ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

N.<   =Ň=.   >O.
 
ňadra  pazachyc Zachycení parentese. její (neobyčejně vyvinutá) ňadra 
 
Ň.<   =O=.   >P.
 
o  pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. # Letohrádek je letos rozšířen o nové prostory.  
sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým.  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém.  
atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. o Letnou je teď malý zájem  
objinfin Vyjádření objektu infinitivem. snil o tom žít u moře  
advvymez Vymezení Adv.  
advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. o devět minut dříve  
advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. o metr vedle  
advprisl advprisl Adverbiale vyjádřené příslovcem. vyváděli tam všichni o Karlovi nemluvě  
advmiiry Adv míry. 
advprost Adv prostředku. 
atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. mluví o krystalech jako o individuích  
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. veselost sama o sobě je přiměřená  
auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. mluvili o zajímavém, i když důležitém problému  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
auxsposi Posice kořene stromu. # Já o voze, ty o koze.  
exdprpri Elipsa predikátu v příslovích a rčeních. # Já o voze, ty o koze.  
adresyza Zachycení adresy. Filuta s. s r. o.  
toodkazo Odkazovací to. snil o tom žít u moře  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). hovořili o ní spíše jako o modelu než jako o konečné pravdě  
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
O  apvymeze Vymezení aposice. 
ob  advpcopa Časové určení opakování. jedenkrát ob dva týdny 
obce  exdtypye Typy elips. připojení jedné obce k druhé 
obdobně  sbdative Subjekt vyjádřený dativem. obdobně tomu bude doma 
obědě advpodmi Adv podmínky.
obchodník  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
obrany  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. přechod z obrany do útoku  
auxpzach Zachycení předložek. přechod z obrany do útoku 
obrátí  auxglisp Interpunkce u spojky li (pomlčka). obrátí-li ho 
obrátili  apvymeze Vymezení aposice. 
obrázek  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv.  
exdprjak Elipsa predikátu v klausích uvozených spojkami jak(o), než(li). zavěsil to níž než Tonda obrázek  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
obřad  sbinfini Subjekt vyjádřený infinitivem. jíst je obřad 
obsluhuje exdnepre Elipsa substantiva po předložce. obsluhuje nahoře bez 
obvykle advpodmi Adv podmínky.
obvyklou auxczali Zachycení spojky li. roste-li obvyklou rychlostí, nezmrzne 
obyvatel  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
obyvatelstva  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem. 
očekávám  cozachyc Zachycení koordinace. očekávám Tondu, Karla, Frantu... 
od  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. od každých dva kusy  
atrnepro atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě.  
objzpris Objekt typu původ a výsledek.  
advvymez Vymezení Adv.  
advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. dva kilometry od řeky   
advhratr Hranice Adv a Atr. stál na lyžích od souseda  
advucelu Adv účelu. 
auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
exdnejed Elipsa počítaných jednotek. od šesti se chodí do školy  
paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
odbilo  exdnejed Elipsa počítaných jednotek. odbilo jedenáct 
odboru  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
oddechnout advpodmi Adv podmínky.
oddělení  auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. Homolka: nové oddělení prosperuje. 
odejdou  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem. 
odejít  sbinfini Subjekt vyjádřený infinitivem.  
objinfin Vyjádření objektu infinitivem. 
odešel  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou. 
odešla advzpuso Adv způsobu.
odešli advucelu Adv účelu.
odešlo  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem. 
odhlasovali  auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. # Už zase hlasovali... odhlasovali si dovolenou! 
odjezdu  advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. 5 minut po odjezdu  
odjíždět  sbinfini Subjekt vyjádřený infinitivem. 
odklusal advzpuso Adv způsobu.
Odlehlo  predrozv Rozvíjení přísudku. # Odlehlo mu na prsou. 
odmítá  objinfin Vyjádření objektu infinitivem.  
atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. 
odmítl  auxyjako Spojka jako uvozující doplněk nebo předmět. odmítl nabídku jako málo atraktivní 
odpadlíkem  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
odpověděla  prreczac Zachycení přímé řeči. ''Borůvky,'' odpověděla  
advzpuso Adv způsobu. 
auxgpzav Závorkovací interpunkce. ''Borůvky,'' odpověděla 
odpoví  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Mohlo by se zdát, že odpoví.  
apzachyc Zachycení aposice. odpoví běžným řešením: devalvací 
odpovídá  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. jev x odpovídá jevu y 
odstartovat  sbinfini Subjekt vyjádřený infinitivem. 
Odstoupil  auxsposi Posice kořene stromu. # Odstoupil. 
odstraněny  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. představme si všechny skvrny odstraněny 
odtud advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. do Prahy je odtud 8 mil   
advmista Adv místa. 
ohledně  auxpnepr Nepravé předložky. jednali ohledně dědictví 
ohledu  auxpnepr Nepravé předložky. křičela bez ohledu na denní dobu 
ohřátí advprici Adv příčiny.
ochabl advzrete Adv zřetele.
ochotně advmiiry Adv míry.
ochutnal  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). ochutnal Budvar, Plzeň i Kozla stejně jako Krušovice  
oklamat  cozajedn Jednočlenná větná koordinace. 
oklikou  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
okno  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém.  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
okolo  atrprisl Přívlastek neshodný vyjádřený příslovcem. ryl do lidí okolo 
okrasu advucelu Adv účelu.
olejem auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
Olze  corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. # Jana zvedla a podala Olze knížku. 
omdlévali advmiiry Adv míry.
on  pnomnomi Vyjádření Pnom substantivem shodným v nominativu.  
pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv.  
advinfin Adverbiale vyjádřené infinitivem. on je mírně řečeno trouba  
auxocast Částice AuxO. to on tatínek nepřišel  
exdneten Ukazovací zájmena ten,ta,to. on byl ten třetí  
takovyod Odkazovací takový. on je vedoucí takový, že jim závidíme 
opáčila  prreczac Zachycení přímé řeči. ''To věřím!'' opáčila Cilka 
opačná  cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. 
opařený  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv. 
opatrnosti advpodmi Adv podmínky. 
advpripu Adv přípustky.
opatřit  atrinfin Přívlastek neshodný vyjádřený infinitivem. snaha opatřit si krev 
opilcem objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu. byl pozvracen opilcem 
oprati advprost Adv prostředku.
opravdu  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
optimisté  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. jen přílišní optimisté vytrvali 
opustil  cozachyc Zachycení koordinace. # Později utekl z vězení a opustil republiku. 
opuštěni corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. lidé ovdoví, ztratí partnera a přežívají opuštěni 
Oskar  cozavice Vícenásobná koordinace. zaplatili: Bohouš, Venca ... Karel a Oskar 
oslovil  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
osm exdnepom Zachycení určení poměru. ředíme v poměru osm ku třem  
sousloza Zachycení sousloví. ředíme v poměru osm ku třem 
osmdesáti  exdnejed Elipsa počítaných jednotek. dožil se osmdesáti 
ostatně  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
ostříž  paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
ostudou  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem. 
ostudu  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Stát nemůže ve světě dělat ostudu. 
otázka  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
otčím  atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. 
otec  predrozv Rozvíjení přísudku. otec spí  
pnomnomi Vyjádření Pnom substantivem shodným v nominativu.  
advczasu Adv času.
otevřeli  auxcnapo Napojení vedlejších vět. nadával přesto, že otevřeli  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. otevřeli poté, co vstali 
otevřena  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
otevřený advmiiry Adv míry.
otřesná  atvtrans Doplněk u transformovaného predikátu. představa muže, jak umírá, byla otřesná 
ovdoví corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. lidé ovdoví, ztratí partnera a přežívají opuštěni 
ovladatelným  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. stane se ovladatelným 
ovšem  cozaspoj Koordinační spojky. 
označil  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. označil jej jako ignoranta  
atvvymez Vymezení doplňku. 
označila  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
označována  cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. # Je označována za kubismus, což je ignorantství. 

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]