ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

<<advvymez>>
<<advkombi>>
<<advprcas> [advpcdve] [advpcrel] [advpcopa] [advpcjop] [advpcmry]>
<<advprmis> [advpmrel]>
<<advhratr>>
<<advvyjad> [advsubst] [advprisl] [advprsou] [advinfin] [advvedve] [advjakne]>
<<advdruhy> [advmista] [advczasu] [advzpuso] [advmiiry] [advprost] [advzrete] [advprici] [advdusle] [advucelu] [advpodmi] [advpripu] [advdedic]>

advdruhy    Druhy příslovečného určení podle významu.

    Druhy příslovečného určení jsou:


advmista    Adv místa.
 
[advsubst]
akusativ:
jsi hodinu cesty odtud,
instrumentál:
prošli chodbou,
sálem zněl smích,
mistr se rozhlédl dílnou,
předložkové pády:
FF stojí proti Mánesovu mostu,
[advprisl]
nevlídně se dívala kolem,
[advvedve]
jen tam je láska, kde panuje přátelství.
 

advczasu    Adv času.
 
[advsubst]
genitiv:
přijel tam roku 1918,
akusativ:
poslední dobu byla podivná,
instrumentál :
chvílemi vyběhla na pavláčku,
předložkové pády:
bylo to na počátku léta,
    rejstřík možných předložek:
do, běhěm, k, kolem, koncem, mezi, na, o, ob, od, okolo, po, pod, pro, před, přes, při, skrze, uprostřed, v, z, za,
[advprisl]
včera dosáhl cíle,
[advvedve]
otec zemřel, když šlo chlapci na 11. rok,
učil se, zatímco Vojta spal,
    rejstřík možných spojek:
když, až, zatímco, mezitímco, pokud, dokud, jakmile, jak, sotva(že), leda(že), ledva(že), kdykoli, než.
 
advzpuso    Adv způsobu.
 
    Způsob může být vyjádřen přímo, přirovnáním a účinkem.
Přímo:
[advsubst]
instrumentál :
Vašek se na něho díval úkosem,
romány se rodily závratnou rychlostí,
šli zástupem,
půjdeme procházkou,
zuřila zlobou,
předložkové pády:
přišli všichni kromě něho,
Karel jel s Pavlem,
vytrhnul jej i s kořeny,
hledí s úžasem,
dostavili se všichni včetně učitele,
[advprisl]
jak se jmenuješ,
[advvedve]
rozběhl se, jak měl ve zvyku,
odešla, aniž mu odpověděla.
Přirovnáním:
[advsubst]
instrumentál :
nespokojenost vzplane požárem,
předložkové pády:
vypadá proti své choti dost nepatrně,
    rejstřík možných předložek:
proti, oproti, na rozdíl od, ve srovnání s,
[advprisl]
mužsky se zamračil,
[advjakne]
jak se usnesli, tak vykonali.
Účinkem:
[advsubst]
předložkové pády:
velbloud k naší lítosti odklusal,
[advprisl]
Pavel hanebně prohrál,
[advvedve]
mám ruce ztuhlé tak, že prsty nenarovnám.
 

advmiiry    Adv míry.
 
    Míra může být vyjádřena přímo, přirovnáním, účinkem, omezením a rozdílem.
Přímo:
[advsubst]
akusativ:
kroupa vážila půl kila,
    (jedná se o akusativ u číselných údajů - viz kap. 4.6.3 Výrazy s číslovkami, číslice v různých funkcích),
předložkové pády:
vypil nápoj do dna,
bylo nás ke stu,
[advprisl]
ještě větší jízlivost,
pokoj otevřený dokořán,
byl silně udýchán,
rozkousl je napolo nevědomky,
kráčel nepříliš ochotně,
kymácím se docela vzadu,
jsem schopen nanejvýš ironie,
to činí úhrnem 100 ,
[advprsou]
čerta starého mi na záleží,
Přírovnáním:
[advsubst]
genitiv:
jitro je rozumnější večera,
instrumentál:
krev se řinula proudem,
předložkové pády:
bohatství snů roste úměrně s množstvím pocitů,
    rejstřík možných předložek:
proti, nad, od, s, úměrně s,
[advprisl]
ženská si spíš pomůže,
[advvedve]
čím krásnější je sen, tím bolestnější bude procitnutí,
[advjakne]
jak bláznivě ji měl rád, tak bláznivě žárlil.
Účinkem:
[advsubst]
předložkové pády:
nenáviděla ji na smrt,
    rejstřík možných předložek:
(až) do, (až) k, (až) na,
[advprisl]
vypadala nepopsatelně vábně,
[advinfin]
stromy jsou jako košťata, jen rozpučet,
[advvedve]
nejsem tak nepřející, abych to vypil,
chrám přeplněný tak, lidé omdlévali,
tak ho pokousali, že zemřel.
Omezením:
[advsubst]
předložkové pády:
zapomněla všechno kromě rumu,
    rejstřík možných předložek:
kromě, vyjma, s výjimkou, mimo, (až) na.
Rozdílem:
[advsubst]
předložkové pády:
radost rodičů je větší o radost dětí,
[advprisl]
daleko upřímnější sjednocení.
 

<<advvymez>>
<<advkombi>>
<<advprcas> [advpcdve] [advpcrel] [advpcopa] [advpcjop] [advpcmry]>
<<advprmis> [advpmrel]>
<<advhratr>>
<<advvyjad> [advsubst] [advprisl] [advprsou] [advinfin] [advvedve] [advjakne]>
<<advdruhy> [advmista] [advczasu] [advzpuso] [advmiiry] [advprost] [advzrete] [advprici] [advdusle] [advucelu] [advpodmi] [advpripu] [advdedic]>

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]