ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky2]

Ž.<   =Čísla=.   >Uvozovky.
 
0  exdnepom Zachycení určení poměru. Viktorka vyhrála 3:0  
cozadvoj Koordinace dvojtečkou. Viktorka vyhrála 3:0 
1  auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. stav je 5:1  
cislarit Zachycení aritmetických výrazů. # 1 + 2 = 9 - 6. 
2  cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. 2 celé a 5 desetin procenta zemřelo  
cislarit Zachycení aritmetických výrazů. # 1 + 2 = 9 - 6. 
2.5  cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. 2.5 procenta zemřelo 
3  exdnepom Zachycení určení poměru. Viktorka vyhrála 3:0  
cozadvoj Koordinace dvojtečkou. Viktorka vyhrála 3:0  
adresyza Zachycení adresy. číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově 
4  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. zpráchnivěl v úterý ve 4 hodiny místního času  
auxgzkra Interpunkce za zkratkou (tečka). na str. 4  
auxgrado Interpunkce za řadovou číslovkou (tečka). 4. 12. 1997 
5  advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. 5 minut po odjezdu   
advpcmry Časové určení modifikované určením rychlosti. 5 minut autobusem není žádná velká dálka  
auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. stav je 5:1  
cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. 2 celé a 5 desetin procenta zemřelo  
cislarit Zachycení aritmetických výrazů. výsledek byl w = 5 / 8 
6 cislarit Zachycení aritmetických výrazů. # 1 + 2 = 9 - 6. 
8  advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. 8 mil do Prahy   
cislarit Zachycení aritmetických výrazů. výsledek byl w = 5 / 8  
cislkody Zachycení některých číselných kódů. Čtyřlístek 8/94 
9 adresyza Zachycení adresy. kontakt: Firma Vyšinka, Kubelíkova 9, 13000 Praha 3, tel 6231012  
cislarit Zachycení aritmetických výrazů. # 1 + 2 = 9 - 6. 
10  cozadvoj Koordinace dvojtečkou. zápas začíná v 10:15 
11 advczasu Adv času.
12  auxgrado Interpunkce za řadovou číslovkou (tečka). 4. 12. 1997  
exdneten Ukazovací zájmena ten,ta,to. z těch 12 statečných se tři rozutekli 
13  adresyza Zachycení adresy. Vřed, tel./fax: (069) 23 13 98, l. 260 
14  pnomcisv Vyjádření Pnom číselným výrazem. 
15  exdnejed Elipsa počítaných jednotek. mladíci od 15 do 18  
cozadvoj Koordinace dvojtečkou. zápas začíná v 10:15 
18  exdnejed Elipsa počítaných jednotek. mladíci od 15 do 18 
21  cislkody Zachycení některých číselných kódů. číslo účtu 10006 - 21 - 38 23 45 
23  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. 23. května roku 1993  
adresyza Zachycení adresy. Vřed, tel./fax: (069) 23 13 98, l. 260  
cislkody Zachycení některých číselných kódů. číslo účtu 10006 - 21 - 38 23 45 
26  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. 
30  auxkbezn Běžné věty. # Přišel za 30 min.  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
38  cislkody Zachycení některých číselných kódů. číslo účtu 10006 - 21 - 38 23 45 
45  cislkody Zachycení některých číselných kódů. číslo účtu 10006 - 21 - 38 23 45 
79  atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. zemřel dědeček, stár 79 let 
93  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
94  cislkody Zachycení některých číselných kódů. Čtyřlístek 8/94 
98  adresyza Zachycení adresy. Vřed, tel./fax: (069) 23 13 98, l. 260 
069  adresyza Zachycení adresy. Vřed, tel./fax: (069) 23 13 98, l. 260 
100 advmiiry Adv míry.
128  cislkody Zachycení některých číselných kódů. zákon 356/1994-128 sbírky 
185  advpcjop Časové určení vyjádřené jednotkami s opakováním. 185 minut týdně ti nic neudělá 
260  adresyza Zachycení adresy. Vřed, tel./fax: (069) 23 13 98, l. 260 
356  cislkody Zachycení některých číselných kódů. zákon 356/1994-128 sbírky 
1000  advvymez Vymezení Adv. 
1582  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. roku 1582 podle juliánského kalendáře 
1918 advczasu Adv času.
1990  biblzach Zachycení bibliografických údajů. Pán prstenů, JRR Tolkien, Mladá fronta, Praha 1990 
1993  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. 23. května roku 1993 
1994  cislkody Zachycení některých číselných kódů. zákon 356/1994-128 sbírky 
1997  auxgrado Interpunkce za řadovou číslovkou (tečka). 4. 12. 1997 
1998  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. v létě v roce 1998 
10006  cislkody Zachycení některých číselných kódů. číslo účtu 10006 - 21 - 38 23 45 
13000  adresyza Zachycení adresy. kontakt: Firma Vyšinka, Kubelíkova 9, 13000 Praha 3, tel 6231012 
6231012  adresyza Zachycení adresy. kontakt: Firma Vyšinka, Kubelíkova 9, 13000 Praha 3, tel 6231012 
 
Čísla.<   =Uvozovky=.   >Závorky.
 
"  sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. v kinech se hrálo ''Cikáni jdou do nebe''  
atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. na dveřích visel nápis ''Neprodejné''  
auxkbezn Běžné věty. # Byl ''dravcem.''  
auxgpzav Závorkovací interpunkce. ''mezní'' případy prolínání ''velmi vznešeného s pokleslým'' ''Borůvky,'' odpověděla # Přijde a hned: ''Kde je večeře?'' ''Karel,'' řekl Tonda, ''nepřišel''  
auxguvoz Uvozovací interpunkce (dvojtečka). řekla: ''zítra tady končíme.''  
prreczac Zachycení přímé řeči. ''To věřím!'' opáčila Cilka ''Karel,'' řekl Tonda, ''nepřišel'' ''Karel nepřišel,'' řekl Tonda, ''neměl čas'' # Řeklo se: ''Prší.'' ''Borůvky,'' odpověděla # Tonda se podrbal: ''Karel zase nepřišel.'' # ''Že je kluk na půdě?'' poslouchá. # Přijde a hned: ''Kde je večeře?'' ''Karel,'' podrbal se, ''nepřišel''  
cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. řekl: ''Čo bolo, to bolo.'' 
 
Uvozovky.<   =Závorky=.   >Pomlčka.
 
(  auxkbezn Běžné věty. # Přišel. (Ale proč!?)  
auxknadp Nadpisy a šifry. Praha (jxk)- President navštívil metropoli.  
auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. liberální strana (LSNS)  
apzachyc Zachycení aposice. zabývali se postavením UK (University Karlovy)  
pazachyc Zachycení parentese. její (neobyčejně vyvinutá) ňadra  
paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí.  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa. vrátil se (včera) z hospody  
exdpazac Zachycení ExD_Pa. hetriku dosáhl Marek Trval (Viktoria Žižkov)  
adresyza Zachycení adresy. Vřed, tel./fax: (069) 23 13 98, l. 260  
biblzach Zachycení bibliografických údajů. četl Tolkienova Pána prstenů (Mladá fronta, 1990) 
)  auxkbezn Běžné věty. # Přišel. (Ale proč!?)  
auxknadp Nadpisy a šifry. Praha (jxk)- President navštívil metropoli.  
auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. liberální strana (LSNS)  
auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). uzrály a) švestky, b) meruňky  
cozachyc Zachycení koordinace. uzrály a) švestky, b) meruňky  
apzachyc Zachycení aposice. zabývali se postavením UK (University Karlovy)  
pazachyc Zachycení parentese. její (neobyčejně vyvinutá) ňadra  
paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí.  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa. vrátil se (včera) z hospody  
exdpazac Zachycení ExD_Pa. hetriku dosáhl Marek Trval (Viktoria Žižkov)  
adresyza Zachycení adresy. Vřed, tel./fax: (069) 23 13 98, l. 260  
biblzach Zachycení bibliografických údajů. četl Tolkienova Pána prstenů (Mladá fronta, 1990) 
 
Závorky.<   =Pomlčka=.   >Jiné znaky.
 
-  sbvvspoj sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxczali Zachycení spojky li. roste-li obvyklou rychlostí, nezmrzne  
auxknadp Nadpisy a šifry. Praha (jxk)- President navštívil metropoli.  
auxglisp Interpunkce u spojky li (pomlčka). obrátí-li ho  
auxgsloz Interpunkce ve složených jménech. Anna-Marie  
cozasloz Složená slova rozdělená pomlčkou. česko-německé vztahy  
pazachyc Zachycení parentese. souhlasila - po chvíli váhání jednoznačně - s návrhem  
predpaza Zachycení Pred_Pa. později - musím se přiznat - jsem se styděl  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa.  
cislkody Zachycení některých číselných kódů. zákon 356/1994-128 sbírky  
slozzach Zachycení složených českých jmen. Anežka Bramborová - Konečná  
cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. zeptali se Ali-fattah Bukatelam Hasran Hubejního 
 
Pomlčka.<   Jiné znaky=.   >Dvojtečka.
 
*  auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). včera jsem *& byl v té @* naší + - hospůdce 
&  auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). včera jsem *& byl v té @* naší + - hospůdce 
@  auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). včera jsem *& byl v té @* naší + - hospůdce 
+  auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). včera jsem *& byl v té @* naší + - hospůdce  
cislarit Zachycení aritmetických výrazů. # 1 + 2 = 9 - 6. 
-  auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). včera jsem *& byl v té @* naší + - hospůdce  
cislarit Zachycení aritmetických výrazů. # 1 + 2 = 9 - 6. 
= cislarit Zachycení aritmetických výrazů. # 1 + 2 = 9 - 6. 
/  adresyza Zachycení adresy. Vřed, tel./fax: (069) 23 13 98, l. 260  
cislarit Zachycení aritmetických výrazů. výsledek byl w = 5 / 8  
cislkody Zachycení některých číselných kódů. Čtyřlístek 8/94 

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky2]