ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

U.<   =V=.   >W.
 
v  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Byl v nemocnici.  
sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. v kinech se hrálo ''Cikáni jdou do nebe''  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém.  
objzpris Objekt typu původ a výsledek.  
advvymez Vymezení Adv.  
advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. letos v únoru zmizel upadl v sobotu ráno zmrzl v sobotu v šest zpráchnivěl v úterý ve 4 hodiny místního času v létě v roce 1998  
advhratr Hranice Adv a Atr. bydlela na Vyšehradě v Praze  
advzrete Adv zřetele. 
advpodmi Adv podmínky. 
atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru.  
atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze  
auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. tyto kaktusy rostou jen v poušti  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. usedl, a to v rohu  
auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). včera jsem *& byl v té @* naší + - hospůdce  
exdprdop Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách. rodák z Moravy, strávil strýc celý život v Praze  
exdnepom Zachycení určení poměru. ředíme v poměru osm ku třem  
cozadvoj Koordinace dvojtečkou. zápas začíná v 10:15  
copredpa Koordinované předložkové pády. působí v Gaze a Jerichu  
apzachyc Zachycení aposice. Mirek, v Klánovicích výčepní, nyní mistr  
predpaza Zachycení Pred_Pa.  
adresyza Zachycení adresy. číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. studentů v hospodě bylo pět   
sousloza Zachycení sousloví. ředíme v poměru osm ku třem  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než).  
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. usedl, a to v rohu 
vábně advmiiry Adv míry.
vadis  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. # Quo vadis? 
váhání  pazachyc Zachycení parentese. souhlasila - po chvíli váhání jednoznačně - s návrhem 
války  advvymez Vymezení Adv. 
vám advdusle Adv důsledku.
vámi advpodmi Adv podmínky.
Vánocemi  advvymez Vymezení Adv. těsně před Vánocemi 
Vánocích  advpcrel Časové určení relativně k nějaké události. brzy po Vánocích 
varianta  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
Vašek advzpuso Adv způsobu.
vaším advpodmi Adv podmínky.
Vaška  atvinfin Doplněk vyjádřený infinitivem. spatřila Vaška vcházet do dveří 
vážila advmiiry Adv míry.
včera  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. včera večer pil  
advczasu Adv času. 
auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). včera jsem *& byl v té @* naší + - hospůdce  
auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
afunpaza Zachycení <afun>_Pa. vrátil se (včera) z hospody  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). vypadá jinak, než vypadal včera 
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
Včera  prslslst Struktura slovesného přísudku složeného. # Včera mělo pršet. 
včerejší  cozavice Vícenásobná koordinace. ptali se na mámu, tátu, psa a včerejší počasí 
včetně advzpuso Adv způsobu.
ve  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Stát nemůže ve světě dělat ostudu.  
advvymez Vymezení Adv.  
advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. zpráchnivěl v úterý ve 4 hodiny místního času  
advzpuso Adv způsobu. 
advzrete Adv zřetele. 
advucelu Adv účelu. 
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí.  
adresyza Zachycení adresy. číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově  
toodkazo Odkazovací to. místo ve středu chodil ve čtvrtek 
večer  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. včera večer pil 
večera advmiiry Adv míry.
večerem advzrete Adv zřetele.
večeře  auxgpzav Závorkovací interpunkce. # Přijde a hned: ''Kde je večeře?''  
prreczac Zachycení přímé řeči. # Přijde a hned: ''Kde je večeře?'' 
vedle  advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. o metr vedle 
vedou  atrprisl Přívlastek neshodný vyjádřený příslovcem.  
auxzvyme Vymezení AuxZ. 
vedoucí  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů.  
takovyod Odkazovací takový. on je vedoucí takový, že jim závidíme 
vedoucího  takovyod Odkazovací takový. vedoucího nám přidělili takového jaký se jim hodil 
velbloud advzpuso Adv způsobu.
velká  advvymez Vymezení Adv. velmi velká  
advpcmry Časové určení modifikované určením rychlosti. 5 minut autobusem není žádná velká dálka  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
velký  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
velmi  pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva. je velmi laskav  
advvymez Vymezení Adv. velmi velká  
auxgpzav Závorkovací interpunkce. prolínání ''velmi vznešeného s pokleslým''  
corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. velmi těžký a rozměrný fragment 
vem advucelu Adv účelu.
ven  atrprisl Přívlastek neshodný vyjádřený příslovcem. 
Venca  cozavice Vícenásobná koordinace. Karel a Bohouš a Venca jedli 
vepřína  apvymeze Vymezení aposice. 
vepřového cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. tisíc lidí snědl desetinu tuny vepřového masa 
versi  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. zprávy jsou aspoň v první versi 
veselost  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. veselost sama o sobě je přiměřená 
vesta  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. vesta mi stačí jedna  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. studenti byli tři 
vešel  atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním. 
vezmeme  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. 
věci  atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou. vidíme věci, jak jsou 
věděl  toodkazo Odkazovací to. čím déle přemýšlel, tím méně věděl 
vědět  objzpris Objekt typu původ a výsledek. 
vědomí  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. vědomí, že smrt nečeká 
věk  pnomcisv Vyjádření Pnom číselným výrazem. 
věru  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
věřím  prreczac Zachycení přímé řeči. ''To věřím!'' opáčila Cilka 
větné  objakusa Vyjádření objektu substantivem v akusativu. Mirek nenáviděl větné rozbory 
většinou  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
větší  predpaza Zachycení Pred_Pa.  
advmiiry Adv míry. 
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). ztráta větší než miliarda  
vězení  cozachyc Zachycení koordinace. # Později utekl z vězení a opustil republiku. 
vcházet  atvinfin Doplněk vyjádřený infinitivem. spatřila Vaška vcházet do dveří 
víc  cislvice Číslovky typu více. vypiju víc než pět piv  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
více  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzvice Víceslovná zdůraznění. více než tisícihlavý zástup  
auxyzdur Složené zdůrazňovací částice. více než tisícihlavý zástup  
toodkazo Odkazovací to. vrávoral čím dál tím více  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). více piv než tři 
viděl  atvvymez Vymezení doplňku.  
atvkrite Kritéria pro určení doplňku.  
auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. viděl, že spí  
cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. viděl čtyři vrány viděl pět vran viděl třicet čtyři vrány viděl milion čtyři vrány viděl třicet pět vran viděl třicet čtyři vran viděl milion čtyři vran viděl tři sta padesát čtyři milionů šest set tisíc vran viděl tři miliony čtyři sta pět tisíc pět set třicet dvě vrány viděl šest set tisíc vran  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). viděl motýla, který byl takový, jako by zářil 
viděla advpripu Adv přípustky.
vidět  pnominfi Vyjádření Pnom infinitivem. je vidět Sněžka  
pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. je vidět Sněžka  
atrinfin Přívlastek neshodný vyjádřený infinitivem. 
vidíme  atvvedve Doplněk vyjádřený vedlejší větou. vidíme věci, jak jsou  
doprovza Zachycení doprovodu. vidíme Rusy s Němci 
víkend  exdprnes Elipsa predikátu v jednočlenných neslovesných větách. 
Viktoria  exdpazac Zachycení ExD_Pa. hetriku dosáhl Marek Trval (Viktoria Žižkov) 
Viktorka  atrsubst Přívlastek shodný vyjádřený podstatným jménem. Viktorka Žižkov  
exdnepom Zachycení určení poměru. Viktorka vyhrála 3:0  
cozadvoj Koordinace dvojtečkou. Viktorka vyhrála 3:0 
vínečko toodkazo Odkazovací to. místo piva usrkávala vínečko 
vínem  atvadjsl Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve složeném tvaru. rudý vínem pozbyl rovnováhy 
viny  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
visel  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. na dveřích visel nápis ''Neprodejné'' 
vláda  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
cozachyc Zachycení koordinace. vláda minulá nebo současná 
vlakem  advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. blízko za městem  
exdpropa Elipsa predikátu při jeho opakování. 
vlastně  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
vlevo  atrprisl Přívlastek neshodný vyjádřený příslovcem. 
vnitra  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
vnitřní  apodlise Odlišení aposice od jiných vztahů. 
 
voda  auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. voda se, bych tak řekl, umoudřila  
predpaza Zachycení Pred_Pa. voda se, bych tak řekl, umoudřila 
vody  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým.  
sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným. 
voják  auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. voják, ačkoli jen poručík, zmizel  
vojenských advprici Adv příčiny.
vojně  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
vojsko  atvzamen Zaměnitelnost doplňku. vojsko poraženo ustoupilo rychle ke Skalici 
Vojta  advczasu Adv času. 
paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
Vojtěch  objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu. Vojtěch házel míčem 
volná  cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. 
volné  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
volno advpodmi Adv podmínky.
von  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. baronka von Klos 
voze  auxsposi Posice kořene stromu. # Já o voze, ty o koze.  
exdprpri Elipsa predikátu v příslovích a rčeních. # Já o voze, ty o koze. 
vracívají  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. přátelé se vracívají každý zvlášť 
vran cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. viděl pět vran viděl třicet pět vran viděl třicet čtyři vran viděl milion čtyři vran viděl tři sta padesát čtyři milionů šest set tisíc vran viděl šest set tisíc vran 
vrány cislmnoz Zachycení číselného vyjádření množství. viděl čtyři vrány viděl třicet čtyři vrány viděl milion čtyři vrány viděl tři miliony čtyři sta pět tisíc pět set třicet dvě vrány 
vrata  atrjakou Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem uvozeným spojkou jako. 
vrátí  objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou. 
vrátil  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. vrátil se (včera) z hospody 
vrávoral  toodkazo Odkazovací to. vrávoral čím dál tím více 
Vřed  adresyza Zachycení adresy. Vřed, tel./fax: (069) 23 13 98, l. 260 
vsadím exdnepom Zachycení určení poměru. vsadím se sto ku jedné 
vstal  advpcdve Dvě a více časových určení ve větě vedle sebe. včera brzy ráno místního času vstal 
vstali  auxcnapo Napojení vedlejších vět. otevřeli poté, co vstali  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. otevřeli poté, co vstali 
vstoupil  atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. Jan vstoupil hlavu skloněnou  
exdprdop Elipsa přechodníku v doplňkových vazbách. Jan vstoupil hlavu skloněnou 
však  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
cozaspoj Koordinační spojky.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
všech  advvymez Vymezení Adv. nejpřítulnější ze všech zvířátek 
všechno advmiiry Adv míry. 
advzrete Adv zřetele. 
advpodmi Adv podmínky.
všechny  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. představme si všechny skvrny odstraněny  
cozajedn Jednočlenná větná koordinace. 
vší advpripu Adv přípustky.
všichni  sbvvspoj sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
advprisl Adverbiale vyjádřené příslovcem. vyváděli tam všichni o Karlovi nemluvě  
advzpuso Adv způsobu. 
auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). jděte všichni do ... 
Vtipný  paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
vůbec auxzvyme Vymezení AuxZ. 
vůči  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
vyběhla advczasu Adv času.
výborně  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
výčepní  apzachyc Zachycení aposice. Mirek, v Klánovicích výčepní, nyní mistr 
vyčerpání  cozanest Nestandardní ukončení koordinačního výčtu. # Jmenujme pole, lesy, budovy a tak dále až do úplného vyčerpání. 
vydal  atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. Čech se vydal sám jediný na Říp 
vydám advpodmi Adv podmínky.
vydrželi  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. 
vyhlásili  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. po zločinci vyhlásili pátrání 
Vyhnali  cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy. # Vyhnali ho, ale proto se nemusíš zlobit. 
vyhovuje auxzvice Víceslovná zdůraznění. řešení více než vyhovuje podmínkám 
vyhovují  atvadjsl Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve složeném tvaru. 
vyhrajeme  auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky. ať už se stane cokoli, vyhrajeme  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. ať už se stane cokoli, vyhrajeme 
vyhrála  exdnepom Zachycení určení poměru. Viktorka vyhrála 3:0  
cozadvoj Koordinace dvojtečkou. Viktorka vyhrála 3:0 
vycházím  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. vycházím z domu, pouze když je hezky 
východních  copredpa Koordinované předložkové pády. přijíždějí ze Slovenska a z východních zemí 
vychování advpripu Adv přípustky.
vyjádřil advprost Adv prostředku.
výkladů  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. 
výklad  pnomvedl Vyjádření Pnom vedlejší větou. # Jeho výklad je, že mají hrát. 
výkon advprost Adv prostředku.
vykonali advzpuso Adv způsobu.
vykopal  objakusa Vyjádření objektu substantivem v akusativu. 
vymetá  predzave Zavěšení přísudku. # Kominík vymetá komíny. 
vynikající  atradjek Přívlastek shodný vyjádřený přídavným jménem. 
vypadá  advzpuso Adv způsobu. 
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. tak smutně vypadá jen poušť  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). vypadá jinak, než vypadal včera vypadá, jako vypadal včera vypadá stejně, jako vypadal včera vypadá, jako by zhubl vypadá, jako kdyby zhubl viděl motýla, který byl takový, jako by zářil viděl motýla, který jako by zářil 
vypadal  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). vypadá jinak, než vypadal včera 
vypadala advmiiry Adv míry.
vypařil  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
 
vypiju  cislvice Číslovky typu více. vypiju víc než pět piv 
vypil advmiiry Adv míry.
vypít prslslos Problém subjektu a objektu u složeného přísudku. pivo se může vypít různě 
vyplývá  sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem. 
vyprávěla  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
vyprávění  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
vypuknutí  advvymez Vymezení Adv. 
vyrobit  objzpris Objekt typu původ a výsledek. 
výrobna  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
vyrůst  objzpris Objekt typu původ a výsledek. vyrůst z něčeho  
advvymez Vymezení Adv. 
vyskytly  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
výsledek cislarit Zachycení aritmetických výrazů. výsledek byl w = 5 / 8 
vysoké  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
vysokého  pnomgeni Vyjádření Pnom substantivem neshodným v genitivu. 
vystavěn  prstapas Rozlišení stavu a pasíva. # Hrad byl vystavěn. 
Vyšehradě  advhratr Hranice Adv a Atr. bydlela na Vyšehradě v Praze 
Vyšinka  paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí.  
adresyza Zachycení adresy. kontakt: Firma Vyšinka, Kubelíkova 9, 13000 Praha 3, tel 6231012 
vyšší  apvymeze Vymezení aposice. 
vytrhnul advzpuso Adv způsobu.
vytrvali  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. jen přílišní optimisté vytrvali 
vytušit  prslslos Problém subjektu a objektu u složeného přísudku. dá se vytušit, jak litují  
sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. dá se vytušit, jak litují 
vyučování  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. vyučování jazyku 
vyváděli advprisl Adverbiale vyjádřené příslovcem. vyváděli tam všichni o Karlovi nemluvě 
vyvinutá  pazachyc Zachycení parentese. její (neobyčejně vyvinutá) ňadra 
vývoj atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. chápe vývoj jako jediný správný 
vývoji atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. mluví o vývoji jako o jediném správném 
významu  auxzvyme Vymezení AuxZ. 
výživa  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. 
vzadu advmiiry Adv míry.
vzato advzrete Adv zřetele.
vzbouzel  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
vzdal  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu.  
advucelu Adv účelu.
vzdálil  atvprech Doplněk vyjádřený přechodníkem. vzdálil se, těžce pohybuje nohama 
vzdělání  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. 
vzdychání advpodmi Adv podmínky.
vzestupu  cozajedn Jednočlenná větná koordinace. 
vzhůru  pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv. děti jsou vzhůru 
vzít  cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr. 
vznešeného  auxgpzav Závorkovací interpunkce. prolínání ''velmi vznešeného s pokleslým'' 
vznik  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
vzplane advzpuso Adv způsobu.
vzpomínáte  auxkbezn Běžné věty. # Petr tenkrát řekl (vzpomínáte?) ''Potřebuji počítač.'' 
vzrůstu  pnomgeni Vyjádření Pnom substantivem neshodným v genitivu. 
vztahy  cozasloz Složená slova rozdělená pomlčkou. česko-německé vztahy 
vztyk  exdprnes Elipsa predikátu v jednočlenných neslovesných větách. 
vždycky  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
vždyť  cozaspoj Koordinační spojky. 

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [n] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]