ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

CH.<   =I=.   >J.
 
i  sbadjekt Subjekt vyjádřený přídavným jménem.  
advzpuso Adv způsobu. 
advpripu Adv přípustky. 
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil  
auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. mluvili o zajímavém, i když důležitém problému  
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. stát i nadále podporuje bydlení  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.  
auxypodr Složené podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil  
cozaspoj Koordinační spojky.  
copredpa Koordinované předložkové pády. šel do i z lesa  
covedlve Koordinované vedlejší věty. šel, především protože, ale i poněvadž chtěl  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). ochutnal Budvar, Plzeň i Kozla stejně jako Krušovice  
idea  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
idealistické  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
ignoranta  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. označil jej jako ignoranta 
ignorantství  cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. # Je označována za kubismus, což je ignorantství. 
individuích  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. mluví o krystalech jako o individuích 
intrik  advvymez Vymezení Adv. 
Ir  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. Kim Ir-Sen 
ironie advmiiry Adv míry.
Ivan  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
 
I.<   =J=.   >K.
 
  auxsposi Posice kořene stromu. # Já o voze, ty o koze.  
exdprpri Elipsa predikátu v příslovích a rčeních. # Já o voze, ty o koze. 
  pnominst Vyjádření Pnom substantivem shodným v instrumentálu.  
exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. # Bať, největší frajer jsem tady já.  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
jablek  sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným.  
sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. 
jak  prslslos Problém subjektu a objektu u složeného přísudku. dá se vytušit, jak litují  
sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. dá se vytušit, jak litují  
advzpuso Adv způsobu. 
advmiiry Adv míry. 
atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou.  
atvkrite Kritéria pro určení doplňku. fotografoval tě, jak sedíš  
atvtrans Doplněk u transformovaného predikátu. představa muže, jak umírá, byla otřesná  
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxcvyme Vymezení AuxC. cítila, jak na ni jdou mdloby  
auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.  
cozaspoj Koordinační spojky.  
predpaza Zachycení Pred_Pa.  
exdpazac Zachycení ExD_Pa. ráda, bože, jak by ne, ležím  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa.  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. pracuji tak, jak to umím 
jakkoli auxcvyme Vymezení AuxC.
jakkoliv auxcvyme Vymezení AuxC.
jakmile auxcvyme Vymezení AuxC.
jako  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem.  
atrjakou Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem uvozeným spojkou jako. docílil toho formulacemi jako kulatý čtverec  
atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou.  
pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv.  
objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. označil jej jako ignoranta  
advjakne Adverbiale vyjádřené členem či klausí se spojkami jak(o), než(li). Bohouš je zdravý jako rychlý  
advmiiry Adv míry. 
atvkrite Kritéria pro určení doplňku. Honza mluvil jako předseda  
atvtrans Doplněk u transformovaného predikátu. houslista, neznámý jako malíř, trpí  
atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. mluví o krystalech jako o individuích  
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxyjako Spojka jako uvozující doplněk nebo předmět. odmítl nabídku jako málo atraktivní  
auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. 
exdprjak Elipsa predikátu v klausích uvozených spojkami jak(o), než(li). Bohouš je zdravý jako ryba  
apzachyc Zachycení aposice. 
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr.  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). vypadá, jako vypadal včera vypadá stejně, jako vypadal včera vypadá, jako by zhubl vypadá, jako kdyby zhubl viděl motýla, který byl takový, jako by zářil viděl motýla, který jako by zářil koupili jsme stejný dům jako Karel dělala kotrmelce, jako když byla málá ochutnal Budvar, Plzeň i Kozla stejně jako Krušovice udělal to úplně stejně tak rychle jako Tonda udělal to stejně rychle jako Tonda udělal to stejně tak jako Tonda udělal to rychle jako Tonda udělal to stejně jako Tonda udělal to jako Tonda hovořili o ní spíše jako o modelu než jako o konečné pravdě 
jakoby  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
jakožto  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako.  
auxyjako Spojka jako uvozující doplněk nebo předmět. jakožto politický činitel prosadil kampaň 
jaký  takovyod Odkazovací takový. vedoucího nám přidělili takového jaký se jim hodil 
jakživa  atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. 
jámu  objakusa Vyjádření objektu substantivem v akusativu. 
Jan  atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. Jan vstoupil hlavu skloněnou  
exdprdop Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách. Jan vstoupil hlavu skloněnou  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
Jana  corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. # Jana zvedla a podala Olze knížku. 
jasně auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
jazykem advzrete Adv zřetele.
jazyku  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. vyučování jazyku 
jde  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. štve mě, jak to jde pomalu  
advpodmi Adv podmínky.
jděte  auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). jděte všichni do ... 
jdou  sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. v kinech se hrálo ''Cikáni jdou do nebe''  
objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou. cítila, jak na ni jdou mdloby  
advucelu Adv účelu. 
auxcvyme Vymezení AuxC. cítila, jak na ni jdou mdloby 
je  prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku. # Pivo je zdravé.  
pnomnomi Vyjádření Pnom substantivem shodným v nominativu. diamant je drahokam  
pnominst Vyjádření Pnom substantivem shodným v instrumentálu. to je tragedií tohoto národa  
pnomgeni Vyjádření Pnom substantivem neshodným v genitivu. čepice je souseda  
pnomsadj Vyjádření Pnom složeným tvarem adjektiva. Lukáš je zdravý  
pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva. je velmi laskav  
pnominfi Vyjádření Pnom infinitivem. je vidět Sněžka  
pnomzajp Vyjádření Pnom zájmenem přivlastňovacím.  
pnomcisv Vyjádření Pnom číselným výrazem. to je moc  
pnomvedl Vyjádření Pnom vedlejší větou. # Jeho výklad je, že mají hrát.  
pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. # Letohrádek je letos rozšířen o nové prostory.  
pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv.  
sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem. je to podobné  
sbinfini Subjekt vyjádřený infinitivem. jíst je obřad  
sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
sbdative Subjekt vyjádřený dativem.  
atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. o Letnou je teď malý zájem  
objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. je zdraví škodlivý  
advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. do Prahy je odtud 8 mil   
advinfin Adverbiale vyjádřené infinitivem. on je mírně řečeno trouba  
advjakne Adverbiale vyjádřené členem či klausí se spojkami jak(o), než(li). Bohouš je zdravý jako rychlý  
advmista Adv místa.  
advmiiry Adv míry. 
advzrete Adv zřetele. 
advprici Adv příčiny. 
advucelu Adv účelu. 
advpodmi Adv podmínky. 
advpripu Adv přípustky. 
atvzamen Zaměnitelnost doplňku. pivo je dobré studené  
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. veselost sama o sobě je přiměřená  
auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou.  
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. svetr je pouze zelený  
auxocast Částice AuxO. co je to filosofie  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. 
auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. stav je 5:1  
auxgpzav Závorkovací interpunkce. # Přijde a hned: ''Kde je večeře?''  
exdprjak Elipsa predikátu v klausích uvozených spojkami jak(o), než(li). Bohouš je zdravý jako ryba  
exdnevet Elipsa celé řídící věty. # Že je pozdravuji.  
cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. # Je označována za kubismus, což je ignorantství.  
apzachyc Zachycení aposice. 
predpaza Zachycení Pred_Pa. až umřete - ať je to co nejpozději -, bude po radosti  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa.  
prreczac Zachycení přímé řeči. # ''Že je kluk na půdě?'' poslouchá.  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr.  
toodkazo Odkazovací to. je to tím, že trucuje  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. je to tak, že nespím  
takovyod Odkazovací takový. on je vedoucí takový, že jim závidíme  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
Je  pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. je vidět Sněžka  
cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. # Je označována za kubismus, což je ignorantství. 
jeden  exdnejed Elipsa počítaných jednotek. setrval jeden z řezníků 
jedenáct  exdnejed Elipsa počítaných jednotek. odbilo jedenáct 
jedenkrát  advpcopa Časové určení opakování. jedenkrát ob dva týdny 
jediného  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. 
jediném atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. mluví o vývoji jako o jediném správném 
jedině auxzvyme Vymezení AuxZ. 
jediný  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. Čech se vydal sám jediný na Říp  
atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. chápe vývoj jako jediný správný 
jedli  cozavice Vícenásobná koordinace. Karel a Bohouš a Venca jedli 
jedna  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. vesta mi stačí jedna  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. studenti byli tři 
jednak  auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.  
cozaspoj Koordinační spojky. 
jednali  adresyza Zachycení adresy. jednali jsme s a. s. Filutou a firmou Vyšinka  
auxpnepr Nepravé předložky. jednali ohledně dědictví 
jedné  exdnepom Zachycení určení poměru. vsadím se sto ku jedné  
exdtypye Typy elips. připojení jedné obce k druhé 
jednotka  atvadjsl Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve složeném tvaru. 
jednou  advpcopa Časové určení opakování. každý měsíc jen jednou 
jednoznačně  pazachyc Zachycení parentese. souhlasila - po chvíli váhání jednoznačně - s návrhem 
jeho  pnomsadj Vyjádření Pnom složeným tvarem adjektiva.  
sbadjekt Subjekt vyjádřený přídavným jménem. jeho blízcí žijí  
sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem.  
sbneoheb Subjekt vyjádřený slovem neohebným.  
paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
Jeho  pnomvedl Vyjádření Pnom vedlejší větou. # Jeho výklad je, že mají hrát. 
jej  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. označil jej jako ignoranta  
advzpuso Adv způsobu.
její  pazachyc Zachycení parentese. její (neobyčejně vyvinutá) ňadra 
jejich  pnomzajp Vyjádření Pnom zájmenem přivlastňovacím. dárek byl jejich  
takovyod Odkazovací takový. jejich vedoucí je takový, že jim závidíme 
jel advzpuso Adv způsobu.
jelikož auxcvyme Vymezení AuxC.
jen  advpcopa Časové určení opakování. každý měsíc jen jednou  
advmista Adv místa.  
advmiiry Adv míry. 
advprost Adv prostředku. 
advucelu Adv účelu. 
advpodmi Adv podmínky. 
atvkrite Kritéria pro určení doplňku.  
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky.  
auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. voják, ačkoli jen poručík, zmizel   
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. tak smutně vypadá jen poušť  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. # Přece jen to uhnilo !  
auxypodr Složené podřadicí spojky.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. udělal to, přece jen, dobře 
jenom auxzvyme Vymezení AuxZ. 
jenže  cozaspoj Koordinační spojky. 
Jerichu  copredpa Koordinované předložkové pády. působí v Gaze a Jerichu 
jest auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. 
apzachyc Zachycení aposice.
jestli advpodmi Adv podmínky. 
auxcvyme Vymezení AuxC.
jestliže auxcvyme Vymezení AuxC.
ještě  advmiiry Adv míry. 
atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru.  
atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. také ji, babičku, malé ještě děvče, mučili  
auxzvyme Vymezení AuxZ. 
jev  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. jev x odpovídá jevu y 
jeví  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
jevu  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. jev x odpovídá jevu y 
jezdil  auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil  
auxypodr Složené podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil 
jezem  advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. kousek pod jezem  
ji  atrinfin Přívlastek neshodný vyjádřený infinitivem.  
atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou.  
objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových.  
advmiiry Adv míry. 
atvprech Doplněk vyjádřený přechodníkem.  
atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. také ji, babičku, malé ještě děvče, mučili 
  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. zbyl jí čas na sebe samu  
pazachyc Zachycení parentese. složil jí (na chodbě) poklonu 
jídlem  objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu. nesmíš plýtvat jídlem 
jídlo  pnomnomi Vyjádření Pnom substantivem shodným v nominativu. 
jich  pnomcisv Vyjádření Pnom číselným výrazem. je jich málo  
jim  predsloz Složené slovesné tvary.  
advpodmi Adv podmínky. 
takovyod Odkazovací takový. on je vedoucí takový, že jim závidíme 
jiná  cozajedn Jednočlenná větná koordinace. # Avšak převážila tendence jiná. 
jinak  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv.  
advzrete Adv zřetele. 
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). vypadá jinak, než vypadal včera 
jinde  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
jiné  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme pole, lesy, budovy a jiné  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
jiného  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. 
jiní  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem. 
jiným  auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. důvěřuje magii, mystice a jiným pověrám 
Jirka  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
Jiří  exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování. # Kristýna přinesla růži, Jiří fialky. 
Jiřího  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
jíst  sbinfini Subjekt vyjádřený infinitivem. jíst je obřad 
jistotu advucelu Adv účelu.
jitro advmiiry Adv míry.
jízlivost advmiiry Adv míry.
již auxzvyme Vymezení AuxZ. 
jmenovali  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
jmenovitě auxzvyme Vymezení AuxZ. 
jmenuješ advzpuso Adv způsobu.
jmenujme  cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. jmenujme pole, lesy, budovy aj. jmenujme pole, lesy, budovy et cetera jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále jmenujme pole, lesy, budovy a jiné jmenujme Pepu, Aloise, Antonína a další 
Jmenujme  cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. # Jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále až do úplného vyčerpání. 
JRR biblzach Zachycení bibliografických údajů. Pán prstenů, JRR Tolkien, Mladá fronta, Praha 1990 
jsem  predsloz Složené slovesné tvary.  
advprsou Adverbiale vyjádřené příslovečným souslovím. prošel jsem Žižkov křížem krážem  
advmiiry Adv míry. 
advucelu Adv účelu. 
advpripu Adv přípustky. 
auxocast Částice AuxO. nemohl jsem ti usnout  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
exdprkom Elipsa komponenty složených slovesných tvarů.  
exdnepre Elipsa substantiva po předložce. jsem pro  
exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. # Ne, šel jsem na pivo.  
predpaza Zachycení Pred_Pa. později - musím se přiznat - jsem se styděl  
sousloza Zachycení sousloví. prošel jsem Žižkov křížem krážem 
Jsem  exdnepad Elipsa přísudkového adjektiva. # Jsem na nervy. 
jsi  advmista Adv místa.  
advpripu Adv přípustky. 
atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. 
jsme  atvzaves Zavěšení doplňku. my jsme přišli rádi  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
adresyza Zachycení adresy. jednali jsme s a. s. Filutou a firmou Vyšinka  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). koupili jsme stejný dům jako Karel  
jsou  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv. lidé jsou k smíchu  
atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou.  
advpcjop Časové určení vyjádřené jednotkami s opakováním. dvě partičky mariáše každý měsíc jsou málo  
advmiiry Adv míry. 
advucelu Adv účelu. 
atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou. vidíme věci, jak jsou  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. tak smutně vypadá jen poušť  
exdtypye Typy elips. jsou tři  
predpaza Zachycení Pred_Pa. 
Jsou  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Jsou lidé, kteří nevěří. 
juliánského  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. roku 1582 podle juliánského kalendáře 
JUDr  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
jxk  auxknadp Nadpisy a šifry. Praha (jxk)- President navštívil metropoli. 
 
J.<   =K=.   >L.
 
k  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv. lidé jsou k smíchu  
sbgenpri Subjekt vyjádřený genitivem od původu přivlastňovacím. přišli k nám důchodních  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém.  
atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě.  
advvymez Vymezení Adv.  
advzpuso Adv způsobu. 
advzrete Adv zřetele. 
advucelu Adv účelu. 
auxtcast Částice AuxT. Franta si pospíšil k lékaři  
exdtypye Typy elips. připojení jedné obce k druhé  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
kaktusy  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. tyto kaktusy rostou jen v poušti 
kalendáře  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. roku 1582 podle juliánského kalendáře 
kam  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Nemůže přijít štěstí, kam nevešla láska. 
kamarád  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
kamaráda  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
kamením  prsljmst Struktura slovesně jmenného přísudku. # za hodinu možno házet kamením.  
exdnespo Elipsa spony u některých slovesně jmenných přísudků. # za hodinu možno házet kamením. 
kampaň  auxyjako Spojka jako uvozující doplněk nebo předmět. jakožto politický činitel prosadil kampaň 
kanceláře  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
Karel  predsloz Složené slovesné tvary. # Karel by byl sedával na své židli.  
advzpuso Adv způsobu. 
atvprech Doplněk vyjádřený přechodníkem. Karel pije stoje, leže  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. Karel jen spí  
auxgpzav Závorkovací interpunkce. ''Karel,'' řekl Tonda, ''nepřišel''  
cozavice Vícenásobná koordinace. Karel a Bohouš a Venca jedli  
prreczac Zachycení přímé řeči. ''Karel,'' řekl Tonda, ''nepřišel''  
adresyza Zachycení adresy. číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). koupili jsme stejný dům jako Karel  
Karla  cozachyc Zachycení koordinace. očekávám Tondu, Karla, Frantu... 
Karlovi  advprisl advprisl Adverbiale vyjádřené příslovcem. vyváděli tam všichni o Karlovi nemluvě  
auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka). řekla: ''Tonda Karlovi.'' 
Karlovy  apzachyc Zachycení aposice. zabývali se postavením UK (University Karlovy) 
Kateřina  exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování. 
každém  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem. 
každý  advpcopa Časové určení opakování. sedmkrát každý týden  
advpcjop Časové určení vyjádřené jednotkami s opakováním. dvě partičky mariáše každý měsíc jsou málo  
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. přátelé se vracívají každý zvlášť 
každých  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. od každých dva kusy 
  advvymez Vymezení Adv.  
advmiiry Adv míry.
kde advmista Adv místa.  
advpodmi Adv podmínky.
Kde  auxgpzav Závorkovací interpunkce. # Přijde a hned: ''Kde je večeře?''  
prreczac Zachycení přímé řeči. # Přijde a hned: ''Kde je večeře?'' 
Kdepak  exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. 
kdežto auxcvyme Vymezení AuxC.
kdo  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Nemohla poznat, kdo to byl.  
sbvvvzta Subjekt vyjádřený vedlejší větou se vztažným zájmenem. kdo se bojí, nesmí do lesa 
kdy  predzave Zavěšení přísudku. nevěděl, kdy usne  
objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou. nevěděla, kdy zmizí  
auxcvyme Vymezení AuxC. nevěděla, kdy zmizí 
kdyby  advpodmi Adv podmínky. 
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypodr Složené podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa.  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). vypadá, jako kdyby zhubl 
Kdyby  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. # Kdyby to byla skutečnost! 
kdykoli auxcvyme Vymezení AuxC.
kdykoliv auxcvyme Vymezení AuxC.
když  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky.  
auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. mluvili o zajímavém, i když důležitém problému  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. vycházím z domu, pouze když je hezky  
advczasu Adv času. 
advpripu Adv přípustky. 
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxypodr Složené podřadicí spojky.  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). dělala kotrmelce, jako když byla málá  
ke  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem.  
advmiiry Adv míry. 
atvzamen Zaměnitelnost doplňku. vojsko poraženo ustoupilo rychle ke Skalici 
kila advmiiry Adv míry.
kilometry  advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. dva kilometry od řeky  
Kim  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. Kim Ir-Sen 
kinech  sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. v kinech se hrálo ''Cikáni jdou do nebe'' 
klady  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
Klánovicích  apzachyc Zachycení aposice. Mirek, v Klánovicích výčepní, nyní mistr 
Klaun  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
klesaly advprici Adv příčiny.
klíč  atrnepro atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. 
klid advucelu Adv účelu.
klidného  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. 
Klos  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. baronka von Klos 
Klosová  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. baronka von Klosová 
kluk  prreczac Zachycení přímé řeči. # ''Že je kluk na půdě?'' poslouchá. 
klusu advucelu Adv účelu.
knih advdedic Adv dědictví.
knihu  auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. darovali knihu, a sice kupodivu Brňanům  
covedlve Koordinované vedlejší věty. slíbil, že knihu koupí a že přítele navštíví  
cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. nesla knihu Quo vadis?  
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. darovali knihu, a sice kupodivu Brňanům 
knize  sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. 
knížku  corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. # Jana zvedla a podala Olze knížku. 
koho  toodkazo Odkazovací to. mluvila s tím, koho potkala 
Koktana  apvymeze Vymezení aposice. 
kolečko auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře  
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
kolem  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem.  
advmista Adv místa. 
kolik  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. 
kolikrát  advpcopa Časové určení opakování. kolikrát ročně 
Kolína  exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování. 
Kominík  predzave Zavěšení přísudku. # Kominík vymetá komíny. 
komíny  predzave Zavěšení přísudku. # Kominík vymetá komíny. 
komora  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. 
kompromisu  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
kompromisům  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. byl přístupný kompromisům 
konce  objinfin Vyjádření objektu infinitivem. 
končíme  auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka). řekla: ''zítra tady končíme.'' 
Konečná  slozzach Zachycení složených českých jmen. Anežka Bramborová - Konečná 
konečné  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). hovořili o ní spíše jako o modelu než jako o konečné pravdě  
koně advprost Adv prostředku.
koníčkem  exdpazac Zachycení ExD_Pa. šachy, ty bývaly mým koníčkem 
konkurence  predpaza Zachycení Pred_Pa.  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
kontakt  adresyza Zachycení adresy. kontakt: Firma Vyšinka, Kubelíkova 9, 13000 Praha 3, tel 6231012 
kontrola advpodmi Adv podmínky.
Kopidlna  exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování. 
kořeny advzpuso Adv způsobu.
 
Kostelec  advhratr Hranice Adv a Atr. Kostelec nad Černými Lesy 
kosti  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
košťata advmiiry Adv míry.
kotníčkové  atvadjsl Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve složeném tvaru. 
kotrmelce  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). dělala kotrmelce, jako když byla málá  
kouká  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
koupelně auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře  
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
koupí  covedlve Koordinované vedlejší věty. slíbil, že knihu koupí a že přítele navštíví 
koupil  auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku  
exdpazac Zachycení ExD_Pa. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku 
koupili  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). koupili jsme stejný dům jako Karel  
koupíme  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
kouří  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem. 
kouřit  predcijm Přísudek čistě jmenný v dvoučlenných větách. 
kousek  advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. kousek pod jezem  
koze  auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil  
auxypodr Složené podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil  
auxsposi Posice kořene stromu. # Já o voze, ty o koze.  
exdprpri Elipsa predikátu v příslovích a rčeních. # Já o voze, ty o koze. 
Kozla  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). ochutnal Budvar, Plzeň i Kozla stejně jako Krušovice  
kráčel advmiiry Adv míry.
krajíc  atrkombi Kombinované funkce. krajíc chleba s máslem  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. krajíc chleba s máslem 
krajích  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
krajinou  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. 
král  atvsubne Doplněk vyjádřený podstatným jménem neshodným.  
paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
králík  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
královnin  atradjek Přívlastek shodný vyjádřený přídavným jménem. 
krasavice  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
Krásná  exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. 
krásnější advmiiry Adv míry.
krážem  advprsou Adverbiale vyjádřené příslovečným souslovím. prošel jsem Žižkov křížem krážem  
sousloza Zachycení sousloví. prošel jsem Žižkov křížem krážem 
krb advucelu Adv účelu.
krev  atrinfin Přívlastek neshodný vyjádřený infinitivem. snaha opatřit si krev  
advmiiry Adv míry.
Kristýna  exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování. # Kristýna přinesla růži, Jiří fialky. 
krok  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
kromě advzpuso Adv způsobu. 
advmiiry Adv míry.
kroupa advmiiry Adv míry.
Krušovice  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). ochutnal Budvar, Plzeň i Kozla stejně jako Krušovice  
krystalech  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. mluví o krystalech jako o individuích 
kryt  atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním. 
křeslo  advjakne Adverbiale vyjádřené členem či klausí se spojkami jak(o), než(li). zavěsil to níž než nad křeslo 
křesťanů  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. dva tisíce křesťanů souhlasí 
křičela  auxpnepr Nepravé předložky. křičela bez ohledu na denní dobu 
křídlo  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. 
kříž advprost Adv prostředku.
křížem  advprsou Adverbiale vyjádřené příslovečným souslovím. prošel jsem Žižkov křížem krážem  
sousloza Zachycení sousloví. prošel jsem Žižkov křížem krážem 
který  predzave Zavěšení přísudku. nevěděl, který nadešel den  
sbvzzajm Subjekt vyjádřený vztažným zájmenem. člověk, který nejí, zemře  
atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. muž, který spí  
auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. dům, který pláče  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa.  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). viděl motýla, který byl takový, jako by zářil 
kteří  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Jsou lidé, kteří nevěří.  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. poslední ťuhýk z těch, kteří přežili 
ku exdnepom Zachycení určení poměru. ředíme v poměru osm ku třem  
sousloza Zachycení sousloví. ředíme v poměru osm ku třem 
Kubelíkova  adresyza Zachycení adresy. kontakt: Firma Vyšinka, Kubelíkova 9, 13000 Praha 3, tel 6231012 
Kubelíkově  adresyza Zachycení adresy. číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově 
kubismus  cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. # Je označována za kubismus, což je ignorantství. 
kufry  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. 
kuchyní  advsubst Adverbiale vyjádřené substantivem. Aloisie pobíhala kuchyní 
kuchyň  atrjakou Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem uvozeným spojkou jako. kuchyň jako dlaň 
kulatý  atrjakou Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem uvozeným spojkou jako. docílil toho formulacemi jako kulatý čtverec 
kulhavý  paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
kupodivu  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. darovali knihu, a sice kupodivu Brňanům  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa.  
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. darovali knihu, a sice kupodivu Brňanům 
kusy  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. od každých dva kusy 
kvalitně  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
kvalitní  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
květině  objakusa Vyjádření objektu substantivem v akusativu. dostala po květině  
objprepa Vyjádření objektu substantivem v pádě předložkovém. dostala po květině 
května  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. 23. května roku 1993 
kymácím advmiiry Adv míry.

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]