ZPĚT DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]

M.<   =N=.   >Ň.
 
na  predrozv Rozvíjení přísudku. # Odlehlo mu na prsou.  
predsloz Složené slovesné tvary. # Karel by byl sedával na své židli.  
pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva.  
pnomaadv Možná záměna Pnom a Adv.  
sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. na škole stálo napsáno: rychle uteč  
sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem. lampy rozžehlo na sta mušek  
sbzamobj Zaměnitelnost subjektu s objektem.  
atrkombi Kombinované funkce. zbyl mi čas na čtení  
atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. na dveřích visel nápis ''Neprodejné''  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém.  
atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě.  
objprepa Vyjádření objektu substantivem v pádě předložkovém. myslel na matku  
objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou. cítila, jak na ni jdou mdloby  
objzpris Objekt typu původ a výsledek.  
advvymez Vymezení Adv. narazit na problém   
advkombi Kombinované funkce. zbyl mi čas na čtení  
advpmrel Místní určení relativně k nějakému místu. na dohled od břehu   
advhratr Hranice Adv a Atr. bydlela na Vyšehradě v Praze stál na lyžích od souseda přijel na lyžích od souseda v Praze bydlela na Vyšehradě na lyžích přijel od souseda  
advczasu Adv času. 
advzpuso Adv způsobu. 
advmiiry Adv míry. 
advprost Adv prostředku. 
advzrete Adv zřetele. 
advprici Adv příčiny. 
advucelu Adv účelu. 
advpodmi Adv podmínky. 
atvzajci Doplněk vyjádřený adjektivním zájmenem či číslovkou. zbyl jí čas na sebe samu  
atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním. neotrkaný přišel Franta na Žižkov  
atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. seděl na zápraží, tichá hromádka neštěstí  
auxcvyme Vymezení AuxC. cítila, jak na ni jdou mdloby  
auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil  
auxpzach Zachycení předložek. myslel na matku  
auxpnepr Nepravé předložky. křičela bez ohledu na denní dobu  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. rostou naprosto nezávisle na podmínkách  
auxocast Částice AuxO. počkal si na mě  
auxypodr Složené podřadicí spojky. sedmu dostanu, i kdyby čert na koze jezdil  
auxgzkra Interpunkce za zkratkou (tečka). na str. 4  
exdnepad Elipsa přísudkového adjektiva. # Jsem na nervy.  
exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. # Ne, šel jsem na pivo.  
cozavice Vícenásobná koordinace. ptali se na mámu, tátu, psa a včerejší počasí  
apvymeze Vymezení aposice.  
pazachyc Zachycení parentese. složil jí (na chodbě) poklonu  
paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí.  
predpaza Zachycení Pred_Pa. to je podstatou problému, srov. příklady na začátku  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa.  
prreczac Zachycení přímé řeči. # ''Že je kluk na půdě?'' poslouchá.  
adresyza Zachycení adresy. číšník Karel Černoch bydlí ve 3. patře v Kubelíkově ulici na Žižkově  
cislgeni Genitiv ve funkci Sb, Obj a ve funkci jejich Atr.  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
nabídku  auxyjako Spojka jako uvozující doplněk nebo předmět. odmítl nabídku jako málo atraktivní 
nad  advhratr Hranice Adv a Atr. Kostelec nad Černými Lesy  
advjakne Adverbiale vyjádřené členem či klausí se spojkami jak(o), než(li). zavěsil to níž než nad křeslo  
advprici Adv příčiny.
nadále  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. stát i nadále podporuje bydlení 
nadaný  auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. chytrý, protože nadaný chlapec 
nadával  auxcnapo Napojení vedlejších vět. nadával proto, že dlouho spali  
uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. nadával proto, že dlouho spali 
nadešel predzave Zavěšení přísudku. nevěděl, který nadešel den 
nahoře exdnepre Elipsa substantiva po předložce. obsluhuje nahoře bez 
náhrdelník  atradjek Přívlastek shodný vyjádřený přídavným jménem. 
nainstalovali  corozvij Společné rozvíjení koordinovaných členů. dělníci nainstalovali dřevěné židle a stojany 
nakonec auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
naléhání  sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným. 
náležité advpodmi Adv podmínky.
nám  sbgenpri Subjekt vyjádřený genitivem od původu přivlastňovacím. přišli k nám důchodních  
takovyod Odkazovací takový. vedoucího nám přidělili takového jaký se jim hodil 
namazal auxyvoln Částice uvozující volně připojený větný člen. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
volnzach Zachycení volně připojených větných členů. namazal si, a to včera o půlnoci v koupelně olejem, kolečko od trakaře 
nanejvýš advmiiry Adv míry. 
auxzvyme Vymezení AuxZ. 
naopak  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
napadalo  sbgencas Subjekt vyjádřený genitivem částečným. 
napadlo  sbprepad Subjekt vyjádřený předložkovým pádem. 
nápis  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. na dveřích visel nápis ''Neprodejné'' 
nápoj advmiiry Adv míry.
napolo advmiiry Adv míry.
naprosto auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. rostou naprosto nezávisle na podmínkách 
naproti  predcijm Přísudek čistě jmenný v dvoučlenných větách. # Šatna naproti!  
objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. Pepík běžel Bobešovi naproti 
např  auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. 
apvymeze Vymezení aposice.  
apzachyc Zachycení aposice.
napřesrok  sbneoheb Subjekt vyjádřený slovem neohebným. žádné napřesrok už nebude 
například  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxyapos Víceslovné aposiční výrazy. 
auxypaza Zachycení AuxY_Pa.  
apzachyc Zachycení aposice.
napsal  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. ten dopis, co napsal Tonda 
napsáno  sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. na škole stálo napsáno: rychle uteč 
narazil  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. sud, co ho Tonda narazil  
auxocast Částice AuxO. sud, co ho Tonda narazil 
narazit  advvymez Vymezení Adv. narazit do čeho  
národa  pnominst Vyjádření Pnom substantivem shodným v instrumentálu. to je tragedií tohoto národa 
nárok advprost Adv prostředku. 
advpodmi Adv podmínky.
 
nás  pnomcisv Vyjádření Pnom číselným výrazem.  
sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. nikdo z nás  
advinfin Adverbiale vyjádřené infinitivem. nebýt nás by nepřežil  
advmiiry Adv míry. 
advzrete Adv zřetele. 
advucelu Adv účelu. 
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ.  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
naspěch  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
nastalo  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem. 
nástupce  paaphran Hranice mezi parentesí a aposicí. 
našeho  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. chalupa našeho souseda 
naší  atrkombi Kombinované funkce. mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme  
objkombi Kombinované funkce. mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme  
advzpuso Adv způsobu. 
auxgnadb Nadbytečná interpunkce (tři tečky). včera jsem *& byl v té @* naší + - hospůdce 
natáhl advucelu Adv účelu.
navařil  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. Xaver navařil dobrého guláše 
návrhem  pazachyc Zachycení parentese. souhlasila - po chvíli váhání jednoznačně - s návrhem 
návrh  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
návštěva  atrgenit Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v genitivu. 
navštíví  covedlve Koordinované vedlejší věty. slíbil, že knihu koupí a že přítele navštíví 
navštívil  auxknadp Nadpisy a šifry. Praha (jxk)- President navštívil metropoli. 
názvem  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. 
nazývala  objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu. nazývala ho trubcem 
ne  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. hlavně ne limonádu  
exdpazac Zachycení ExD_Pa. ráda, bože, jak by ne, ležím 
Ne exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. # Ne, šel jsem na pivo. 
nebe  sbcitate Subjekt vyjádřený citátem. v kinech se hrálo ''Cikáni jdou do nebe'' 
nebo  auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.  
cozachyc Zachycení koordinace. vláda minulá nebo současná  
cozaspoj Koordinační spojky. 
neboli  apzachyc Zachycení aposice. bojují dvě síly: Láska čili Harmonie a Nenávist neboli Svár 
neboť  cozaspoj Koordinační spojky. 
nebožka  atrsubst Přívlastek shodný vyjádřený podstatným jménem. nebožka maminka 
nebude  sbneoheb Subjekt vyjádřený slovem neohebným. žádné napřesrok už nebude 
nebudeme  exdprkom Elipsa komponenty složených slovesných tvarů. 
nebyl  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
nebyla  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu.  
advpripu Adv přípustky. 
atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
nebylo  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. 
nebýt  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. nebýt Honzy, nejedli bychom  
advinfin Adverbiale vyjádřené infinitivem. nebýt nás by nepřežil  
advpodmi Adv podmínky.
nečeká  atrvedve Přívlastek vyjádřený vedlejší větou. vědomí, že smrt nečeká 
nečekaně  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. nově (a nečekaně snadno) ustavený 
nečinně  auxcnapo Napojení vedlejších vět. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál  
toodkazo Odkazovací to. místo toho, aby povstal, seděl nečinně dál 
Nedělní  exdvetje Zachycení jednočlenných vět bez slovesa. # Nedělní Lidové noviny.  
exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. 
nedosáhli  cozajedn Jednočlenná větná koordinace. 
nedovede  objinfin Vyjádření objektu infinitivem. nedovede lhát 
nehledá advucelu Adv účelu.
nechtěl  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Franta nechtěl upadnout. 
nechť advpripu Adv přípustky. 
auxcvyme Vymezení AuxC.
nejde  cozajedn Jednočlenná větná koordinace. 
nejdu advpodmi Adv podmínky.
nejdůležitější  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
nejhodnější advprici Adv příčiny.
nejchytřejší  sbadjekt Subjekt vyjádřený přídavným jménem. 
nejedli  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. nebýt Honzy, nejedli bychom 
nejen  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. cestovalo nejen po republice, ale i do zahraničí 
nejenže auxzvyme Vymezení AuxZ. 
nejí  sbvzzajm Subjekt vyjádřený vztažným zájmenem. člověk, který nejí, zemře 
nejisté  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. 
nejlepší  advprici Adv příčiny. 
afunpaza Zachycení <afun>_Pa. 
nejméně auxzvyme Vymezení AuxZ. 
nejpozději  predpaza Zachycení Pred_Pa. až umřete - ať je to co nejpozději -, bude po radosti 
nejpřítulnější  advvymez Vymezení Adv. nejpřítulnější ze všech zvířátek 
nejsem advmiiry Adv míry.
nejsou  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. 
nejtěžší  advvymez Vymezení Adv. 
největší exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa. # Bať, největší frajer jsem tady já. 
nejvíce auxzvyme Vymezení AuxZ. 
nelekejte  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
nelíbí  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
nelze  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. 
neměl  prreczac Zachycení přímé řeči. ''Karel nepřišel,'' řekl Tonda, ''neměl čas'' 
neměla advzrete Adv zřetele.
nemluvě  advprisl advprisl Adverbiale vyjádřené příslovcem. vyváděli tam všichni o Karlovi nemluvě 
nemocen  atvvymez Vymezení doplňku. 
nemocného  atvvymez Vymezení doplňku.  
atvkrite Kritéria pro určení doplňku. 
nemocnému  objdativ Vyjádření objektu substantivem v dativu. nemocnému se dýchá lépe 
nemocnici  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Byl v nemocnici. 
nemohl  auxocast Částice AuxO. nemohl jsem ti usnout 
nemohla advpripu Adv přípustky.
Nemohla  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Nemohla poznat, kdo to byl. 
nemusíš  cozavyra Vícečlenné koordinační výrazy. # Vyhnali ho, ale proto se nemusíš zlobit. 
nemůže  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Stát nemůže ve světě dělat ostudu.  
atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě. 
Nemůže  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Nemůže přijít štěstí, kam nevešla láska. 
nemůžem  cozacozj Koordinace ve větách s což, přičemž. 
nenarovnám advzpuso Adv způsobu.
nenaříká advprici Adv příčiny.
 
nenastala  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
nenašli  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. nenašli ani stopy 
nenáviděl  objakusa Vyjádření objektu substantivem v akusativu. Mirek nenáviděl větné rozbory 
nenáviděla advmiiry Adv míry.
nenávist  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. 
Nenávist  apzachyc Zachycení aposice. bojují dvě síly: Láska čili Harmonie a Nenávist neboli Svár 
není  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým.  
sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou.  
atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě.  
advpcmry Časové určení modifikované určením rychlosti. 5 minut autobusem není žádná velká dálka  
advpodmi Adv podmínky. 
auxcsloz Složené (vícečlenné) podřadicí spojky.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypodr Složené podřadicí spojky. 
neobyčejně  pazachyc Zachycení parentese. její (neobyčejně vyvinutá) ňadra 
neodejde  sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. 
neotrkaný  atvadjde Doplněk vyjádřený přídavným jménem deverbativním. neotrkaný přišel Franta na Žižkov 
nepatrně advzpuso Adv způsobu.
nepopsatelně advmiiry Adv míry.
Neprodejné  atrpropa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v jiném pádě prostém. na dveřích visel nápis ''Neprodejné'' 
nepřáteli  atrkombi Kombinované funkce. uzavřeli mír s nepřáteli  
objkombi Kombinované funkce. uzavřeli mír s nepřáteli 
nepřející advmiiry Adv míry.
nepřežil  advinfin Adverbiale vyjádřené infinitivem. nebýt nás by nepřežil 
nepříliš advmiiry Adv míry.
nepřipravenou  atvkrite Kritéria pro určení doplňku. 
nepřišel  auxocast Částice AuxO. to on tatínek nepřišel  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. # Prý nikdo nepřišel.  
auxgpzav Závorkovací interpunkce. ''Karel,'' řekl Tonda, ''nepřišel''  
prreczac Zachycení přímé řeči. ''Karel,'' řekl Tonda, ''nepřišel'' 
nepůjdu  advvedve Adverbiale vyjádřené vedlejší větou. pokud budu živ, nepůjdu tam 
nerad  atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. 
nerodí  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou. 
nervy  exdnepad Elipsa přísudkového adjektiva. # Jsem na nervy. 
neřekl  objgenit Vyjádření objektu substantivem v genitivu. 
nese  sbnomina Subjekt vyjádřený podstatným jménem v nominativu. Tonda nese pivo 
neskutečné  auxyjako Spojka jako uvozující doplněk nebo předmět. připadá mi to jako neskutečné 
nesla  cizozach Zachycení cizojazyčných složek textu. nesla knihu Quo vadis? 
nesmí  sbvvvzta Subjekt vyjádřený vedlejší větou se vztažným zájmenem. kdo se bojí, nesmí do lesa 
nesmírně  advvymez Vymezení Adv. nesmírně mnoho 
nesmíš  objinstr Vyjádření objektu substantivem v instrumentálu. nesmíš plýtvat jídlem 
nesmyslné  sbvvspoj sbvvspoj Subjekt vyjádřený vedlejší větou spojkovou. 
nesnadno  pnomjadj Vyjádření Pnom jmenným tvarem adjektiva. 
nespím  uadvodka Odkazovací slova u Adv-vět. je to tak, že nespím 
nespokojenost advzpuso Adv způsobu.
nesporně auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
nestalo auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
nestane advpodmi Adv podmínky.
nestydíte  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
neštěstí  atvpreli Doplněk s elidovaným přechodníkem. seděl na zápraží, tichá hromádka neštěstí 
neudělá  advpcjop Časové určení vyjádřené jednotkami s opakováním. 185 minut týdně ti nic neudělá 
neumím  advinfin Adverbiale vyjádřené infinitivem. po pravdě řečeno, neumím to  
advprost Adv prostředku.
neuplyne  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. 
Neustoupit  prreczac Zachycení přímé řeči. rozkaz zněl: Neustoupit! 
nevešla  prslslro Rozvíjení složeného přísudku. # Nemůže přijít štěstí, kam nevešla láska. 
nevěděl  predzave Zavěšení přísudku. nevěděl, kdy usne 
nevěděla  objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou. nevěděla, kdy zmizí  
auxcvyme Vymezení AuxC. nevěděla, kdy zmizí 
nevědělo  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
nevědomky advmiiry Adv míry.
nevěrohodnou  objzdopl Objekt po slovesech sponových a polosponových. 
nevěří  predslje Přísudek slovesný jednoduchý. # Jsou lidé, kteří nevěří. 
nevidět  sousloza Zachycení sousloví. co nevidět to začne 
nevlídně advmista Adv místa. 
nevrátili advucelu Adv účelu.
nevyvedete  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
nezabloudíte advdusle Adv důsledku.
nezaplatíme  atrkombi Kombinované funkce. mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme  
objkombi Kombinované funkce. mimořádnou splátku části dluhu naší pojišťovně nezaplatíme 
nezávisle auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. rostou naprosto nezávisle na podmínkách 
nezbývá  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
sbnezuvo Subjekt uvozený spojkou než. nezbývá než čekat 
nezemřel advprici Adv příčiny.
nezmění  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
nezměnilo  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem. 
nezmrzne auxczali Zachycení spojky li. roste-li obvyklou rychlostí, nezmrzne 
neznámo  auxxzach Zachycení interpunkčních čárek. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku  
exdpazac Zachycení ExD_Pa. před smrtí, neznámo proč, si koupil tramvajenku 
neznámý  atvtrans Doplněk u transformovaného predikátu. houslista, neznámý jako malíř, trpí 
neznělo  sbneoheb Subjekt vyjádřený slovem neohebným. 
nezůčastní  auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ. 
nezůstalo  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým. po ráně ani památky nezůstalo 
n  sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
sbnezuvo Subjekt uvozený spojkou než. nezbývá než čekat  
advvymez Vymezení Adv.  
advjakne Adverbiale vyjádřené členem či klausí se spojkami jak(o), než(li). zavěsil to níž než nad křeslo  
auxcvyme Vymezení AuxC. 
auxzvyme Vymezení AuxZ.  
auxzvice Víceslovná zdůraznění. více než tisícihlavý zástup  
auxyzdur Složené zdůrazňovací částice. více než tisícihlavý zástup  
exdprjak Elipsa predikátu v klausích uvozených spojkami jak(o), než(li). zavěsil to níž než Tonda obrázek  
exdprbyt Elipsa slovesa být ve slovesně jmenných predikátech.  
cislvice Číslovky typu více. vypiju víc než pět piv  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). vypadá jinak, než vypadal včera ztráta větší než miliarda více piv než tři více než tři piva více než šest piv více než šest piv hovořili o ní spíše jako o modelu než jako o konečné pravdě 
nežli auxcvyme Vymezení AuxC.
 
něco  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem.  
objzpris Objekt typu původ a výsledek. 
něčeho  objzpris Objekt typu původ a výsledek. vyrůst z něčeho 
něho  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě.  
advzpuso Adv způsobu.
někde  predpaza Zachycení Pred_Pa. 
někdo  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem. 
někoho  objzpris Objekt typu původ a výsledek. 
několik  auxzvyme Vymezení AuxZ.  
predpaza Zachycení Pred_Pa. 
některý  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. 
někteří  sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
Němcem doprovza Zachycení doprovodu. zpíval Rus s Němcem 
Němci doprovza Zachycení doprovodu. zpívali Rusové s Němci 
německé  cozasloz Složená slova rozdělená pomlčkou. česko-německé vztahy 
němu  atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě.  
advzrete Adv zřetele.
ni  objvedve Vyjádření objektu vedlejší větou. cítila, jak na ni jdou mdloby  
auxcvyme Vymezení AuxC. cítila, jak na ni jdou mdloby 
  advmiiry Adv míry. 
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). hovořili o ní spíše jako o modelu než jako o konečné pravdě  
nic  predcijm Přísudek čistě jmenný v dvoučlenných větách.  
sbzajmen Subjekt vyjádřený zájmenem.  
sbcislov Subjekt vyjádřený číslovkou.  
advpcjop Časové určení vyjádřené jednotkami s opakováním. 185 minut týdně ti nic neudělá  
advpodmi Adv podmínky. 
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
nicméně  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxyspoj Částice vystupující jako součást spojovacích výrazů.  
cozaspoj Koordinační spojky.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
nikde  sbgenzap Subjekt vyjádřený genitivem záporovým.  
atvadjjm Doplněk vyjádřený přídavným jménem ve jmenném tvaru. 
nikdo  atrprepa Přívlastek neshodný vyjádřený substantivem v pádě předložkovém. nikdo z nás  
atrnepro Přívlastek neshodný v neprojektivním postavení ve větě.  
auxzrozv Členy rozvíjené pomocí AuxZ.  
auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. # Prý nikdo nepřišel. 
nikoliv auxzvyme Vymezení AuxZ. 
níž  advjakne Adverbiale vyjádřené členem či klausí se spojkami jak(o), než(li). zavěsil to níž než nad křeslo  
exdprjak Elipsa predikátu v klausích uvozených spojkami jak(o), než(li). zavěsil to níž než Tonda obrázek  
afunpaza Zachycení <afun>_Pa.  
zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
nižší  zasrovna Zachycení srovnávacích obratů (jako, než). 
noc  advvymez Vymezení Adv.  
auxyfras Součásti frasémů. noc co noc flámoval  
sousloza Zachycení sousloví. noc co noc flámoval 
noční advzrete Adv zřetele.
nohama  atvprech Doplněk vyjádřený přechodníkem. vzdálil se, těžce pohybuje nohama 
nohy advprici Adv příčiny.
Nováka  atvjakou Doplněk uvozený spojkou jako. 
nové  pnomrozv Rozvíjení slovesně jmenného přísudku. # Letohrádek je letos rozšířen o nové prostory.  
auxgnepr Vymezení interpunkce AuxG. Homolka: nové oddělení prosperuje. 
nově  afunpaza Zachycení <afun>_Pa. nově (a nečekaně snadno) ustavený 
noviny  atradjek Přívlastek shodný vyjádřený přídavným jménem.  
exdvetje Zachycení jednočlenných vět bez slovesa. # Nedělní Lidové noviny.  
exdvetdr Druhy jednočlenných vět bez slovesa.  
cozachyc Zachycení koordinace. četla časopisy, noviny apod. 
nu auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi. 
nudná  auxcclen Samotný větný člen připojený podřadicí spojkou. 
nuže  auxykvyp Částice vztahující se k celé výpovědi.  
auxypaza Zachycení AuxY_Pa. 
nýbrž  cozaspoj Koordinační spojky. 
nyní  apzachyc Zachycení aposice. Mirek, v Klánovicích výčepní, nyní mistr 

ZPĚT      DÁLE
[Obsah] [Úvod] [Pred 1] [Pred 2] [Subjekt] [Atribut] [Objekt] [Adv 1] [Adv 2] [Adv 3] [Adv 4] [Adv 5] [Doplněk] [Pomocné] [Grafické] [Exd] [Coord-Apos] [Parentese] [Komplexní 1] [Komplexní 2] [Zbytek] [a-č] [d-ch] [i-k] [l-m] [ň-o] [p] [q-ř] [s] [š-u] [v] [w-ž] [Znaky1] [Znaky2]