ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

Ř.<   =S=.   >Š.
 
s  pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. # Je spokojen s málem.  
sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem.  
atrkombi Kombinované funkce. krajíc chleba s máslem  
atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém.  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. krajíc chleba s máslem  
objkombi Kombinované funkce. uzavřeli mír s nepřáteli  
advvymez Vymezení Adv.  
advzpuso Adv způsobu. 
advmiiry Adv míry. 
advzrete Adv zřetele. 
advpodmi Adv podmínky. 
atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako.  
auxgpzav Závorkovací interpunkce. prolínání ''velmi vznešeného s pokleslým''  
pazachyc Zachycení parentese. souhlasila - po chvíli váhání jednoznačně - s návrhem  
adresyza Zachycení adresy. jednali jsme s a. s. Filutou a firmou Vyšinka Filuta s. s r. o. Filuta s. r. o. Filuta a. s. Filuta v. o. s. s a. s. Filuta s a. s. Filutou  
toodkazo Odkazovací to. mluvila s tím, koho potkala  
doprovza Zachycení doprovodu. zpíval Rus s Němcem zpívali Rusové s Němci vidíme Rusy s Němci zpívali Rus s Němcem zpívali přátelé Rus s Němcem 
sálem advmista Adv místa. 
sám  pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva.  
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. Čech se vydal sám jediný na Říp  
covymeze Vymezení koordinace. # Přišel sám a hned. 
sama  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. veselost sama o sobě je přiměřená 
sami  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem.  
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. 
samozřejmě  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
samu  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. zbyl jí čas na sebe samu 
sběratelstvím  objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu. zabýval se sběratelstvím 
sbírky  cislkody Zachycení některých číselných kódů. zákon 356/1994-128 sbírky 
sbor advzrete Adv zřetele.
se  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Člověk se po těch schodech utento.  
prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Mohlo by se zdát, že odpoví.  
prslslos Problém subjektu a objektu u složeného přísudku. pravda se může chápat různě pravdu se může chápat různě může se diskutovat pivo se může vypít různě dá se vytušit, jak litují  
sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem.  
sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. v kinech se hrálo ''Cikáni jdou do nebe''  
sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným.  
sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
sbinfini Subjekt vyjádřený infinitivem.  
sbvvvzta Subjekt vyjádřený vedlejší větou se vztažným zájmenem. kdo se bojí, nesmí do lesa  
sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. dá se vytušit, jak litují  
sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem.  
objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu.  
objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. chtělo se mi spát  
objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu. zabýval se sběratelstvím  
objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou.  
objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. stane se ovladatelným  
advvymez Vymezení Adv.  
advprisl Adverbiale vyjádřené příslovcem. má se dobře  
advmista Adv místa.  
advczasu Adv času. 
advzpuso Adv způsobu. 
advmiiry Adv míry. 
advprost Adv prostředku. 
advzrete Adv zřetele. 
advprici Adv příčiny. 
advucelu Adv účelu. 
advpodmi Adv podmínky. 
advpripu Adv přípustky. 
atvvymez Vymezení doplňku.  
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. Čech se vydal sám jediný na Říp  
atvprech Doplněk vyjádřený přechodníkem. vzdálil se, těžce pohybuje nohama  
atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou.  
atvinfin Doplněk vyjádřený infinitivem. Barbora se cítí být zavázána  
auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky. ať už se stane cokoli, vyhrajeme  
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ.  
auxtcast Částice AuxT. bojí se ho  
auxrcast Částice AuxR. tancovalo se až do rána  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. ať už se stane cokoli, vyhrajeme  
auxypodr Složené podřadicí spojky.  
auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. voda se, bych tak řekl, umoudřila  
exdnejed Elipsa počítaných jednotek. od šesti se chodí do školy  
exdnepom Zachycení určení poměru. vsadím se sto ku jedné  
exdneten Ukazovací zájmena ten,ta,to. z těch 12 statečných se tři rozutekli  
cozavice Vícenásobná koordinace. ptali se na mámu, tátu, psa a včerejší počasí  
cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy. # Vyhnali ho, ale proto se nemusíš zlobit.  
apvymeze Vymezení aposice.  
apzachyc Zachycení aposice. zabývali se postavením UK (University Karlovy)  
predpaza Zachycení Pred_Pa. později - musím se přiznat - jsem se styděl  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa. vrátil se (včera) z hospody  
prreczac Zachycení přímé řeči. # Řeklo se: ''Prší.''  
cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. zvítězil se stem procent hlasů  
takovyod Odkazovací takový. vedoucího nám přidělili takového jaký se jim hodil  
cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. zeptali se Ali-fattah Bukatelam Hasran Hubejního 
sebe  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. zbyl jí čas na sebe samu 
sebou  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. 
sedával  predsloz Složené slovesné tvary. # Karel by byl sedával na své židli. 
seděl  atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným. seděl modelem  
atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. seděl na zápraží, tichá hromádka neštěstí  
auxcnapo Napojení vedlejších vět. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál  
toodkazo Odkazovací to. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál 
sedět  atrinfin Přívlastek neshodný vyjádřený infinitivem.  
atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným. 
sedí  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. předsedovi se sedí dobře 
sedíš  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. fotografoval tě, jak sedíš 
sedmkrát  advpcopa Časové určení opakování. sedmkrát každý týden 
sedmu  auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil  
auxypodr Složené podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil 
semestru  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
sen advmiiry Adv míry.
Sen  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. Kim Ir-Sen 
set cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. viděl tři sta padesát čtyři milionů šest set tisíc vran 
setrval  exdnejed Elipsa počítaných jednotek. setrval jeden z řezníků 
shledal  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
schodech  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Člověk se po těch schodech utento. 
schopen advmiiry Adv míry.
schopna  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. 
schopný  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
si  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. živější z mužů si počali pohvizdovat  
atrinfin Přívlastek neshodný vyjádřený infinitivem. snaha opatřit si krev  
objinfin Vyjádření objektu infinitivem.  
advmiiry Adv míry. 
advucelu Adv účelu. 
advpodmi Adv podmínky. 
advpripu Adv přípustky. 
atvkrite Kritéria pro určení doplňku. představme si všechny skvrny odstraněny  
auxocast Částice AuxO. počkal si na mě  
auxtcast Částice AuxT. Franta si pospíšil k lékaři  
auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku  
auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. # Už zase hlasovali... odhlasovali si dovolenou!  
auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
exdpazac Zachycení ExD_Pa. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. 
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
sice  auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů. sice avšak  
auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. 
auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. darovali knihu, a sice kupodivu Brňanům  
cozaspoj Koordinační spojky.  
cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy. # Šel sice pryč, ale darebákem zůstane.  
apzachyc Zachycení aposice. 
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. darovali knihu, a sice kupodivu Brňanům 
síla  atrinfin Přívlastek neshodný vyjádřený infinitivem. 
silně advmiiry Adv míry.
síly  apzachyc Zachycení aposice. bojují dvě síly: Láska čili Harmonie a Nenávist neboli Svár 
síra  pnominfi Vyjádření Pnom infinitivem. 
síru  pnominfi Vyjádření Pnom infinitivem. 
sítě  advvymez Vymezení Adv. 
situace  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
situaci  sbneoheb Subjekt vyjádřený slovem neohebným. 
sjednocení advmiiry Adv míry.
Skalici  atvzamen Zaměnitelnost doplňku. vojsko poraženo ustoupilo rychle ke Skalici 
skandál  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
sklenkami advprost Adv prostředku.
sklepa  atrkombi Kombinované funkce. přinesla bednu ze sklepa  
advkombi Kombinované funkce. přinesla bednu ze sklepa  
advhratr Hranice Adv a Atr. přinesla bednu ze sklepa 
sklepeních  advvymez Vymezení Adv. 
skloněnou  atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. Jan vstoupil hlavu skloněnou  
exdprdop Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách. Jan vstoupil hlavu skloněnou 
skončeme  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
skončila  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
skoro auxzvyme Vymezení AuxZ. 
skrupulí  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv. 
skutečně  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
skutečnost  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. # Kdyby to byla skutečnost! 
Skvělé  exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. 
skvělý  prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku. # Tonda byl skvělý člověk. 
skvrny  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. představme si všechny skvrny odstraněny 
sláb  pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva. 
slabostí advprici Adv příčiny.
slabý advzrete Adv zřetele.
slavit advucelu Adv účelu.
slíbil  atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným.  
covedlve Koordinované vedlejší věty. slíbil, že knihu koupí a že přítele navštíví 
slibovali  objinfin Vyjádření objektu infinitivem. 
slibovaného  cozajedn Jednočlenná větná koordinace. 
slova  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. 
Slovenska  copredpa Koordinované předložkové pády. přijíždějí ze Slovenska a z východních zemí 
složil  pazachyc Zachycení parentese. složil jí (na chodbě) poklonu 
slunečno  pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva. 
slušně  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Chtěl se chovat slušně. 
slušných  cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. 
směje  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem.  
advpripu Adv přípustky.
smích  atradjek Přívlastek shodný vyjádřený přídavným jménem.  
advmista Adv místa.  
advucelu Adv účelu.
smíchu  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv. lidé jsou k smíchu 
smíru advpodmi Adv podmínky.
smrčím  atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním. 
smrt  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem.  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém.  
atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. vědomí, že smrt nečeká  
advmiiry Adv míry.
smrtí  auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku  
exdpazac Zachycení ExD_Pa. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku 
smutně  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. tak smutně vypadá jen poušť 
 
snad  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
snadné advpodmi Adv podmínky.
snadno  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. nově (a nečekaně snadno) ustavený 
snaha  atrinfin Přívlastek neshodný vyjádřený infinitivem. snaha opatřit si krev 
snědl cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. tisíc lidí snědl desetinu tuny vepřového masa 
sněhu  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem. 
Sněžka  pnominfi Vyjádření Pnom infinitivem. je vidět Sněžka  
pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. je vidět Sněžka 
Sněžku  pnominfi Vyjádření Pnom infinitivem. je vidět Sněžku  
pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. je vidět Sněžku 
sníh  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. 
snil  objinfin Vyjádření objektu infinitivem. snil o tom žít u moře  
toodkazo Odkazovací to. snil o tom žít u moře 
snižuje advprost Adv prostředku.
snů advmiiry Adv míry.
sobě  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. veselost sama o sobě je přiměřená 
sobotu  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. upadl v sobotu ráno 
sociologicky advzrete Adv zřetele.
soli  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. 
sotva auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxzvyme Vymezení AuxZ. 
sotvaže auxcvyme Vymezení AuxC.
soubor advzrete Adv zřetele.
současná  cozachyc Zachycení koordinace. vláda minulá nebo současná 
soudíc advpodmi Adv podmínky.
souhlasí  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. dva tisíce křesťanů souhlasí 
souhlasila  pazachyc Zachycení parentese. souhlasila - po chvíli váhání jednoznačně - s návrhem  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
souseda  pnomgeni Vyjádření Pnom substantivem neshodným v genitivu. čepice je souseda  
atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. chalupa našeho souseda  
advhratr Hranice Adv a Atr. stál na lyžích od souseda 
spal advczasu Adv času.
spali  auxcnapo Napojení vedlejších vět. nadával proto, že dlouho spali  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. nadával proto, že dlouho spali 
spát  sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem.  
objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. chtělo se mi spát 
spatřila  atvinfin Doplněk vyjádřený infinitivem. spatřila Vaška vcházet do dveří 
spatřivši  atvprech Doplněk vyjádřený přechodníkem. 
spává advpodmi Adv podmínky.
s  predrozv Rozvíjení přísudku. otec spí  
atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. muž, který spí  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. Karel jen spí  
auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. viděl, že spí 
spíš advmiiry Adv míry.
spíše  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). hovořili o ní spíše jako o modelu než jako o konečné pravdě  
splátku  atrkombi Kombinované funkce. mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme  
objkombi Kombinované funkce. mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme 
spokojen  pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. # Je spokojen s málem. 
spokojena  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
společnosti  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
sporu  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. 
spořádaný advzrete Adv zřetele.
správce  advdusle Adv důsledku. 
apvymeze Vymezení aposice. 
správná  exdprbyt Elipsa slovesa být ve slovesně jmenných predikátech. 
správném atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. mluví o vývoji jako o jediném správném 
správný atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. chápe vývoj jako jediný správný 
srdce advucelu Adv účelu.
srov  predpaza Zachycení Pred_Pa. to je podstatou problému, srov. příklady na začátku 
sta  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem. lampy rozžehlo na sta mušek  
cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. viděl tři sta padesát čtyři milionů šest set tisíc vran 
stačí  sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem.  
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. vesta mi stačí jedna  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. studenti byli tři 
stagnuje  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
stal  atvvymez Vymezení doplňku. 
stál  advhratr Hranice Adv a Atr. stál na lyžích od souseda  
atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou. činil žalostný dojem, jak tu stál 
stálo  sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. na škole stálo napsáno: rychle uteč 
stály  atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním. 
stane  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. stane se ovladatelným  
auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky. ať už se stane cokoli, vyhrajeme  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. ať už se stane cokoli, vyhrajeme 
stanovil  auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. stanovil symboly, a to znak a prapor  
apzachyc Zachycení aposice. stanovil symboly, a to znak a prapor 
starého advmiiry Adv míry.
stár  atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. zemřel dědeček, stár 79 let 
starostí  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
starší  toodkazo Odkazovací to. čím je starší, tím je zkušenější 
starých  paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
stát  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. stát i nadále podporuje bydlení 
Stát  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Stát nemůže ve světě dělat ostudu. 
statečných  exdneten Ukazovací zájmena ten,ta,to. z těch 12 statečných se tři rozutekli 
stav  auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. stav je 5:1 
 
stejně  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa.  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). vypadá stejně, jako vypadal včera ochutnal Budvar, Plzeň i Kozla stejně jako Krušovice udělal to úplně stejně tak rychle jako Tonda udělal to stejně rychle jako Tonda udělal to stejně tak jako Tonda udělal to stejně jako Tonda 
stejný  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). koupili jsme stejný dům jako Karel  
stem cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. zvítězil se stem procent hlasů 
sto exdnepom Zachycení určení poměru. vsadím se sto ku jedné 
stojany  corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. dělníci nainstalovali dřevěné židle a stojany 
stoje  atvprech Doplněk vyjádřený přechodníkem. Karel pije stoje, leže 
stojí  advmista Adv místa.  
atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. 
stopy  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. nenašli ani stopy 
stoupá advpodmi Adv podmínky.
str  auxgzkra Interpunkce za zkratkou (tečka). na str. 4 
strachu advprici Adv příčiny.
stran  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
strana  auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. liberální strana (LSNS)  
paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
straní  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. 
strategického  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
strava advzrete Adv zřetele.
strávená  advvymez Vymezení Adv. 
strávil atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze  
exdprdop Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze 
strnul advprici Adv příčiny.
stromů  sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným. 
stromy advmiiry Adv míry.
strýc atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze  
exdprdop Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze 
středa  auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky.  
auxypodr Složené podřadicí spojky. 
středu toodkazo Odkazovací to. místo ve středu chodil ve čtvrtek 
stu advmiiry Adv míry.
studené  atvzamen Zaměnitelnost doplňku. pivo je dobré studené 
studenti  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. studenti byli tři 
studentů  cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. studentů v hospodě bylo pět  
studenty  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Školy chtějí přilákat studenty. 
studovat advucelu Adv účelu.
styděl  predpaza Zachycení Pred_Pa. později - musím se přiznat - jsem se styděl 
styl  pnomsadj Vyjádření Pnom složeným tvarem adjektiva. 
sud  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. sud, co ho Tonda narazil  
auxocast Částice AuxO. sud, co ho Tonda narazil 
Svár  apzachyc Zachycení aposice. bojují dvě síly: Láska čili Harmonie a Nenávist neboli Svár 
své  predsloz Složené slovesné tvary. # Karel by byl sedával na své židli.  
advzpuso Adv způsobu. 
advzrete Adv zřetele. 
advucelu Adv účelu.
svého  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. 
svetr  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. svetr je pouze zelený 
svědek  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. 
svědomí  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. 
svět  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
světa  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
světem  atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným. 
světě  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Stát nemůže ve světě dělat ostudu.  
pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva.  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. 
světla  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. 
světlo  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Budiž světlo! 
svou  atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným. 
svrchník advucelu Adv účelu.
svých  paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
symboly  auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. stanovil symboly, a to znak a prapor  
apzachyc Zachycení aposice. stanovil symboly, a to znak a prapor 

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]