ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

<<advvymez>>
<<advkombi>>
<<advprcas> [advpcdve] [advpcrel] [advpcopa] [advpcjop] [advpcmry]>
<<advprmis> [advpmrel]>
<<advhratr>>
<<advvyjad> [advsubst] [advprisl] [advprsou] [advinfin] [advvedve] [advjakne]>
<<advdruhy> [advmista] [advczasu] [advzpuso] [advmiiry] [advprost] [advzrete] [advprici] [advdusle] [advucelu] [advpodmi] [advpripu] [advdedic]>

advpcopa    Časové určení opakování.
INFO ADV.
 
    V určeních opakování se slovy jako "vždy", "kolikrát", "x-krát", "tolikrát" (násobky) je "...krát" řídící, závislé je určení intervalu (adverbiem nebo předložkovou vazbou se substantivem/ číselným výrazem). (Otázka: jak často ...krát?)
    V pozadí této analýsy je hlavní myšlenka této části kapitoly o vícenásobných určeních. Určení v následujících příkladech nejsou "nezávislá". Stanovení řídícího členu je podřízeno otázce "jak často >> krát".
 
Závislé určení (Adv) je tučně zvýrazněno:
sedmkrát každý týden,
kolikrát ročně,
každý měsíc jen jednou,
jedenkrát ob dva týdny.
 

advpcjop    Časové určení vyjádřené jednotkami s opakováním.
INFO ADV.
 
    Určení opakování (denně, každou hodinu, za rok, ...) je Atr visící na substantivu (jednotce), a to i když jde o adverbium (denně, týdně, atd.).
    Pozor! Je-li potenciální Atr použito jako Adv, dává se jako Adv, lze i AtrAdv/AdvAtr podle obvyklých pravidel (5000 Kč denně).
 
Závislé Atr je tučně zvýrazněno:
dvě partičky mariáše každý měsíc jsou málo,
185 minut týdně ti nic neudělá.
 

advpcmry    Časové určení modifikované určením rychlosti.
INFO ADV.
 
    Jde de facto o určení vzdálenosti pomocí času + rychlosti. Modifikující část je Atr časové jednotky (věší se tedy na ni , pozor - ne na číselný údaj). Otázka: jakých minut?
    Je-li však potenciální modifikace možné Adv, udělá se z něj Adv (např. ve větě "jel tam 5 minut autobusem" je "autobusem" Adv závislé na slovese.
 
Závislé Atr je tučně zvýrazněno:
5 minut autobusem není žádná velká dálka,
ty dvě hodiny vlakem rychle uběhly.
 

advprmis    Problémy místních určení.
INFO ADV.
 

advpmrel    Místní určení relativně k nějakému místu.
INFO ADV.
 
    Pravidla jsou analogická pravidlům o časových určeních uvedeným v části advpcrel.
    Funkce řídícího členu závisí na zapojení do věty - adverbium bude zřejmě Adv, substantivum, číslovka apod. může být i něco jiného. Dále jsou popsány dvě možnosti zachycení dvou kontaktních místních určení.

    1) Řídící člen je adverbium, podřízený člen je potom Adv (otázky: jak blízko?, jak těsně?, jak hluboko?, o co/kolik dále/vedle?).

Závislá Adv jsou tučně zvýrazněna:
blízko za městem,
o metr vedle.
 
    2) Řídící člen je substantivum, podřízený člen je tedy jeho Atr; podle kontextu může být i AtrAdv/AtrObj, tedy v jistých případech i jen Adv/Obj (valence slovesa), podle anotačních pravidel (otázky: jaké kilometry?, jaký dohled?, jaký kousek?).
    Konvence: od (nejde-li o valenci apod.) je jen Atr.
Závislý člen s různou afun je tučně zvýrazněn:
dva kilometry od řeky - Atr,
8 mil do Prahy - AtrAdv,
do Prahy je odtud 8 mil - Adv,
na dohled od břehu - Atr,
kousek pod jezem - AtrAdv.
 

<<advvymez>>
<<advkombi>>
<<advprcas> [advpcdve] [advpcrel] [advpcopa] [advpcjop] [advpcmry]>
<<advprmis> [advpmrel]>
<<advhratr>>
<<advvyjad> [advsubst] [advprisl] [advprsou] [advinfin] [advvedve] [advjakne]>
<<advdruhy> [advmista] [advczasu] [advzpuso] [advmiiry] [advprost] [advzrete] [advprici] [advdusle] [advucelu] [advpodmi] [advpripu] [advdedic]>

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]