ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

O.<   =P=.   >Q.
 
pacient  pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva.  
objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. pacient byl znalý poměrů 
padesát cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. viděl tři sta padesát čtyři milionů šest set tisíc vran 
pak auxzvyme Vymezení AuxZ. 
pakli auxcvyme Vymezení AuxC.
pakliže auxcvyme Vymezení AuxC.
Palivce  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
památky  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. po ráně ani památky nezůstalo 
pamatuj  objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou. 
pamatuji advzrete Adv zřetele.
Pán  biblzach Zachycení bibliografických údajů. Pán prstenů, JRR Tolkien, Mladá fronta, Praha 1990 
Pána  biblzach Zachycení bibliografických údajů. četl Tolkienova Pána prstenů (Mladá fronta, 1990) 
panenka advpripu Adv přípustky.
panuje advmista Adv místa. 
partičky  advpcjop Časové určení vyjádřené jednotkami s opakováním. dvě partičky mariáše každý měsíc jsou málo 
partnera corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. lidé ovdoví, ztratí partnera a přežívají opuštěni 
pátrání  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. po zločinci vyhlásili pátrání 
Pátrání  exdprbyt Elipsa slovesa být ve slovesně jmenných predikátech. # Pátrání zastaveno. 
patrně  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
patře  adresyza Zachycení adresy. číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově 
Pavel advzpuso Adv způsobu.
pavláčku advczasu Adv času.
Pavlem advzpuso Adv způsobu.
Pavlovi advzrete Adv zřetele.
péče sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným. 
péči advprici Adv příčiny.
peněz  sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným. peněz ubylo 
peníze  advvymez Vymezení Adv.  
atvzaves Zavěšení doplňku. peníze má uloženy  
apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. chybí mi, bohužel, peníze 
Pepík  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. Pepík běžel Bobešovi naproti 
Pepu  cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme Pepu, Aloise, Antonína a další 
pes  exdprbyt Elipsa slovesa být ve slovesně jmenných predikátech. 
Petr  auxkbezn Běžné věty. # Petr tenkrát řekl (vzpomínáte?) ''Potřebuji počítač.'' 
Petrof  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. 
pěkně advzrete Adv zřetele.
pěkný  exdprnes Elipsa predikátu v jednočlenných neslovesných větách. 
pět  pnomcisv Vyjádření Pnom číselným výrazem.  
cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. viděl pět vran  
cislvice Číslovky typu více. vypiju víc než pět piv  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. studentů v hospodě bylo pět  
pěšinky  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. pěšinky udržoval čisté 
pije  atvprech Doplněk vyjádřený přechodníkem. Karel pije stoje, leže 
pil  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. včera večer pil 
pili advprici Adv příčiny.
písmena  atradjek Přívlastek shodný vyjádřený přídavným jménem. červená písmena 
píše  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. teta píše Emílii dopis 
piv  cislvice Číslovky typu více. vypiju víc než pět piv  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. piv mi stačí deset   
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). více piv než tři 
piva  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu.  
toodkazo Odkazovací to. místo piva usrkávala vínečko  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). více než tři piva 
pivem toodkazo Odkazovací to. místo pivem ho polil mlékem 
pivo  prslslos Problém subjektu a objektu u složeného přísudku. pivo se může vypít různě  
sbnomina Subjekt vyjádřený podstatným jménem v nominativu. Tonda nese pivo  
atradjek Přívlastek shodný vyjádřený přídavným jménem.  
atvzamen Zaměnitelnost doplňku. pivo je dobré studené  
exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. # Ne, šel jsem na pivo. 
Pivo  prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku. # Pivo je zdravé. 
pláče  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Matka pláče.  
auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. dům, který pláče 
plán  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. 
platby  exdneaad Elipsa adjektiva mezi substantivem a adverbiem. platby předem 
platno  predcijm Přísudek čistě jmenný v dvoučlenných větách. 
plavat  advvymez Vymezení Adv. 
plemena advzrete Adv zřetele.
plný  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. 
plodná  auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. 
plýtvat  objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu. nesmíš plýtvat jídlem 
Plzeň  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). ochutnal Budvar, Plzeň i Kozla stejně jako Krušovice   
slozzach Zachycení složených českých jmen. Plzeň-město 
po  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Člověk se po těch schodech utento.  
sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. po ráně ani památky nezůstalo  
sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem.  
sbzajcoz Subjekt vyjádřený zájmenem což v nepravé větě vztažné. ubylo běhání po úřadech, což mnohé zdržovalo  
atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. po zločinci vyhlásili pátrání  
objakusa Vyjádření objektu substantivem v akusativu. dostala po květině  
objprepa Vyjádření objektu substantivem v pádě předložkovém. dostala po květině  
advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. brzy po Vánocích  
advinfin Adverbiale vyjádřené infinitivem. po pravdě řečeno, neumím to  
advprost Adv prostředku. 
advpodmi Adv podmínky. 
advdedic Adv dědictví. 
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. cestovalo nejen po republice, ale i do zahraničí  
pazachyc Zachycení parentese. souhlasila - po chvíli váhání jednoznačně - s návrhem  
predpaza Zachycení Pred_Pa. až umřete - ať je to co nejpozději -, bude po radosti 
pobíhala  advsubst Adverbiale vyjádřené substantivem. Aloisie pobíhala kuchyní 
pobízí advucelu Adv účelu.
pocit  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
pocitů advmiiry Adv míry.
počali  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. živější z mužů si počali pohvizdovat 
počasí  cozavice Vícenásobná koordinace. ptali se na mámu, tátu, psa a včerejší počasí 
počátku advczasu Adv času.
počet  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
počíná advzrete Adv zřetele.
počítač  auxkbezn Běžné věty. # Petr tenkrát řekl (vzpomínáte?) ''Potřebuji počítač.'' 
počkal  auxocast Částice AuxO. počkal si na mě 
počtu advzrete Adv zřetele.
 
pod  advvymez Vymezení Adv.  
advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. kousek pod jezem   
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
podala  corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. # Jana zvedla a podala Olze knížku. 
podařilo  sbinfini Subjekt vyjádřený infinitivem. 
podat  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. 
podejte  exdpazac Zachycení ExD_Pa. Marečku, podejte mi tužku 
podél  advvymez Vymezení Adv. 
podívat  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Lze se podívat.  
advucelu Adv účelu.
podivná advczasu Adv času.
podle  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. roku 1582 podle juliánského kalendáře  
advprost Adv prostředku. 
advpodmi Adv podmínky.
podmínkách auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. rostou naprosto nezávisle na podmínkách 
podmínkám  advvymez Vymezení Adv.  
advprost Adv prostředku. 
auxzvice Víceslovná zdůraznění. řešení více než vyhovuje podmínkám 
podmínky  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. 
podnájemníky advzrete Adv zřetele.
podněcoval advucelu Adv účelu.
podobal advzrete Adv zřetele.
podobné  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem. je to podobné 
podobně  auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů. 
podporuje  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. stát i nadále podporuje bydlení 
podrbal  prreczac Zachycení přímé řeči. ''Karel,'' podrbal se, ''nepřišel'' 
podstatě advzrete Adv zřetele.
podstatou  predpaza Zachycení Pred_Pa. to je podstatou problému, srov. příklady na začátku 
pohlaví  apzachyc Zachycení aposice. pohlaví: ženské 
pohřeb  exdprbyt Elipsa slovesa být ve slovesně jmenných predikátech. 
pohvizdovat  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. živější z mužů si počali pohvizdovat 
pohybuje  atvprech Doplněk vyjádřený přechodníkem. vzdálil se, těžce pohybuje nohama 
pochází  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
pochybovač  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
pojišťovně  atrkombi Kombinované funkce. mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme  
objkombi Kombinované funkce. mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme 
pokládám  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
pokleslým  auxgpzav Závorkovací interpunkce. prolínání ''velmi vznešeného s pokleslým'' 
poklonu  pazachyc Zachycení parentese. složil jí (na chodbě) poklonu 
pokoj  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém.  
advmiiry Adv míry.
pokory advpodmi Adv podmínky.
pokousali advmiiry Adv míry.
pokud  advvedve Adverbiale vyjádřené vedlejší větou. pokud budu živ, nepůjdu tam  
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
pole  cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme pole, lesy, budovy aj. jmenujme pole, lesy, budovy et cetera jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále jmenujme pole, lesy, budovy a jiné # Jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále až do úplného vyčerpání. 
polil toodkazo Odkazovací to. místo pivem ho polil mlékem 
politický  auxyjako Spojka jako uvozující doplněk nebo předmět. jakožto politický činitel prosadil kampaň 
politiky  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
položil advucelu Adv účelu.
Polsko  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
pomalá  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem. 
pomalu  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. štve mě, jak to jde pomalu 
poměru exdnepom Zachycení určení poměru. ředíme v poměru osm ku třem  
sousloza Zachycení sousloví. ředíme v poměru osm ku třem 
poměrů  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. pacient byl znalý poměrů 
pomoc advucelu Adv účelu.
pomůže advmiiry Adv míry.
ponejvíce  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
poněvadž  auxcvyme Vymezení AuxC. 
covedlve Koordinované vedlejší věty. šel, protože a poněvadž chtěl 
poplach advucelu Adv účelu.
popukání  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv. 
poradí advdusle Adv důsledku.
poraženo  atvzamen Zaměnitelnost doplňku. vojsko poraženo ustoupilo rychle ke Skalici 
porcelánu  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
porodem  advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. měsíc před porodem  
poručík  auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. voják, ačkoli jen poručík, zmizel  
porušení  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
pořádek  prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku.  
exdnespo Elipsa spony u některých slovesně jmenných přísudků. 
pořadnících  atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. 
positivně  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
poslali advucelu Adv účelu.
poslední  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. poslední ťuhýk z těch, kteří přežili  
advczasu Adv času.
poslouchá  advucelu Adv účelu. 
prreczac Zachycení přímé řeči. # ''Že je kluk na půdě?'' poslouchá. 
pospěšme advucelu Adv účelu.
pospíšil  auxtcast Částice AuxT. Franta si pospíšil k lékaři 
postavením  apzachyc Zachycení aposice. zabývali se postavením UK (University Karlovy) 
postavy  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
poté  auxcnapo Napojení vedlejších vět. otevřeli poté, co vstali  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. otevřeli poté, co vstali 
potéco auxcvyme Vymezení AuxC.
potěšení  atrinfin Přívlastek neshodný vyjádřený infinitivem. 
potichu  auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. 
potkala  toodkazo Odkazovací to. mluvila s tím, koho potkala 
potloukla advpripu Adv přípustky.
Potřebuji  auxkbezn Běžné věty. # Petr tenkrát řekl (vzpomínáte?) ''Potřebuji počítač.'' 
potulku advprici Adv příčiny.
potvrdit  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. 
potvrzení advpodmi Adv podmínky.
Poupě  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. 
poušť  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. tak smutně vypadá jen poušť 
poušti  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. tyto kaktusy rostou jen v poušti 
pouze  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. svetr je pouze zelený 
pověrám  auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. důvěřuje magii, mystice a jiným pověrám 
pověsil  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
povinnost  atrinfin Přívlastek neshodný vyjádřený infinitivem. 
povoláním advzrete Adv zřetele.
povstal  auxcnapo Napojení vedlejších vět. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál  
toodkazo Odkazovací to. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál 
povstává  atvzamen Zaměnitelnost doplňku. doktor povstává rozrušený 
pozbyl  atvadjsl Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve složeném tvaru. rudý vínem pozbyl rovnováhy 
pozdě  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv.  
sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem. ta moje chodí pozdě 
později  advvymez Vymezení Adv.  
predpaza Zachycení Pred_Pa. později - musím se přiznat - jsem se styděl 
Později  cozachyc Zachycení koordinace. # Později utekl z vězení a opustil republiku. 
pozdravuji  exdnevet Elipsa celé řídící věty. # Že je pozdravuji. 
poznat  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Nemohla poznat, kdo to byl. 
pozorně advucelu Adv účelu.
pozvracen objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu. byl pozvracen opilcem 
požárem advzpuso Adv způsobu.
 
pracoval  advhratr Hranice Adv a Atr. pracoval v Bosně u moře 
pracovat  objinfin Vyjádření objektu infinitivem. 
Pracuje  auxkbezn Běžné věty. # Pracuje. 
pracuji  uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. pracuji tak, jak to umím 
Praha  auxknadp Nadpisy a šifry. Praha (jxk)- President navštívil metropoli.  
adresyza Zachycení adresy. kontakt: Firma Vyšinka, Kubelíkova 9, 13000 Praha 3, tel 6231012  
biblzach Zachycení bibliografických údajů. Pán prstenů, JRR Tolkien, Mladá fronta, Praha 1990 
Prahy  advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. 8 mil do Prahy  
pralesa  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. rostou právě uprostřed pralesa 
prapor  auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. stanovil symboly, a to znak a prapor  
apzachyc Zachycení aposice. stanovil symboly, a to znak a prapor 
práskání  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu.  
atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. 
pravda  prslslos Problém subjektu a objektu u složeného přísudku. pravda se může chápat různě  
advpripu Adv přípustky.
pravdě  advinfin Adverbiale vyjádřené infinitivem. po pravdě řečeno, neumím to  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). hovořili o ní spíše jako o modelu než jako o konečné pravdě  
pravděpodobně  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
pravdu  prslslos Problém subjektu a objektu u složeného přísudku. pravdu se může chápat různě 
práva  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. 
právem  advprost Adv prostředku. 
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
právě  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. rostou právě uprostřed pralesa 
Praze  advhratr Hranice Adv a Atr. bydlela na Vyšehradě v Praze  
atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze  
exdprdop Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze 
President  auxknadp Nadpisy a šifry. Praha (jxk)- President navštívil metropoli. 
presidentské  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
presidium  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
pro  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém.  
advzrete Adv zřetele. 
advprici Adv příčiny. 
advucelu Adv účelu. 
exdnepre Elipsa substantiva po předložce. jsem pro 
problém  advvymez Vymezení Adv. narazit na problém  
problému  auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. mluvili o zajímavém, i když důležitém problému  
predpaza Zachycení Pred_Pa. to je podstatou problému, srov. příklady na začátku 
procent cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. zvítězil se stem procent hlasů 
procenta  cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. 2 celé a 5 desetin procenta zemřelo 5 celých 2 desetiny procenta zemřelo 5 celých 5 procenta zemřelo 2,2 procenta zemřelo 2.5 procenta zemřelo 
procitnutí advmiiry Adv míry.
proč  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou.  
advprici Adv příčiny. 
auxkbezn Běžné věty. # Přišel. (Ale proč!?)  
auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku  
predpaza Zachycení Pred_Pa.  
exdpazac Zachycení ExD_Pa. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku 
prodá  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
produkt  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
profláká  advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. ty dva roky do dosažení zletilosti profláká  
prohlédneme advpodmi Adv podmínky.
prohrál advzpuso Adv způsobu.
prohráli auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.
procházkou advzpuso Adv způsobu.
projevili  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
prolínání  auxgpzav Závorkovací interpunkce. prolínání ''velmi vznešeného s pokleslým'' 
promiň advpodmi Adv podmínky.
prosadil  auxyjako Spojka jako uvozující doplněk nebo předmět. jakožto politický činitel prosadil kampaň 
prosím  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
prospěch advucelu Adv účelu.
prosperuje  auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. Homolka: nové oddělení prosperuje. 
prostě  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
prostory  pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. # Letohrádek je letos rozšířen o nové prostory. 
prošel  advprsou Adverbiale vyjádřené příslovečným souslovím. prošel jsem Žižkov křížem krážem  
sousloza Zachycení sousloví. prošel jsem Žižkov křížem krážem 
prošli advmista Adv místa. 
proti  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě.  
advmista Adv místa.  
advzpuso Adv způsobu.
proto  auxcnapo Napojení vedlejších vět. nadával proto, že dlouho spali  
auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.  
cozaspoj Koordinační spojky.  
cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy. # Vyhnali ho, ale proto se nemusíš zlobit.  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. nadával proto, že dlouho spali 
protože  advprici Adv příčiny. 
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. chytrý, protože nadaný chlapec  
exdnevet Elipsa celé řídící věty.  
covedlve Koordinované vedlejší věty. šel, protože a poněvadž chtěl 
proudem advmiiry Adv míry.
provedena advpodmi Adv podmínky.
prsou  predrozv Rozvíjení přísudku. # Odlehlo mu na prsou. 
prstenů  biblzach Zachycení bibliografických údajů. Pán prstenů, JRR Tolkien, Mladá fronta, Praha 1990 
prsty advzpuso Adv způsobu.
pršet  prslslst Struktura slovesného přísudku složeného. # Včera mělo pršet. 
prší  advpripu Adv přípustky. 
auxocast Částice AuxO. 
Prší  prreczac Zachycení přímé řeči. # Řeklo se: ''Prší.'' 
průkazka  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
první  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. zprávy jsou aspoň v první versi 
prý  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
Prý  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. # Prý nikdo nepřišel. 
pryč  cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy. # Šel sice pryč, ale darebákem zůstane. 
přáno  predsloz Složené slovesné tvary. 
přátelé  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. přátelé se vracívají každý zvlášť  
doprovza Zachycení doprovodu. zpívali přátelé Rus s Němcem 
přátelství advmista Adv místa. 
přece  advpripu Adv přípustky. 
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
cozaspoj Koordinační spojky.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. udělal to, přece jen, dobře 
Přece  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. # Přece jen to uhnilo ! 
přečtené  atradjek Přívlastek shodný vyjádřený přídavným jménem. 
před  advvymez Vymezení Adv. těsně před Vánocemi  
advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. měsíc před porodem   
auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku  
exdpazac Zachycení ExD_Pa. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku 
předčasné  atvvymez Vymezení doplňku. 
předem  exdneaad Elipsa adjektiva mezi substantivem a adverbiem. platby předem 
především  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
copredpa Koordinované předložkové pády. šel především do, ale i z lesa  
covedlve Koordinované vedlejší věty. šel, především protože, ale i poněvadž chtěl 
předělat  objzpris Objekt typu původ a výsledek. 
přednášku  cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. 
předpis advzrete Adv zřetele.
předpokládaná  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
předseda  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. Honza mluvil jako předseda 
předsedkyní  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
předsedovi  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. předsedovi se sedí dobře 
představa  atvtrans Doplněk u transformovaného predikátu. představa muže, jak umírá, byla otřesná 
představme  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. představme si všechny skvrny odstraněny 
předúnorového  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
přechod  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. přechod z obrany do útoku  
auxpzach Zachycení předložek. přechod z obrany do útoku 
překážky  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. 
Přemysl  auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. # Foto: Přemysl Toníček 
přemýšlel  toodkazo Odkazovací to. čím déle přemýšlel, tím méně věděl 
přepady advzrete Adv zřetele.
přeplněný advmiiry Adv míry.
přes  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem.  
advpripu Adv přípustky.
přesně auxzvyme Vymezení AuxZ. 
přesto  auxcnapo Napojení vedlejších vět. nadával přesto, že otevřeli  
auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.  
cozaspoj Koordinační spojky.  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. nadával přesto, že otevřeli 
přestože auxcvyme Vymezení AuxC.
přesvědčivě  sbneoheb Subjekt vyjádřený slovem neohebným. 
převážila  cozajedn Jednočlenná větná koordinace. # Avšak převážila tendence jiná. 
přežili  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. poslední ťuhýk z těch, kteří přežili 
přežít advprost Adv prostředku.
přežívají corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. lidé ovdoví, ztratí partnera a přežívají opuštěni 
 
při advpodmi Adv podmínky. 
advpripu Adv přípustky.
přiběhl  atvzaves atvzaves Zavěšení doplňku. přiběhl bos 
příbuzná advzrete Adv zřetele.
přibylo  sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným. 
přičemž  cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. 
přidal  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. 
přidělili  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů.  
takovyod Odkazovací takový. vedoucího nám přidělili takového jaký se jim hodil 
přicházel  atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním. 
přijala  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. 
přijde advprici Adv příčiny.
Přijde  auxgpzav Závorkovací interpunkce. # Přijde a hned: ''Kde je večeře?''  
prreczac Zachycení přímé řeči. # Přijde a hned: ''Kde je večeře?'' 
přijedu  uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. přijedu tehdy, až to dopíšu 
přijel  advhratr Hranice Adv a Atr. přijel na lyžích od souseda  
advczasu Adv času.
přijít  prslslst Struktura slovesného přísudku složeného. # Rána musela přijít.  
prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Nemůže přijít štěstí, kam nevešla láska.  
pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva.  
objinfin Vyjádření objektu infinitivem. # Rána musela přijít. 
přijíždějí  copredpa Koordinované předložkové pády. přijíždějí ze Slovenska a z východních zemí 
příklady  predpaza Zachycení Pred_Pa. to je podstatou problému, srov. příklady na začátku 
přiklání  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
přilákat  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Školy chtějí přilákat studenty. 
přílišní  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. jen přílišní optimisté vytrvali 
přiměřená  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. veselost sama o sobě je přiměřená 
přímo  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
přinejmenším auxzvyme Vymezení AuxZ. 
přinesla  atrkombi Kombinované funkce. přinesla bednu ze sklepa  
advkombi Kombinované funkce. přinesla bednu ze sklepa  
advhratr Hranice Adv a Atr. přinesla bednu ze sklepa  
exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování. # Kristýna přinesla růži, Jiří fialky. 
případ  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
připadá  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových.  
auxyjako Spojka jako uvozující doplněk nebo předmět. připadá mi to jako neskutečné 
případy  auxgpzav Závorkovací interpunkce. ''mezní'' případy 
připojení  exdtypye Typy elips. připojení jedné obce k druhé 
přísahala advprost Adv prostředku.
příslušníkem advpodmi Adv podmínky.
přispěchal advucelu Adv účelu.
příspěvek  advvymez Vymezení Adv. 
přistoupit  advvymez Vymezení Adv. 
přístupný  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. byl přístupný kompromisům 
přišel  atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním. neotrkaný přišel Franta na Žižkov 
Přišel  auxkbezn Běžné věty. # Přišel. (Ale proč!?)  
covymeze Vymezení koordinace. # Přišel sám a hned. 
přišli  sbgenpri Subjekt vyjádřený genitivem od původu přivlastňovacím. přišli k nám důchodních  
advzpuso Adv způsobu. 
atvzaves Zavěšení doplňku. my jsme přišli rádi  
auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. přišli pouze dva  
auxypodr Složené podřadicí spojky. 
přišlo  predpaza Zachycení Pred_Pa.  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. 
přitažlivě  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
přítele  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako.  
covedlve Koordinované vedlejší věty. slíbil, že knihu koupí a že přítele navštíví 
přiznat  predpaza Zachycení Pred_Pa. později - musím se přiznat - jsem se styděl 
příznivců  advvymez Vymezení Adv. 
psa  cozavice Vícenásobná koordinace. ptali se na mámu, tátu, psa a včerejší počasí 
pst  sbneoheb Subjekt vyjádřený slovem neohebným. 
ptali  cozavice Vícenásobná koordinace. ptali se na mámu, tátu, psa a včerejší počasí 
půdě  prreczac Zachycení přímé řeči. # ''Že je kluk na půdě?'' poslouchá. 
půjdeme advzpuso Adv způsobu.
půjdeš  atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným. 
půjdou  sbvvspoj sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. 
půjdu  sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem. 
půl  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem.  
advmiiry Adv míry.
půlnoci auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
působí  copredpa Koordinované předložkové pády. působí v Gaze a Jerichu 
puška  exdprbyt Elipsa slovesa být ve slovesně jmenných predikátech. 

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]