha (jxk)- President navštívil metropoli.  
auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. # Už zase hlasovali... odhlasovali si dovolenou!  
auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka). řekla: ''zítra tady končíme.''  
auxgzkra Interpunkce za zkratkou (tečka). na str. 4  
auxgrado Interpunkce za řadovou číslovkou (tečka). 4. 12. 1997  
auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). jděte všichni do ...  
exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování. # Kristýna přinesla růži, Jiří fialky.  
exdprpri Elipsa predikátu v příslovích a rčeních. # Já o voze, ty o koze.  
exdprbyt Elipsa slovesa být ve slovesně jmenných predikátech. # Pátrání zastaveno.  
exdnespo Elipsa spony u některých slovesně jmenných přísudků. # za hodinu možno házet kamením.  
exdnepad Elipsa přísudkového adjektiva. # Jsem na nervy.  
exdnevet Elipsa celé řídící věty. # Že je pozdravuji.  
exdvetje Zachycení jednočlenných vět bez slovesa. # Nedělní Lidové noviny.  
exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. # Ano.  
covymeze Vymezení koordinace. # Přišel sám a hned.  
cozachyc Zachycení koordinace. # Později utekl z vězení a opustil republiku.  
cozavice Vícenásobná koordinace. zaplatili: Bohouš, Venca ... Karel a Oskar  
cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme pole, lesy, budovy aj.  
cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. # Je označována za kubismus, což je ignorantství.  
cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy. # Vyhnali ho, ale proto se nemusíš zlobit.  
cozajedn Jednočlenná větná koordinace. # Avšak převážila tendence jiná.  
corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. # Jana zvedla a podala Olze knížku.  
apvymeze Vymezení aposice.  
apzachyc Zachycení aposice. legalisovala euthanasii, tj. usmrcení  
apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů.  
paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí.  
predpaza Zachycení Pred_Pa. to je podstatou problému, srov. příklady na začátku  
prreczac Zachycení přímé řeči. # Řeklo se: ''Prší.''  
adresyza Zachycení adresy. číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově Vřed, tel./fax: (069) 23 13 98, l. 260 jednali jsme s a. s. Filutou a firmou Vyšinka Filuta s. s r. o. Filuta s. r. o. Filuta a. s. Filuta v. o. s. s a. s. Filuta s a. s. Filutou  
cislarit Zachycení aritmetických výrazů. # 1 + 2 = 9 - 6.  
cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. řekl: ''Čo bolo, to bolo.'' 
 
Tečka.<   =Vykřičník=.   >Otazník.
 
!  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Budiž světlo!  
predcijm Přísudek čistě jmenný v dvoučlenných větách. # Šatna naproti!  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. # Kdyby to byla skutečnost!  
auxkbezn Běžné věty. # Přišel. (Ale proč!?)  
auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. # Už zase hlasovali... odhlasovali si dovolenou!  
exdprnes Elipsa predikátu v jednočlenných neslovesných větách. # Lékaře!  
exdprkom Elipsa komponenty složených slovesných tvarů. # Budu!  
exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa.  
prreczac Zachycení přímé řeči. ''To věřím!'' opáčila Cilka 
 
Vykřičník.<   =Otazník=.   >Kořen stromu.
 
?  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
auxkbezn Běžné věty. # Přišel. (Ale proč!?)  
auxgpzav Závorkovací interpunkce. # Přijde a hned: ''Kde je večeře?''  
prreczac Zachycení přímé řeči. # ''Že je kluk na půdě?'' poslouchá.  
cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. # Quo vadis? 
 
Otazník.<   =Kořen stromu=.
 
#  predzave Zavěšení přísudku. # Kominík vymetá komíny.  
predrozv Rozvíjení přísudku. # Odlehlo mu na prsou.  
predsloz Složené slovesné tvary. # Karel by byl sedával na své židli.  
predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Matka pláče. # Byl v nemocnici. # Jsou lidé, kteří nevěří. # Budiž světlo! # Hajdy domů! # Člověk se po těch schodech utento. # Lze se podívat.  
prslslst Struktura slovesného přísudku složeného. # Včera mělo pršet.  
prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Franta nechtěl upadnout. # Mohlo by se zdát, že odpoví. # Školy chtějí přilákat studenty. # Nemohla poznat, kdo to byl. # Chtěl se chovat slušně. # Stát nemůže ve světě dělat ostudu. # Nemůže přijít štěstí, kam nevešla láska.  
prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku. # Pivo je zdravé.  
pnomvedl Vyjádření Pnom vedlejší větou. # Jeho výklad je, že mají hrát.  
pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. je vidět Sněžka  
predcijm Přísudek čistě jmenný v dvoučlenných větách. # Šatna naproti!  
prstapas Rozlišení stavu a pasíva. # Hrad byl vystavěn.  
objinfin Vyjádření objektu infinitivem. # Rána musela přijít.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. # Prý nikdo nepřišel.  
auxsposi Posice kořene stromu. # Odstoupil.  
auxkbezn Běžné věty. # Pracuje. # Přišel. (Ale proč!?) # Přišel za 30 min. # Byl ''dravcem.'' # Petr tenkrát řekl (vzpomínáte?) ''Potřebuji počítač.''  
auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. # Foto: Přemysl Toníček  
auxgpzav Závorkovací interpunkce. # Přijde a hned: ''Kde je večeře?''  
exdprnes Elipsa predikátu v jednočlenných neslovesných větách. # Lékaře!  
exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování. # Kristýna přinesla růži, Jiří fialky.  
exdprpri Elipsa predikátu v příslovích a rčeních. # Já o voze, ty o koze.  
exdprbyt Elipsa slovesa být ve slovesně jmenných predikátech. # Pátrání zastaveno.  
exdprkom Elipsa komponenty složených slovesných tvarů. # Budu!  
exdnespo Elipsa spony u některých slovesně jmenných přísudků. # za hodinu možno házet kamením.  
exdnepad Elipsa přísudkového adjektiva. # Jsem na nervy.  
exdnevet Elipsa celé řídící věty. # Že je pozdravuji.  
exdvetje Zachycení jednočlenných vět bez slovesa. # Nedělní Lidové noviny.  
exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. # Ano.  
covymeze Vymezení koordinace. # Přišel sám a hned.  
cozachyc Zachycení koordinace. # Později utekl z vězení a opustil republiku.  
cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. # Jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále až do úplného vyčerpání.  
cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. # Je označována za kubismus, což je ignorantství.  
cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy. # Vyhnali ho, ale proto se nemusíš zlobit.  
cozajedn Jednočlenná větná koordinace. # Avšak převážila tendence jiná.  
corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. # Jana zvedla a podala Olze knížku.  
prreczac Zachycení přímé řeči. # Řeklo se: ''Prší.''  
cislarit Zachycení aritmetických výrazů. # 1 + 2 = 9 - 6.  
cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. # Quo vadis? 

ZPĚT
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ľ] [Znaky1]